Hunter And Flock Of Small Birds

English lyrics

A hunter quietly carried his gun wandering into the forest.
The sunrise sky was filled with early sunlight piercing through the curtain of mist.
A few clusters of clouds like white flower bouquets flying in the blue sky,
Very beautiful and so pretty.

There, a group of antelopes, bewilderedly alarmed , rushed into the woods.
A flock of birds still remained there unaware of danger, still chirped and played.
Without knowing that the hunter was aiming his gun at them then shot!
Some birds died, strayed, the rest!

The very next day at this same place
Birds were loudly calling for their flock.
Still were unaware that at a corner of a tree
The same hunter of the day before
Was hiding behind a grove.

These birds still lived uneventfully,
Loving each other on that branch of tree.
All of a sudden, bullets were flying swiftly toward them
The whole flock had no time to fling their wings to escape
Bird bodies fell on peaceful soil.

Then the hunter quietly packed his gun to collect the dead birds and went back home.
On the roadside, the birds still have no grudge no resentment and keep singing for mankind.
At home, full of people gathered drinking good wine and enjoying fragrant bird meats!
Without caring about the birds’ plight .

Vidish Lyrics

Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng.
Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương.
Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh,
Rất xinh và rất xinh.

Kìa một bầy nai vương sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng.
Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi.
Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây.
Chim chết chim lạc bầy

Ngay hôm sau cũng nơi này
Chim đang kêu vang gọi bầy.
Nào ngờ bên góc cây
Người thợ săn hôm trước
Núp thân sau lùm cây.

Chim yên tâm sống vô tình,
Yêu thương nhau trên đầu cành.
Đạn vụt bay đến nhanh
Cả bầy chưa tung cánh
Xác rơi trên đất lành.

Rồi người thợ săn âm thầm mang súng đem chim trở về.
Lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe.
Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui
Đâu biết chim ngậm ngùi.