Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

American Military Massacred Civilians in Somalia

 

  • Bombshell Report: American Military Massacred Civilians in Somalia

  • Bombshell Report: American Military Massacred Civilians in Somalia

    American Military Massacred Civilians in Somalia

  • Share this article

  • The United States of America’s military led an operation in Somalia’s Bariire region that resulted in the death of 10 civilians and at least one child on the 25th of August. `

 

Advertisements
%d bloggers like this: