Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

Nạn Mù Chữ Của Thế Kỷ Thứ 21: “J” – For Junk Economics – A Guide to Reality in an Age of Deception

Nạn mù chữ của thế kỷ thứ 21 sẽ không phải là những kẻ không biết đọc biết viết, mà chính là những kẻ KHÔNG BIẾT HỌC, KHÔNG BIẾT TỪ BỎ THÁO GỠ CÁI HỌC SAI, và không biết HỌC LẠI. (The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.Alvin Toffler

Phi Quyền Chính đã giới thiệu tác phẩm nghiên cứu về tiến trình lừa bịp kinh tế tài chính của toàn bộ nhóm gọi là chuyên gia kinh tế – trong hệ thống giáo dục chính qui, truyền thông và ngay cả guồng máy nhà nước- tập đoàn này đã tận dụng ngôn ngữ phù thủy để đưa GIẢO THUYẾT KINH TẾ TÀI CHÍNH của chúng trở thành KINH ĐIỂN KIM CHỈ NAM cho toàn bộ sinh hoạt thị trường tư bản do chính chúng thiết lập và điều hành.

Ông Paul Craig Roberts một chuyên gia chính qui đã nhìn ra tỉnh ngộ và cùng các cựu chuyên khác , những người còn nhất điểm lương tâm, tìm đủ mọi cách để cảnh báo đến quần chúng như John Perkins với Confessions of an Economic Hit Man– Nhưng người vạch ra rõ nhất toàn bộ tiến trình bịp bợm có hệ thống với chứng cớ văn từ  trong suốt một thế kỷ qua của bọn tập đoàn này một cách chi tiết toàn diện là giáo sư kinh tế Michael Hudson

Michael Hudson, cũng như Paul Craig Roberts, không chỉ đơn thuần là khoa bảng lý thuyết gia, mà thực sự làm việc ngay trong thượng tầng của guồng máy lừa đảo này. M. Hudson từng là chuyên gia của ngân hàng, chuyên gia nghiên cứu của tổ chức IMF, World Bank cũng như nhiều tổ chức kinh tế tài chính khác. Ông tập trung nhiên cứu thu thập dữ kiện thực tế, phân tích và đúc kết qua hàng chục năm kinh nghiệm làm việc của mình- trong tác phẩm “J- For Junk Economics”- để trình một thực trạng kinh tế tài chính hoàn toàn không như những lý thuyết, giảo ngữ được viết trong SÁCH GIÁO KHOA, trong các bài NHẬN ĐỊNH của báo chí, trong  các DIỄN VĂN của quan chức chính phủ.

Tuy vậy, tác phẩm này chỉ còn một thiếu sót nền tảng đó là  lý giải về TIỀN, phương tiện công cụ lừa đảo nền tảng trong định chế độc quyền nhà nước. Dĩ nhiên Michael Hudson nắm rất rõ lãnh vực nền tảng này trong các lần diễn thuyết về MMT.  Trong tác phẩm J- For Junk Economics này, qua các định nghĩa và ví dụ, tác giả chỉ để người đọc tự suy nghĩ lý giải và hiểu ra thực chất và tác động của TIỀN.  Dĩ nhiên giả thiết là độc giả có khả năng chất vấn lý giải và nối kết giữa các “thủ đoạn kinh tế tài chính”.

Phi Quyền Chính mạnh mẽ đề nghị quí vị đọc và tự kết luận.  Đọc để thấy hành xử kinh tế tài chính hàng ngày của chính bản thân mỗi chúng ta đã bị lừa đảo một cách trắng trợn và đơn giản như tế nào khi chỉ cần một chút chất vấn rất đời thường. Nhưng hầu như  chẳng mấy ai nhận ra vì quá tin vào “chuyên gia đại học” và “chuyên gia chính phủ”.

Phi Quyền Chính cũng đã nhiều lần trao đổi lý giải và hầu như mọi người vẫn không nhìn ra, vẫn tin vào sách vở báo chí chính qui, dù chính bản thân mỗi người đang thực tế hành xử hàng ngày, hàng giờ! Thế mới biết một điều khi đã bị nhồi nhét thành tín lý chính qui, người ta trở nên mù quáng hoàn toàn mất khả năng chất vấn lý giải dù với một sự kiện rất đời thường và hiển nhiên từ ngay chính trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Kịch gia Aristophanes hàng ngàn năm trước đã nhận ra vùng tối của tâm lý quần chúng này. Quá khó khăn để giải thích một điều bình thường hiển nhiên với dân chúng.

Chỉ có chính tự thân mỗi người mới có khả năng tự phá vỡ u minh trong chính họ để có nhận thức mà thôi. Yếu tố nền tảng là loại bỏ lòng tin mù quáng- chính là xây dựng tính HOÀI NGHI và KHẢ NĂNG CHẤT VẤN.

Có HOÀI NGHI, CÓ CHẤT VẤN, mới có khả năng TỰ THÁO GỠ (unlearn), để HỌC LẠI (relearn)\

Alvin TofflerNạn mù chữ của thế kỷ thứ 21 sẽ không phải là những kẻ không biết đọc biết viết, mà chính là những kẻ KHÔNG BIẾT HỌC, KHÔNG BIẾT TỪ BỎ THÁO GỠ CÁI HỌC SAI, và không biết HỌC LẠI. (The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.Alvin Toffler

Những chuyên gia kinh tế như Peter Koenig, Paul Craig Roberts, John Perkins, và Michael Hudson là những kẻ đã từng ngu, từng cả tín, nhưng họ là những người biết hoài nghi, chất vấn, họ biết học, biết can đảm tháo gỡ và học lại.

Tìm đọc hay không, hiểu ra được hay không, hoàn toàn là quyết định của mỗi cá nhân.

Kiến thức sẽ vĩnh viễn cai quản sự ngu tối; và một quần chúng có chủ định làm chủ chính mình, phải trang bị cho chính họ bằng sức mạnh mà kiến thức hiểu biết đem đến(Knowledge will forever govern ignorance; and a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives.)James Madison

PQC

=

“J” – For Junk Economics – A Guide to Reality in an Age of Deception By Michael Hudson

A Book Review by Peter Koenig

The author, Michael Hudson, is President of The Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), a Wall Street Financial Analyst, Distinguished Research Professor of Economics at the University of Missouri, Kansas City.

junkeconomicsMichael’s book, Junk Economics, reads like an economic thriller. It also provides all the answers to: “What I always wanted to know about Economics, but was afraid to ask”. It is a fascinating read, written for ‘experts’ as well as for economic novices. It is a factual account of what so called ‘Propaganda Experts’ want you to believe about economics, and it dismantles the myths. It explains ‘jargons’ that are on purpose coined, so that the average reader has no clue of their real meaning, but they create an illusion that supposedly serves him. When in reality, the invented and fake expressions make the believers into serfs – serfs to the very system they adore and believe it’s freedom. Michael’s book explains, what those economic manipulator ‘experts’ do not want you to understand.

In addition to an A to Z mini-guide with cross-references to a term’s appearance in the text, the entire Index is organized by economic alphabet; from A – for Adam Smith, Asset-Price Inflation and Austerity, all the way to Z – for Zero-Sum Activity; and everything in between. That certainly makes for easy reading.

Junk Economics also includes a small portfolio of some of Michael’s most brilliant and most telling essays, like “Economics as Fraud” – which is mostly what the West is living today; as well as the “Hudson Bubble Model: From Asset-Price Inflation to Debt-Strapped Austerity”- describing how the banksters trick and tease you into buying what you can’t afford, taking a loan, naturally – then you suddenly can no longer afford debt services, the bubble bursts, and the banksters take your equity away. Transfers from the poor to the rich. It’s a classic. It’s the collapse of the 2008 real estate bubble.

A similar model is being applied to Greece – more imposed debt with ever increasing debt services – debt that can never be paid back. So, the infamous troika (IMF, European Central Bank and the unelected European Commission), insist on – and get it – cutting salaries, pensions, the entire social safety net. Plus, everything to be privatized, or sold off in fire sale type auctions, from railways, to airports to islands. That’s HIGH Fraud, by any international legal standards – but neoliberalism, the applied Washington Consensus, with its fascist economy, is above any law. Because we let it get away with it.

Michael also illustrates how the one percent sucks more and more money out of the social system of the 99% – savings, pension funds, social security, imposing austerity to increase debt, which needs to be paid back – you guessed it – to the one percent. Since social services and public utilities are curtailed to the bone by austerity, they become dysfunctional, can no longer survive, they must be privatized. Neoliberal dictate. Michael demonstrates how public assets are being handed to private industry and service providers for rent-seeking exploitation. In the modern jargon, it’s called PPP – Public Private Partnership. The corrupt authorities practically steal Public Property, handing it to Private operators to reap the benefits from decade-long accumulated public capital. This is a crime.

The book incites you to open your eyes to how we are living in a “false” economy, and most of us don’t realize it. The western economy, mainly in the US and Europe, artificially managed and manipulated, jumps from one crisis to the next. At every crisis point, the banksters and other financial lords cash in huge profits at the detriment of the people at large. The entirely manufactured 2008 real estate crisis is the epitome of such usury. And guess what, the culprits go unpunished. Manufacturing a crisis, Michael implies, is easy – it’s done by false propaganda, targeted brainwashing and massive manipulation of public opinion.

Michael is also demystisizing “Orwellian Doublethink and Newspeak” of economic terminologies – as they are spread throughout the media to confuse and mislead. Terms like “rescue” and “bailout” and “reform” used by IMF, World Bank and similar institutions, have nothing to do with what they are actually making you believe. Reality is indebting and stealing assets, from governments, from the public and from households.

Michael helps you understand the economic vocabulary, coined by language con-artists – so you live in an illusion telling you that Wall Street and its globalized cohorts are good for the economy. Vocabularies are made by those who control the economy, to dupe the common citizen into believing that the economy is The Market which is what makes our world tick, and that each individual wants to be part of The Market, that, We, the People, cannot live without The Market – and, of course that globalization is good for You and The Market. Economic vocabulary in our neoliberal western age, is made like Orwellian Doublespeak – making you believe the opposite from what is actually taking place. That gives the financial thugs and banksters head-way to do what they want. By the time you catch up with reality, it’s too late.

In summary and in addition to the informative ‘fun reading’, Junk Economics contains a wealth of historic data on economics, on how interpretation of economic terms and transactions have evolved – or regressed – over time. It exalts with wisdom from Adam Smith to Karl Marx to such Enlightenment writers and philosophers like Voltaire, and explains how money, denominated in western currencies, once the counter-value of labor and production, has become a fraudulent, meaningless casino currency, not worth the paper it’s printed on.

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a former World Bank staff and worked extensively around the world in the fields of environment and water resources. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog, and other internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance.

Advertisements
%d bloggers like this: