1- Dân Chúng và Nhà nước Nga – PUTIN, có vẻ đã khôn ra và HIỂU THÊM CHÚT ÍT về thủ đoạn “TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG” của Âu Mỹ Do Thái.Đã biết DÙNG TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH và PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT và hệ thống tiêu thụ NỘI ĐỊA của CHÍNH MÌNH để xây dựng THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH và SẢN XUẤT NỘI ĐỊA!

2- Lật mặt nạ trò GIẢ ĐỊCH của CHÍNH PHỦ ĐỨC dùng LÍNH ĐỨC  giả trang người HỒI GIÁO thực hiện KHỦNG BỐ giết chính người ĐỨC để đổ thừa cho HỒI GIÁO!

church-homeless-696x3663- Chính quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa các dịch vụ phân phát thức ăn cho người nghèo khó không nhà cửa của các nhóm tôn giáo tại Davenport bang Iowa, Nước Mỹ.

3- Nhà nước Ấn Độ tuyên bố: Công Dân không có quyền tuyệt đối làm chủ bản thân  sinh mạng của họ. Nhà nước sở hũu sinh mạng thân thể người dân!

Story #1: Russia’s Mir Payment Cards To Give Visa, MasterCard a Run For Their Money
https://twitter.com/corbettreport/status/859419702220554245
China and Russia Creating Alternate Banking System
https://www.corbettreport.com/china-and-russia-creating-alternate-banking-system/
China’s SWIFT Alternative and the (Engineered) Death of the Dollar
https://www.corbettreport.com/chinas-swift-alternative-and-the-engineered-death-of-the-dollar/
NWNW Flashback: Russia, China In Talks to Make SWIFT Alternative
https://www.corbettreport.com/swift-alternative-fed-audit-good-news-new-world-next-week/

Story #2: German Soldier Posed As Syrian Refugee In False Flag Terror Plot
https://twitter.com/corbettreport/status/859777882238763008
Background story: Germany investigating how a soldier falsely registered as a refugee to try and commit a #FalseFlag terror attack
https://twitter.com/shoestring911/status/858254541074165762
Gladio B and the Battle for Eurasia
https://www.corbettreport.com/episode-298-gladio-b-and-the-battle-for-eurasia/

Story #3: Austria Wants To Tax Tweeting, Searching, Liking On The Internet
https://twitter.com/corbettreport/status/858846968818171904
Indian Government Says Citizens Don’t Have Absolute Right Over Their Bodies
https://twitter.com/corbettreport/status/859675848109981696
13.5 crore Aadhaar accounts compromised
http://timesofindia.indiatimes.com/india/13-5-crore-aadhaar-accounts-compromised/articleshow/58486323.cms
Hundreds Suffer as City Shuts Down Church for Helping the Homeless
https://twitter.com/corbettreport/status/859628935923064836
#GoodNewsNextWeek: Being In Nature Naturally Makes You Feel Better
https://www.youtube.com/watch?v=HDfsJKOQQIM

 

Advertisements