Cưỡng chống lại sự cùng hung cực ác là lãnh chịu một cuộc sống, mà theo những chuẩn mức căn bản của xã hội chung, là một cuộc sống thất bại.

=

Cái Giá của Đối Kháng Để Làm Người

Nơi những cuộc xung đột mà Tôi tường trình với tư cách là một phóng viên tại Châu Mỹ La Tinh, Phi Châu, Trung Dông và vùng Bô Cần, Tôi gặp gỡ nhiều cá nhân đơn độc của  nhiều tín ngưỡng tôn giáo, sắc dân và quốc tịch khác nhau, họ nổi lên một cách uy vũ chống lại kẻ áp bức bênh vực những người bị đàn áp. Một số đã qua đời. Một số bị lãng quên. Còn lại hầu hết vô danh không ai biết đến.

Những cá nhân này dù với nhiều khác biệt  văn hóa rất lớn, đều cùng có một phẩm tính đặc thù- một sự tận hiến sâu đậm với sư thật, tính kiên định công chính, lòng can đảm, không tin quyền chính, căm ghét bạo lực và một lòng thâm cảm sâu đậm nới tận đến những người khác biệt với họ, ngay cả với những người mà theo văn hóa thượng phong chính qui bị coi là kẻ thù. Họ là những người đàn ông đàn bà nổi bật khác thường mà Tôi gặp trong hai mươi (20) năm làm thông tín viên ngoài nước. Và cho đến hôm nay Tôi đặt hướng cho cuộc đời Tôi bằng những chuẩn mục mà họ đã đặt ra.

Quí vị đã có nghe đến vài người, chẳng hạn như Vaclav Havel, người mà Tôi và những phóng viên nước ngoài khác tiếp xúc hầu hết vào các buổi chiều tối trong cuộc Cách mạng Nhung 1989 tại Tiệp Khắc, tại Hí Viện Magic Lantern thủ đô Prague. Những người khác không kém vĩ đại, có lẽ quí vị không biết đến, chẳng hạn như linh mục giòng Tên Ignacio Ellacuria, người bị ám sát tại El Salvador năm 1989. Và còn những nhân vật “bình thường” khác, mặc dù, như nhà văn V.S Prichett từng nói, những người mạo hiểm tính mạng trong chiến tranh để che đỡ  bảo vệ những người của một tôn giáo hay sắc dân đối nghịch  đang bị gia hại săn đuổi, không có ai là “thường” hết.  Và Tôi đã nợ mạng sống của tôi với một vài trong những người “thường” này.

accusedCưỡng chống lại sự cùng hung cực ác là lãnh chịu một cuộc sống mà theo những chuẩn mức căn bản của xã hội chung là một cuộc sống thất bại. Đó là chống lại bất công với cái giá mất sự nghiệp, danh tiếng, tán gia bại sản và có nhiều lúc mạng sống của quí vị nữa. Đó là chấp nhận làm một kẻ suốt đời phát ngôn hành xử trái ngược với chính thống. Và có lẽ đây là điểm quan trọng nhát, đó là chấp nhận  cái văn hóa đang thượng phong trong xã hội, kể cả giới tiến bộ đặc quyền, sẽ đẩy bạn đến bờ củng cực và tìm đủ mọi cách để phá hủy uy tín không chỉ những gì quí vị làm, mà ngay cả nhân cách của quí vị nữa.

Khi Tôi trở lại phòng tin tức tại tòa báo New York Tine sau khi bị dè bỉu phản đối ra khỏi buổi khởi đầu chươn trình năm 2003 vì lên án cuộc tiến chiếm Iraq và bị tòa báo công khai phản đối quan điểm chống chiến tranh của tôi, những phóng viên và biên tập viên Tôi từng biết và cùng làm việc với họ trong 15 năm, cúi gầm mặt xuống hoặc quay đi khi Tôi bước đến gần họ. Họ không muốn bị dây vào cùng loại hành xử giết chết sự nghiệp này.

The Price of Resistance

http://www.truthdig.com/report/item/the_price_of_resistance_20170417/

Apr 17, 2017

Advertisements