Hiện nay trong giòng giáo dục và truyền thông chính qui của toàn bộ xã hội Âu Mỹ, một lãnh vữc đã trở thành cấm kỵ và mặc nhiên cấm đoán, đó là NGHIÊN CÚU ĐÀO SÂU TÌM HIỂU về TIẾN TRÌNH QUYỀN LỰC của DO THÁI trong lịch sử cận đại, cũng như vai trò của nhóm quyền lực Do Thái này trong cấu trúc quyền lực hiện nay nơi các xã hội Âu Mỹ. Vai trò quyền lực của tập đoàn do thái đã ảnh hưởng, nếu chưa muốn nói là quyết định gần như toàn bộ các xã hội Âu Mỹ về mặt kinh tế tài chính, văn hóa truyền thông xã hội cũng như chính trị bang giao là một SỰ KIỆN. Cho nên nếu không hiểu biết về vai trò này của Do Thái, thì tất cả những diễn biến trên thế giới nói chung và nền quyền chính Âu Mỹ nói riêng trong nửa thế kỷ qua sẽ chẳng bao giờ được hiểu đúng đắn, và những nỗ lực lý giải phân tích cũng như dự đoán sẽ không có cơ sở chính xác. Vì vậy Phi Quyền Chính, sau khi đã giới thiệu (The Thirteenth Tribe) – tác phẩm gây sóng gió đã quyết định sự nghiệp và cuộc đời của nhà văn Arthur Koestler gốc Do Thái, hai giáo sư Mỹ Carroll Quigley , giáo sư Antony Sutton – và đặc biệt Phi Quyền Chính cũng từng giới thiệu Đại văn hào Mỹ gốc Nga, Aleksandr Solzhenitsyn -đã bỏ quốc tịch Mỹ về Nga và qua đời ngày 3 tháng 8 năm 2008 tại thủ đô MátCơVa nước Nga.

Đại văn hào Mỹ gốc Nga, Aleksandr Solzhenitsyn từng là thần tượng của “thế giới tự do” chống cộng trong suốt thời chiến tranh lạnh với những tác phẩm lớn được ca ngợi như  Quần Đảo Ngục Tù (Gulag) và “Một Ngày Trong Đời của Ivan Denisovich” (One Day in the Life of Ivan Denisovich) hai tác phẩm cũng như “Bóng Tối Giũa Trưa” (Darkness At Noon)  có được dịch ra tiếng Việt và là sách gối đầu chống cộng của giới chữ nghĩa miền nam Việt Nam. Thế nhưng khi ông trở về Nga sau khi Soviet sụp đổ- và viết tác phẩm cuối đời về sự thật của cuộc cách mạng tháng 10 Nga và kế hoạch tàn độc của người Do Thái cộng sản “200 năm cùng nhau” (Two Hundred Years Together)- cũng chỉ vì “Do Thái” cả “thế giới” Âu Mỹ không còn ai “dám” nhắc đến đại văn hào này. Một thần tượng của thế giới tự do Âu Mỹ, lúc chết không ai nhắc tên, không một lễ tưởng niệm điếu văn, cũng chỉ vì nói thật về Do Thái!

Khi đã  đọc qua những tác phẩm nghiên cứu sử nhân văn của chính các giáo sư chính qui người Do Thái, tác phẩm của Aleksandr Solzhenitsyn cũng như những tác phẩm nghiên cứu về quyền lực tại Mỹ của hai giáo sư Mỹ Carroll Quigley và đặc biệt giáo sư Antony Sutton -chúng ta mới có thể có một hình ảnh xác thực về cấu trúc quyền lực thật sự của Âu Mỹ khi đối chiếu và nối kết các SỰ KIỆN lẫn DỮ KIỆN trong những tác phẩm nghiên cứu này. Và để thấy CHÍNH SỬ được dạy trong đại học chính qui, những nghiên cứu chính trị chính qui v.v thật sự chính xác chỉ là những “thuyết âm mưu” đúng nghĩa nhất! (History’s Greatest Conspiracy Theories)

Bởi nó không phải là sự thật, mà tất cả là những “câu truyện” được hư cấu để chính đáng hóa cho tôn giáo “quốc gia nhà nước” và củng cố quyền chính cho tập đoàn quyền lực. Và cái gọi “sự tương tranh quốc gia” hay tương tranh “cộng sản tư bản” chính là những bản kịch của nhóm quyền lực và khống trị- hay nói ngắn gọn lại là nhóm  quyền lực bóng tối (The Cabal) những kẻ thật sự chủ động và điều khiển “hệ thống nhà nước ẩn tàng-deep state nơi các xã hội Âu Mỹ.

Phi Quyền Chính xin đ8ang tải tác phẩm cuối cùng của đại văn hào Alexander Solzhenitsy “200 Năm Cùng Bên Nhau” (200 Years Together)   bản dịch Anh ngữ, để những độc giả nào có khả năng tham khảo về suy ngẫm.

Phi Quyền Chính

English Translation of Alexander Solzhenitsyn’s “200 Years Together

Abridged Mentions of the Main Sources Cited in Notes by the Author

“22”
Social, political and literary review of the Jewish intelligentsia from the USSR in Israel, Tel Aviv. The bibliographic notes called by a number are from the author. Of these, those marked with an asterisk refer to a second-hand reference. The explanatory notes marked with an asterisk are translators.
ARR
Archives of the Russian Revolution, edited by J. Guessen, Berlin, ed. Slovo, 1922-1937.
BJWR-1
Kriga o rousskom cvreïstve: ot 1860 godov do Revolioutsii 1917 g. [Book on the Jewish World of Russia: from the 1860s to the Revolution of 1917], New York, ed. Of the Union of Russian Jews, 1960.
BJWR-2
Kriza o rousskom evreïstve, 1917-1967 [The Book on the Jewish World of Russia, 1917-1967], New York, ed. Of the Union of Russian Jews, 1968.
JE
Jewish Encyclopædia in 16 volumes, St. Petersburg, Society for the Promotion of Jewish Scientific Publishing and Ed. Brokhaus and Efron, 1906-1913.
JW
Evreïskii mir [The Jewish World], Paris, Union of Russo-Jewish intellectuals.
RaJ
Rossia i evrei [Russia and the Jews], Paris, YMCA Press, 1978 (original ed., Berlin, 1924).
RHC
Istoriko-revolutsionnyi sbornik [Revolutionary Historical Collection], edited by V. I. Nevski, 3 vols., M. L., GIZ, 1924-1926.
RJE
Rossiskaia Evreiskaya Entsiklopedia [Russian Jewish Encyclopedia], M. 1994, 2nd edition currently being published, corrected and expanded. Izvestia: News from the Soviet of Workers ‘and Soldiers’ Deputies of Petrograd.
SJE
Small Jewish Encyclopedia, Jerusalem, 1976, ed. Of the Society for the Study of Jewish Communities.
TW
Vremia i my [The Time and We], international review of literature and social problems, Tel Aviv.