Nhà nước cũng như Thương Buôn không có nguyên tắc đạo lý, chỉ là quyền lợi và quyền lực (-States as well as Business have no principles, only interests)

 

The Crisis of Global Capitalism

Quyền lợi hũu ích chung không thể hiện nơi hành xử thị trường. Tập đoàn lợi nhuận không chủ đích tạo công ăn việc làm; Họ thuê mướn người (càng ít càng rẻ đến mức tối đa có thể được) để đạt lợi nhuận nhiều. Các tập đoàn y tế không hoạt động cho việc cúu chữa  mạng người; Họ cung cấp dịch vụ y tế để kiếm lợi nhuận. Các tập đoàn dầu hỏa không mưu cầu bảo vệ môi sinh, ngoại trừ phải tuân theo những luật lệ hoặc chỉ để bảo vệ tên tuổi của họ với công chúng. Nền nhân dụng đầy đủ cho mọi người, y tế dễ  dàng, và một môi trường lành mạnh, dưới một hoàn cảnh  nhất định nào đó, có lẽ đạt được  là một  phó sản  của tiến trình thao tác thị trường, tuy nhiên kết quả xã hội mong muốn đón nhận  đó không thể bảo đảm chắc chắn xảy ra chỉ do nguyên tắc lợi nhuận!  (The common interest does not find expression in market behavior. Corporations do not aim at creating employment; they employ people (as few and as cheaply as possible) to make profits. Health care companies are not in business to save lives; they provide health care to make profits. Oil companies do not seek to protect the environment except to meet regulations or to protect their public image. Full employment, affordable medicine, and a healthy environment may, under certain circumstances, turn out to be the by-products of market processes, but such welcome social outcomes cannot be guaranteed by the profit principle alone. -by George Soros)

 

Kiến thức giống như Chân Lý, nó chỉ đến với những ai yêu quí MONG MUỐN nó,  và tận tâm truy tìm nó.

Dưới đây là một số tác phẩm tư tưởng cần tham khảo làm nền tảng cho tiến trính lý giải những vấn nạn hiện tại. Tất cả đã được những CON NGƯỜI YÊU KIẾN THỨC và SỰ THÂT tự nguyện ĐỌC và THÂU CHÉP để PHỔ BIẾN RỘNG ĐẾN QUẦN CHÚNG TOÀN CẦU với kỳ vọng TẤT CẢ ĐƯỢC HIỂU BIẾT HƠN – BỚT BỊ BỌN KHOA BẢNG và  CHÍNH TRỊ LỪA ĐẢO  hơn.

Đây là bài học căn bản Quí vị “giống dòi đậu phọng đỏ”:

1-Tổ tiên Giống dòi chẳng có tư tưởng gì nên chẳng để lại cái gì ra hồn..

2-“giống dòi ta”qua bao thế hệ cũng chẳng sáng tạo tư tưởng hay có sáng tạo gì  ích lợi cho chính xã hội của mình, chứ chưa nói đến đóng góp cho loài nguòi  học hỏi chung.

3-Xuyên suốt Bốn  ngàn năm Giống dòi chỉ lo trồng “đậu phọng đỏ” và chi lo nhìn vào mâm cơm rồi vỗ cái  bao tử .. để  thỏa mãn!

4- Cho nên, “Giống Dòi Ta” muốn khôn ra cần phải đi học của NGƯỜI -thì đành chịu khó học ngôn ngữ của người vậy. Còn vẫn tự hào 4 ngàn năm mặc quần thủng đít chạy loanh quanh nước Tầu,  thì…cứ tiếp tục cúi nhìm mâm cơm mà hô hào rao bán “đậu phỏng đỏ”!

1Hitler Mein Kampf Audio Book- DOWNLOAD

2- DEBT, The First 5000 Years- David Greaber DOWNLOAD

==