Thiệt hại đầu tiên xảy ra từ quyết định ra khỏi Liên Âu của người dân Anh Quốc là… 400 tên đại bản giầu nhất thế giới mất đi 127 tỉ Mỹ kim!!! Và bọn quyền chính tại Brussel mất bớt quyền lực tại quần đảo vương quốc này!

Quan trọng hơn cái gọi là :chủ nghĩa quốc gia dân  tộc giống nòi sẽ được tái dụng, quyền lực nhà nước quốc gia sẽ được củng cố, sự căng thẳng phân hóa xã hội sẽ xảy ra trong một giai đoạn – căng thẳng biên  giới sẽ gia tăng… trước khi người dân nhận thức được chủ quyền cá nhân của con người mới là nền tảng khởi đầu của mọi tiến trình ổn định tương tác tự do trong xã hội.  Câu hỏi là GIAI ĐOẠN này sẽ kéo dài BAO LÂU?

Nếu nhận thức nền tảng về chủ quyền cá nhân hay nền nhân chủ không sớm hình thành, bọn quyền chính sẽ tận dụng sự căng thẳng phân hóa khủng hoảng an ninh giữa các “nhà nước quốc gia dân tộc” để tái lập kế hoạch nhà nước khu vực và nhà nước thế giới như đã từng thành công sau hai cuộc “thế chiến” từ chủ nghĩa quốc gia dân tộc phát khởi, mà thực chất do chính tập đoàn quyền chính thúc đẩy tiến hành!

PQC

The Real Brexit “Catastrophe”: World’s 400 Richest People Lose $127 Billion

The world’s 400 richest people lost $127.4 billion Friday as global equity markets reeled from the news that British voters elected to leave the European Union. The billionaires lost 3.2 percent of their total net worth, bringing the combined sum to $3.9 trillion, according to the Bloomberg Billionaires Index

Brexit: Individualism > Nationalism > Globalism

Ludwig von Mises understood that self-determination is the fundamental goal of liberty, of real liberalism. Today’s Brexit vote fired a shot heard around the world, to challenge the wisdom of the “globalism is inevitable” narrative. Ultimately, Brexit is not a referendum on trade, immigration, or the technical rules promulgated by the (awful) European Parliament. It is a referendum on nationhood, which is a step away from globalism and closer to individual self-determination.

Brexistential Bloodbath – Dow Crashes 600 Points As Vol Explodes