Mặc dù Dân Anh Bỏ Phiếu Rời Khỏi Liên Âu, Những Thủ Đoạn Chính Trị Vẫn Đang Tiến Hành Chống Lại ý Nguyện của Họ!

Ông Paul Criag Roberts cảnh báo dân Anh và dân Âu Châu đừng ngây ngô vội mừng vì:

-Bọn Nhà Nước Tay Sai Anh Quốc sẽ quay ngược tuyên bố Liên Âu vẫn tốt hơn cho “nước Anh”

-Các bàn tay của tập đoàn tài chính như các “ngân hàng quốc gia” Mỹ (The Fed), Âu Châu (ECB) Nhật (BOJ) và các nhóm tài chính tại Newyork sẽ tung tiền tấn công đồng Bảng Anh và bán tung hạ giá hàng loạt các khổ phần Anh quốc nhằm tạo khủng hoảng cho dân Anh với lý cớ “do ra khỏi Liên Âu”.

-Chiến dịch truyền thông sẽ tung tin khủng hoảng gây suy yếu Liên Âu và trở thành “con mồi” của “nước Nga hiếu chiến”- với mục tiêu làm dân chúng Anh sợ hãi và “chấp nhận ở lại Liên Âu”.

-Bọn tập đoàn quyền chính và tài chính sẽ tung tiền hối lộ mua chuộc- lẫn đe dọa- nhóm lãnh đạo của phong trào ly khai liên âu trong tiến trình làm đảo lộn tình hình phản đối của dân chúng.

-Bọn quyền chính sẽ dùng Confederation of British Industry (CBI) liên hiệp kỹ nghệ Anh quốc tạo thất thoát kinh tế và đổ thừa cho hệ quả của “việc ly khai” khỏi Liên Âu.

Một khi quí vị nghĩ đến được sự việc thật sự đang tiến hành ra sao và những điều hư cấu thế nào từ bọn báo chí chính qui, quí vị sẽ có khả năng biết thêm những thủ đoạn bọn tập đoàn quyền chính ẩn tàng sẽ sử dụng để đạt cho bằng được kế hoạch chúng đã đề ra.

Cần nhớ lại rằng dân Ái Nhĩ Lan từng trưng cầu dân ý trong giai đoạn chống việc “tham gia Liên Âu” của bọn chính phủ cũng đã bị tấn công kinh tế tài chính liên tục cho đến khi dân Ái Nhĩ Lan phải “đổi ý” tham gia Liên Âu!

Và đây cũng là số phận của dân Anh trong thời gian sắp đến!

==

Despite the Vote, the Odds Are Against Britain Leaving the EU — Paul Craig Roberts

Despite the Vote, the Odds Are Against Britain Leaving the EU

Paul Craig Roberts

The Brexit vote shows that a majority of the British voters understand that the UK government represents interests other than the interests of the British people. As difficult as the British know it is to hold their own government to account, they understand they have no prospect whatsoever of holding the EU government to account. During their time under the EU, the British have been reminded of historical times when law was the word of the sovereign.

The propagandists who comprise the Western political and media establishments succeeded in keeping the real issues out of public discussion and presenting the leave vote as racism. However, enough of the British people resisted the brainwashing and controlled debate to grasp the real issues: sovereignty, accountable government, financial independence, freedom from involvement in Washington’s wars and conflict with Russia.

The British people should not be so naive as to think that their vote settles the matter. The fight has only begun. Expect:

— The British government to come back to the people and say, look, the EU has given us a better deal. We can now afford to stay in.

— The Fed, ECB, BOJ, and NY hedge funds to pound the pound and to short British stocks in order to convince the British voters that their vote is sinking the economy.

— More emphasis on the vote’s weakening of Europe, leaving all to the mercy of “Russian aggression.”

— Hard to resist bribes (and threats) to prominent members of the leave majority and pressure on such leave leaders as Boris Johnson to be reasonable, concillatory and to maintain good relations with Washington and Europe, and to reach a compromise on remaining in the EU.

— Expect the Confederation of British Industry (CBI) to attribute the loss of British jobs and investment opportunities to the leave vote.

Once you learn to think about how things really are and not as the presstitutes present them,
you will be able to add to the list all by yourself.

Remember, the Irish voted against the EU and pressure was kept on them until they reversed their vote. This is the likely fate of the British.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.