Tập đoàn Quyền chính gia tăng tốc độ khủng bố giả địch trong tiến hành hoàn thành mục tiêu theo thời biểu dự định.

Orlando, Brexit với việc “ám sát” dân biều Cox, và Viernheim Đức!

Những điểm “nho nhỏ” phía chính qui:

1- hơn 15 năm tăng cường quyền hạn an ninh rình mò, cấm đoán … không hữu hiệu!

2-Cấm súng hay không cấm súng… kẻ “gian” vẫn cứ có súng và vẫn bắn…công dân tốt vô tội vẫn KHÔNG có phương tiện tự vệ…

3- Quyền an ninh cảnh sát chỉ luôn đến chậm trễ sau khi mọi người bị bắn .. và cũng chỉ hành nhiễu công dân thượng tôn pháp luật..

Hệ quả sẽ khác ra sao nếu như có những công dân tốt có vũ khí tự vệ trong những người đi Xi Nê, Câu Lạc bộ?

Và cuối cùng: Cảnh sát nhắm bắn “khủng bố” với súng KHÔNG CÓ ĐẠN !!!???

Where is zee magazine for Zee Masked Avenger’s FN SCAR rifle?

where is the magazine in his scar20160623_germnay5

I guess in disarmed Germany, when someone holding a gun says, “pew pew,” the bad guys just fall down and die?

==

Heavily-Armed Gunman Killed After Opening Fire In German Cinema

Despite earlier reports that the gunman had been arrested…

The latest news says the shooter is dead…

 

 

As we detailed earelier, witnesses are reporting multiple shots fired as Bild reports a heavily-armed man is at large in a cinema complex in Viernheim, Germany. The armed man has barricaded himself in the center and SWAT are on their way…

SEK-Männer stürmen das Kino-Center

Multiple victims reported:

  • *25 PEOPLE SAID TO BE INJURED IN GERMAN SHOOTING: HESSENSCHAU

Ein Rettungswagen bringt Verletzte ins Krankenhaus

Via Hessenschau,

  masked gunman and possibly penetrated into Viernheimer Kinocenter Kinopolis. Police have abgeriegt the area. Apparently there are many injured.

 

The grounds around the Kinopolis in Viernheim is spaciously protected. Special police went into position, as eyewitnesses. After the first information a masked and armed man might probably entered the cinema. In the first information the police has been talk of 25 injured.

 

  • *HEAVILY ARMED MAN AT LARGE IN GERMAN CINEMA COMPLEX: FAZ

As Bild reports,

Viernheim – alarm in Kinopolis at Rhein-Neckar-Zentrum Shortly after 15:00 enters a gunman cinema center.  

 

He has a gun in his hand, wearing a cartridge belt around his shoulder. He shoots once in the air.

 

Screaming flee dozens of visitors from the cinema. Then the weapons man entrenched.

 

Police triggers major alarm. SEK Elite policemen from Frankfurt lawn in convoy on the A5 to the south. Other SEC teams fly in helicopters to Viernheim.

*  *  *