220px-Man_sleeping_on_Canadian_sidewalkChúng ta hẳn đã có ít nhất vài lần nghe những tín đồ Ky Tô giáo “tự huấn  thị” rằng “Cho kẻ đói ăn -Cho kẻ khát uống -Cho kẻ rách rưới ăn mặc”. Đó là chưa nói đến cái gọi là lương tâm thế giới qua văn bản “tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” được tán phát ca tụng và được các nhà nước, hội đoàn, báo chí Âu Mỹ Úc v.v dùng như một vũ khí tấn công các xã hội hội chưa có “bang giao tốt đẹp” với họ như Do Thái và Arab Seoud!!!

Thế nhưng từ mấy năm qua, tại Mỹ, một xã hội tự cho là xã hội nền tảng từ Ky Tô Giáo  hành xử “Cho kẻ đói ăn -Cho kẻ khát uống -Cho kẻ rách rưới ăn mặc” đã trở thành tội phạm tại nhiều thành phố.

Khắp thế giới những người tị nạn, chạy trốn chiến tranh, vượt thoát đói khổ cũng đang bị ruồng bỏ lên án thành tội phạm tại những xã hội dân chủ ky tô giáo. Xã hội có nền tảng Phật giáo cũng đang trở thành nghiệt ngã với kẻ nghèo, người khác tín ngưỡng. Các xã hội Hồi giáo, Ấn Giáo thì từ xưa đến nay đã kép kín cửa chưa từng hé!

Điều gì đang xảy ra với lương năng của con người nói chung và với ngưới dân tại xứ Âu Mỹ Úc nói riêng?

Điều gì đang diễn ra trong tâm tư của mỗi cá nhân chúng ta? Mỗi chúng ta đang bước vào thời kỳ thoái hóa tiên khởi của loài vật người hai chân chăng?

Tại sao? Nguyên nhân từ đâu?

Câu trả lời vẫn nằm nơi mỗi chúng ta tự suy xét và qui kết!

PQC

=================

Want to feed the homeless? Be prepared to pay the government for …

http://www.theguardian.com › Opinion › Homelessness
Nov 14, 2014 – Michelle Chen: Cities are enacting politics to keep homeless people out of … and, in some places, making it a crime even to help the homeless.
Nov 13, 2014 – How is it now a crime to help the poor? Recently, Arnold Abbott in Fort Lauderdale was arrested twice for publicly helping feed the vulnerable in …

Nov 13, 2014 – Because of an ordinance the city passed this October that restricts feeding the homeless in public, his charity work is now potentially illegal.

It is now illegal to share food with the homeless in Florida …

http://www.naturalnews.com/047802_feeding_homeless_illegal_charity_hunger.html
Nov 26, 2014 – Tags: feeding homeless, illegal charity, hunger …. two priests and a 90-year-old World War II vet for the “crime” of feeding homeless people.
Oct 22, 2014 – Lots of groups and individuals try to help the homeless in their … reach out to help, cities are biting back at those hands feeding the homeless.
May 16, 2014 – Have you ever given food to a homeless person? Well, if you do it again in the future it might be a criminal act depending on where you live.
Jun 8, 2014 – Many of the political and criminal justice figures in the NCH report were quoted as saying that by feeding homeless and hungry people, the …

Oct 23, 2014 – (The coalition notes that its report focuses on cities it has been able to track, but that many more cities may have anti-homelessfeeding …