Riot 2 - Public DomainKhủng hoảng, Chiến tranh, nhũng lạm, băng hoại, bất ổn. Dân chúng khắp nơi, đặc biệt tại những xã hội “tiên tiến dân chủ gián tiếp” mỉa mai thay đang mất dần ý thức tự do tự chủ đã được khai triển từ thế kỷ 17 với Etienne de la Boetie, Voltaire v.v

Các “đạo luật” chỉ định hành xử xã hội, tư duy v.v  nối nhau ra đời (luật phạt “lên án, phê phán, chất vấn lịch sử  Do Thái”- Luật buộc học sinh Hồi phải bắt tay với thầy giáo tại Thụy Sĩ, Luật cấm người phụ nữ Hồi không được mặc trang phục riêng của họ tại công sở, bãi biển v.v và v.v)

Và Bầu cử thay đổi chính phủ. Hết chạy qua PHẢI rồi lại sang TRÁI.

Chính sách nối đuôi chính sách, luật pháp đổi thay tăng quyền, đạo luật nối đuôi đạo luật!

Giáo dục, hết khoa này đến khoa khác ra đời, hết loại văn bằng này đến văn bằng khác được đẻ ra. Giáo dục không còn là học tập phương cách suy nghĩ chất vấn lý giải hướng đến đam mê KIẾN THỨC HIỂU BIẾT, phát triển TRÍ TUỆ. Giáo dục hiện nay  chỉ còn lại là HUẤN LUYỆN những kỹ năng nhất định để ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG. Học sinh sinh viên học để bán thân, vong thân nô lệ cho tập đoàn tài bản để sinh tồn.

Get To College, Get A Job, Get Poorer: Students Are Worse Off After Attending For-Profit Colleges

Thị trường lao động hiện nay  là gì? Chỉ là những ĐÒI HỎI được SẮP ĐẶP từ NHU CẦU của hệ thống đầu tư lọi nhuận- những tập đoàn đại bản- tập quyền, KHÔNG PHẢI LÀ NHU CẦU CỦA GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC ĐỜI SỐNG TỰ DO TƯƠNG TÁC TỰ CHỦ của XÃ HỘI của QUẦN CHÚNG.

Khi những kẻ cầm quyền lực và quyền chính thay đổi nhu cầu của nó- thì cái gọi là “nhu cầu thị trường” lại đổi thay… và “nội dung giáo dục lại thay đổi”.

Huyển thoại “chính phủ tạo công ăn việc làm” và nhất là “công ty sản xuất, dịch vụ tạo công ăn việc làm” vẫn luôn được lải nhải nhắc nhở không chỉ từ của miệng chính qui, mà ngay cả người dân, những nạn nhân bị tước quyền tự do tương tác sản xuất, tự tạo nghề nghiệp cho chính mình, tự tạo sản phẩm dịch vụ từ chính mình cũng mù quáng tin theo.

Sự thật chính hệ thống quyền chính và cái gọi là nền pháp luật phục vụ đặc quyền đã  và đang ngăn cản và giết chết nhiều “công việc” nhiều loại sản phẩm dịch vụ.

Trong một xã hội thật sự có tự do tương tác thì một thị trường thật sự tự do mới hiện hữu thật sự- như thế  sẽ KHÔNG CÓ AI THẤT NGHIỆP hết cả. Tất cả mọi người luôn có tự do tận dụng khả năng của mình, nghĩa là tự tạo “việc” cho chính mình để trao đổi sản phẩm và dịch vụ  trong tương quan sinh tồn và hưởng thụ. Tại sao một sinh viên đã tốt nghiệp được huấn luyện đầy đủ ra trường lại thất nghiệp; hay ngay cả một người từng làm việc có dày kinh nghiệm lại thất nghiệp… trong khi một phụ nữ “thất học” lại tự tạo việc, tự sản xuất trong việc làm chủ một hàng bán chè, bán bún, quán cà phê góc phố v.v ?

Người sinh viên tốt nghiệp “tự hoặc bị giới hạn” mình trong đòi hỏi của “Luật” và Lệ của “các tập đoàn” giới hạn đặt ra, dù người tốt ngiệp này ngoài “chuyên môn văn bằng” vẫn có đủ khả năng sáng tạo sản xuất và trao đổi những mặt hàng dịch vụ khác. Nhưng hệ thống “giấy phép và các điều lệ qui định sản xuất, thuế khóa” v.v tất cả  đã giới hạn ngăn cản sự tự do lao động sản xuất- và chỉ cho người tốt nghiệp này  “chọn lựa giới hạn đã được định sẵn”,  chọn lựa đi làm thuê mướn cho các công ty tập đoàn hay chính phủ mà thôi!

Trong khi một phụ nữ thất học tại một xã hội chưa bị nền pháp luật ràng buộc chặt chẽ vẫn còn kẽ hở để khai triển bản năng tự do lao động sản xuất tự nhiên của mình đáp ứng  theo nhu cầu thị trường đó là tạo việc cho mình và tự sản xuất sản phẩm “hàng chè” đáp ứng nhu cầu thị trường ẩm thực của quần chúng chung quanh.

Sự thật “Thị trường” không tự do, chưa bao giờ tự do- mà  luôn bị khống chế, qui định, bởi luật pháp nhà nước và bọn tập đoàn.

Vấn nạn “Nổi” ai cũng thầy, nhưng chẳng mấy ai nhìn ra nguyên nhân nguồn gốc của vấn nạn, chính là hệ thống quyền chính, là quần chúng bị tước đi, đánh mất tinh thần tự trách nhiệm, tính tự tin.

Biểu tình hàng loạt với mong ước có một “chính phủ mới”, “chính sách mới”… Tất cả đã diễn ra cả hàng ngàn năm rồi, có gì mới lạ?

Trong khi đó các “nhà kinh tế”, chuyên gia “kinh tế” kêu gọi tăng TIÊU THỤ  để kích và đáp ứng SẢN XUẤT.

Tiêu thụ (cầu) hay một nền “cầu hũu hiệu (effective demand) cần có THU NHẬP ỔN ĐỊNH VỮNG CAO. Nói cách khác muốn tiêu thụ phải có TIỀN.

Muốn có tiền phải có công ăn việc làm THU NHẬP đúng đắn. Công ăn việc làm lại bị kiểm soát điều hướng qui định trong tay và theo nhu cầu của  tập đoàn và nhà nước.  Phần lớn THU NHẬP của quần chúng gần như hoàn toàn lệ thuộc vào LƯƠNG BỔNG- nghĩa là làm thuê mướn cho tập đoàn hoặc nhà nước.

Định hướng của Tập đoàn  là lợi nhuận và của nhà nước là cần quyền lực. Lợi nhuận và quyền lực có được tồn tại  và gia tăng  đi từ cắt giảm chi phí, giới hạn và kiểm soát tự do tương tác – khả năng tự túc TỰ TẠO THU NHẬP của quần chúng!

Một vòng lẩn quẩn kinh tế đứt đoạn không ăn khớp! Cho nên dưới hệ thống và nếp suy nghĩ huân tập (bị nhồi sọ) hiện tại- thì  khủng hoảng chiến tranh bất ổn phẫn nộ mà chưa xảy ra mới là chuyện lạ nghịch lý lạ lùng!!!

Phẫn nộ biểu tình đòi thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi chính sách, thay đổi nhân sự trong hệ thống nhà nước. Nói cách khác chỉ là THAY ĐỔI PHIẾN DIỆN, thay đổi PHƯƠNG TIỆN và PHƯƠNG PHÁP CAI TRỊ  trong cái TƯƠNG QUAN CŨ TRUYỀN THỐNG QUYỀN CHÍNH và DÂN CHÚNG.  Nghĩa là hệ thống và định chế, cái nguyên nhân và nguồn gốc của vấn nạn vẫn còn nguyên đó.

Bao nhiêu người nhận thức được ra  cái gốc nạn này để đòi hỏi quyền tự do tự trách nhiệm và  phế bỏ quyền chính tái lập nền tự do tương tác để có một nền kinh tế tự do thực sự, một thị trường thật sự tự do trong đó KHÔNG CÒN QUYỀN CHÍNH LÀ TRUNG TÂM QUYỀN LỰC- cái trung tậm quyền lực này  đưa đến nhu cầu dựa dẫm lèo lái chung quanh cái quyền chính ấy để gian lận nhũng lạm chiếm thế thượng phong – và như thế việc các tập đoàn quyền lực tận dụng quyền lực tiến hành chiến tranh để “cạnh tranh” sẽ không còn xảy ra nữa.

PhiQuyenChinhNKPTC

=======

A Spirit Of Violence And Civil Unrest Is Rising In America

It was only a matter of time before our deeply divided nation was going to start coming apart at the seams.  Waves of anger, frustration, violence and civil unrest are starting to sweep across the United States, and political rallies for Republican presidential candidate Donald Trump have become a focal point for releasing some of that energy.  The angry mob that threw rocks, bottles and burning T-shirts at police and Donald Trump supporters on Tuesday night wanted to get the attention of the national media, and they got it in droves.  Now that the election is less than five months away, this kind of scene is going to be repeated over and over, and this is something that I warned about back in March.  Millions upon millions of our young people have fully embraced the radical left, and they have already made it exceedingly clear that they are not afraid to use violence to advance their cause.

Never before in my lifetime have I seen America so divided.  Our politicians and the mainstream media have been endlessly pitting various groups against one another for years, and wherever you look hearts are growing very cold.

I have said it before, and I will say it again.  I believe that this is going to be the most chaotic election season that we have ever experienced, and the chaos and violence that are going to be unleashed over the next five months are going to shock the entire world.

On Tuesday night, the angry mob that gathered outside of the Albuquerque Convention Center didn’t seem to care who they hurt as they unleashed their anger.  According to Fox News, some of the protesters even tried to set police horses on fire…

The rampaging gang was made up of anti-Trump goons — waving the Mexican flag and burning a Trump banner.

“Viva Mexico,” protesters shouted, according to the Albuquerque Journal.

The rioters even targeted police horses — knocking one down – and throwing burning T-shirts at others. Who tries to burn down a horse?

How sick and twisted do you have to be to try to set a horse on fire?

But this is what happens when a spirit of violence descends on a group of people.  The consequences can quickly spiral out of control in unexpected ways.

Here is how CNS News described the chaotic scene outside of the Albuquerque Convention Center…

In one of the presidential campaign year’s more grisly spectacles, protesters in New Mexico opposing Donald Trump’s candidacy threw burning T-shirts, plastic bottles and other items at police officers, injuring several, and toppled trash cans and barricades.

Police responded by firing pepper spray and smoke grenades into the crowd outside the Albuquerque Convention Center.

According to at least one report, rocks thrown by some of the rioters were actually flying through the convention center windows, and a number of innocent people got hurt.

What would make people act like that?  This isn’t what America is supposed to look like.  But when fundamental institutions such as the family and the church start to crumble, this is how people start to behave.  You can see a clip that includes footage of protesters jumping on police cars last night in Albuquerque right here

And of course the spirit of violence and civil unrest that is rising in America is not limited to Donald Trump rallies.

In major cities all over the nation, violent crime is rising by double digit percentages.  In Chicago, the number of people that have been shot so far in 2016 is 50 percent higher than during the same period last year

This past weekend in Chicago saw another five killed and 40 wounded in shootings, slightly down from Mother’s day weekend when eight people were killed and 42 wounded. The two weekends are indicative of what’s taking place in the homicide riddled city, in which the number of people shot so far this year is running an astonishing 50% above this time last year – what’s worse, summer is not even here yet, which is traditionally the city’s most violent period.

Yikes!

Other big cities are seeing similar spikes in violent crime.  The following is an excerpt from a recent article in the New York Times

Experts cannot agree on what to call a recent rise in homicides, much less its cause, but new data on Friday that showed a sharp spike in homicide rates in more than 20 cities rekindled debate over whether it was time for alarm.

The data showed particularly significant increases in homicides in six cities in the first three months of the year compared with the same period last year — Chicago, Dallas, Jacksonville, Fla., Las Vegas, Los Angeles and Memphis.

If this is happening now, with the stock market soaring and unemployment a bit lower than it was during the depths of the last recession, what is going to happen when things start getting really bad in this country?

Desperate people do desperate things, and if people are willing to hurl rocks and set horses on fire because they are upset at a political candidate, what are they going to do when there is no food for their families?

Just look at what is happening down in Venezuela.  People are hunting down dogs and cats because they don’t have anything to eat.  There have been at least 107 mass looting events so far in 2016 alone, and crime is completely and utterly out of control.

What is happening down there is eventually coming to America too, and the chaos and violence that we will see during the coming months will be a small preview of that.

The funny thing is that none of these political protests are going to matter anyway.  It remains my contention that the elite will move heaven and earth to do whatever is necessary to keep Donald Trump out of the White House.  They have already spent tens of millions of dollars against him and they have continuously had their media outlets put out “hit pieces” in an attempt to destroy him.

But their bag of tricks goes a lot deeper than that, and this is not a game to them.

I know that a lot of people out there have some very high hopes for Donald Trump, and we should be praying for him and for his family.

However, the time when the people determined the direction of this nation is long past, and the elite guard their monopoly over the political process very zealously.


Get To College, Get A Job, Get Poorer: Students Are Worse Off After Attending For-Profit Colleges

Tyler Durden's picture

Go to college, study hard, get a good paying job – that’s the mantra heard by most students across America as they wind down their high school careers.

Intuitively taking out loans just to go to college because everyone says so isn’t a good idea, and a new study by the NBER finds that in fact, students who left for-profit schools during the 2006-2008 timeframe were worse off after attending. A key factor, as the WSJ reports, is that most of these students never earned a degree, they dropped out. Making matters worse, and certainly contributing to the fact that over 40% of student borrowers don’t make payments, is the fact that these students borrowed to attend the colleges.

From the WSJ

The working paper, published this week by the National Bureau of Economic Research, tracks 1.4 million students who left a for-profit school from 2006 through 2008. Because students at these schools tend to be older than recent high-school graduates, they’ve spent time in the workforce. The researchers used Education Department and Internal Revenue Service data to track their earnings before and after they left school.

The result: Students on average were worse off after attending for-profit schools. Undergraduates were less likely to be employed, and earned smaller paychecks–about $600 to $700 per year less–after leaving school compared to their lives before. Those who enrolled in certificate programs made roughly $920 less per year in the six years after school compared to before they enrolled.

The key factor is that most of these students never earned a degree–they dropped out early. Excluding them, the minority of students who earned degrees saw an earnings bump after graduating.

“Certificate, associate’s, and bachelor’s degree students generally experience declines in earnings in the 5 to 6 years after attendance relative to their own earnings in the years before attendance,” write co-authors Stephanie Riegg Cellini of George Washington University and Nicholas Turner of the U.S. Treasury Department.

The picture is even worse when considering most students borrowed to attend the colleges. Nearly 9 out of 10 for-profit school students took on student debt; those in associate’s programs borrowed an average $8,000 and those in bachelor’s programs, $13,000.

And now we get to the main reason that more millennialls are living at home than any other time since the Great Depression:

“Examining the distribution of average annual earnings effects and average annual debt payments reveals that the vast majority of for-profit students experience both higher debt and lower earnings after attendance, relative to the years before attendance,” the authors write.

The study is being called into question by groups such as The Association of Private Sector Colleges and Universities, saying that the students that were tracked walked right into the Great Recession.

While that is true, the fact is that we’re now in a “new normal”, which is simply to say that lower paying jobs are being created and better paying jobs are disappearing, along with the overall opportunity to find employmentthe results of the study are indeed indicative of what’s going on in today’s economy.