Ngày “Tưởng Niệm Chiến Binh”: Liều Thuốc Ru Ngủ Những Con Vật Thí Nghiệm

Hàng năm, tất cả các quốc gia trên thế giới đều chọn một ngày đặc biệt để “tưởng niệm chiến binh”, vinh danh các cuộc chiến thần thánh, ái quốc, bảo vệ dân chúng v.v

Thật sự những ngày tưởng niệm với những ngôn ngữ phù thủy lừa đảo này chỉ có mục tiêu ru ngủ những nạn nhân, gói nhỏ đầu óc những tên sát nhân được gọi là “quân đội” để chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh tàn sát và đàn áp dân chúng sắp đến.

Lực lượng Cảnh sát thực chất mục tiêu và hành xử của nó chỉ là một tổ chức côn đồ, một tập đoàn du côn bảo vệ và phục vụ hệ thống quyền lực cai trị quần chúng; và lực lượng quân đội chỉ là một đơn vị sát nhân thừa hành quyền lực được dùng như những con vật thử nghiệm vũ khí các loại trong “nhiệm vụ” sát nhân hàng loạt.

Trang Nhân Chủ Phi Quyền Chính đã nghị luận về thủ đoạn tưởng niệm chiến binh này nhiều lần trong những năm qua.

Năm 2016 này trang PQC giới thiệu tập phim điều tra về lò thử nghiệm sống “quân đội” của Mỹ do ký giả điều tra Abby Martin thực hiện. Phim trình bày những chứng liệu lịch sử điển hình về “quân đội Mỹ” trong  tiến trình dùng bọn sát nhân quân đội, những tên ngu ngơ tin vào “chính nghĩa quốc gia, ái quốc” như những con chuột trong phòng thí nghiệm và biến đám “hùng hổ ái quốc” này trở thành những tên sát nhân tàn bạo. Vấn đề là đám quân đội này chưa nhận ra rằng chính họ đang bị giết lần mòn, đang là những con vật thử nghiệm, và chính họ đang chống lại gia đình và xã hội của họ để phục vụ cho một tập đoàn quyền chính đặc lợi  thiểu số. Tất cả đã bị chủ nghĩa quốc gia dân tộc, ái quốc cờ quạt bó nhỏ trí não.

“ Cờ quạt quốc gia chỉ là những miếng giẻ mầu mà bọn Nhà Nước Chính Phủ dùng trước là để bó nhỏ đầu óc người dân lại, và sau đó dùng làm khăn liệm xác để chôn những xác chết thôi” (Flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people’s minds & then as ceremonial shrouds to bury the dead.” Arundhati Roy.