Các nhà vận động xã hội và chính trị kêu gào “Cải Cách, nếu không sẽ Cách Mạng”. Họ có bao giờ nhìn lại lịch sử “cách mạng đũ loại” và tự hỏi rằng tất cà các cuộc cách mạng xoay vòng chung quanh cột trụ quyền chính đã giải quyết được vấn nạn không?

Sự kiện thế giới hôm nay nói chung và các “xã hội tiên tiến” Âu Mỹ nói riêng nơi đã từng có nhiều cuộc cách mạng quyền chính đang đối diện với sự băng hoại cùng tận của quyền chính bất kể là hữu hay tả, tư bản hay xã hội chủ nghĩa, đang đòi hỏi “cách mạng” đã chứng minh sắt đá rằng các nhà vận động chính chị xã hội đương đại vẫn mù mờ không xác định được nền tảng của vấn nạn: đó chính là sự hiện hữu QUYỀN CHÍNH!

Quyền lực chẳng bao giờ tương nhượng và Quyền Chính lại tuyệt đối hơn nữa chưa từng và không bao giờ tương nhượng! Giải pháp là THÁO GỠ QUYỀN CHÍNH, chứ không phải cải cách sửa đổi. Lòng  tham lam cần phải loại bỏ chứ không thể sửa đổi lòng tham lam.

==========
Rosa_Luxemburg_colorized_photo

Reform or Revolution

http://www.truthdig.com/report/item/reform_or_revolution_20160522/

Posted on May 22, 2016