Đặng Lệ Quân, danh ca Đài Loan  hát  bản nhạc KHÔNG của Nguyễn Ánh 9  qua tiếng Nhật và Hoa !


==