Tôi vẫn cứ chờ cả tuần, cả tháng hoặc cả năm ròng một điều gì đó xảy ra
Với máu thẫm trong mực in những hàng tin lớn
Và nơi tai Tôi đầy tiếng ồn của đám đông
Bạn có lẽ đã thắc mắc phải làm gì để nhớ khi mà bạn biết rằng mình đã thấy điều này từ trước
Chính phủ dối trá với dân chúng và đất nước sa đà vào chiến tranh

Và có một dáng dáp ẩn tàng trên những khuôn mặt của những kẻ gửi súng đạn đến những cuộc chiến tại nhiều vùng đất nơi quyền lợi của tập đoàn chủ động.

Trên đài phát thanh truyền hình, bạn nghe đi nghe lại một luận điệu

Nước Mỹ chủ trương vì tự do như thế nào
Và chúng ta đến để giúp đỡ bạn bè đồng minh ra sao.

Nhưng mà những kẻ gọi là bạn bè đồng minh của chúng ta là ai- những chính phủ nhà nước tàn sát dân của chính họ?

Hay là những nhóm dân chúng cuối cùng không chịu nổi nữa đã đứng lên cầm súng, hay cầm gạch đá

Nhiều mạng người đang treo chỉ mành
Nhiều người dân đang khốn đốn dưới lằn bom đạn
Có trẻ em bên nòng đại pháo
Có máu me dính đầy rào kẽm gai

Và có một dáng dáp ẩn tàng trên những khuôn mặt của những kẻ đổ thêm dầu vào lửa
Của những cuộc chiến tại nhiều nơi mà chúng ta ngay cả không thể biết tên nơi đó là gì

Chúng nó bán cho chúng ta tên tổng thống cùng một cách
Chúng nó bán cho chúng ta áo quần xe cộ
Chúng nó bán cho chúng ta mọi thứ từ tuổi trẻ đến tôn giáo

Cùng một lúc chúng nó bán cho chúng ta những cuộc chiến tranh

Tôi muốn biết bọn đứng ẩn tàng trong bóng tối là ai
Tôi muốn nghe có ai đó hỏi bọn chúng xem tại sao Chúng nó lại được tín nhiệm cho chúng ta biết kẻ thù của chúng ta là ai
Nhưng bọn chúng chẳng bao giờ là những kẻ đi chiến đấu hay bị chết

Nhiều mạng người đang treo chỉ mành
Nhiều người dân đang khốn đốn dưới lằn bom đạn
Có trẻ em bên nòng đại pháo
Có máu me dính đầy rào kẽm gai

—————–

Lives In The Balance

From Jackson Browne Solo Acoustic, Vol. 1 An animated editorial by Andrew Thomas Jackson Browne Web Site http://www.jacksonbrowne.com/

Lyrics

I’ve been waiting for something to happen
For a week or a month or a year
With the blood in the ink of the headlines
And the sound of the crowd in my ear
You might ask what it takes to remember
When you know that you’ve seen it before
Where a government lies to a people
And a country is drifting to war

And there’s a shadow on the faces
Of the men who send the guns
To the wars that are fought in places
Where their business interest runs
On the radio talk shows and the t.v.
You hear one thing again and again
How the u.s.a. stands for freedom
And we come to the aid of a friend
But who are the ones that we call our friends–
These governments killing their own?
Or the people who finally can’t take any more
And they pick up a gun or a brick or a stone
There are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire

There’s a shadow on the faces
Of the men who fan the flames
Of the wars that are fought in places
Where we can’t even say the names

They sell us the president the same way
They sell us our clothes and our cars
They sell us every thing from youth to religion
The same time they sell us our wars
I want to know who the men in the shadows are
I want to hear somebody asking them why
They can be counted on to tell us who our enemies are
But they’re never the ones to fight or to die
And there are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire