icwatch

Không như hầu hết mọi người và các nhóm đối kháng nền an ninh cảnh sát trị -chưa tìm ra biện pháp PHẢN CÔNG ngoài giải pháp tự vệ và làm mệt mỏi guồng máy rình mò nhà nước qua việc MẬT HÓA THƯ TÍN TRAO ĐỔI, Wikileaks và các nhân sự hợp tác đã thiết lập một chương trình phản công rất thông minh: Đó là thành lập một khu trữ liệu công chúng, cho công chúng dùng ứng liệu mạng để TRUY TÌM DO XÉT DANH TÍNH TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG LÀM VIỆC CHO CÁC CƠ QUAN AN NINH!

https://wikileaks.org/Murderous-spooks-drive-journalism.html

Nói cách khác, là thay vì chịu trận để bị rình mò, bị xâm phạm đời tư bởi bọn tay sai chó săn an ninh, nhân viên nhà nước, thì người DÂN phản công bằng cách THEO DÕI NGƯỢC LẠI bọn nhân viên an ninh nhà nước.

Chương trình Khu trữ liệu công bố danh tính chi tiết của các tên chó săn (snifdogs) tay sai nhà nước chính phủ này được gọi là ICWATCH (Intelligence Community Watch), dùng ứng liệu công chúng LookingGlass cũng như nỗ lực cá nhân để truy tìm danh tính chi tiết hoạt động của những kẻ đang làm nghề “chó săn”.

Song hành với khu trữ liệu này là một trữ liệu chứa tất cả các chi tiết của bọn “chó săn chính phủ” được các nhóm đột kích điện toán (hackers) thâu nhặt được- tất cả để mọi công dân nếu muốn phản công theo dõi ngược lại bọn tay sai để biết chúng là ai, sống ở đâu, trao đổi những gì, dùng những loại mật mã, mật ngữ nào v.v

Hacking Team Archive

HT-email-search-1080x693

Công trình này tạo cho dân chúng bình thường không chỉ là quyền và khả năng PHẢN CÔNG lại bọn chó săn, mà giúp người dân lấy lại tinh thần đối kháng, tự tin, tự chủ và tự trách nhiệm, mà quan trọng là DẠY CHO BỌN CHÓ SĂN BIẾT và HIỂU thế nào là QUYỀN RIÊNG TƯ khi “quyền riêng tư của chính bản thân gia đình” của bọn chúng bị xâm phạm!

Công Trình Phản Công này cho “Chúng ta” biết rõ danh tính, hình ảnh, ngày sinh tháng đẻ, nghề nghiệp, nơi làm việc, tín thư v.v của từng cá nhân những con chó săn của nhà nước chính phủ:, thí dụ :

Ngay sau khi công trình này khởi sự công bố hoạt động, đã bị tấn công và bị bọn chó săn an ninh tình báo “nổi giận và dọa giết”. Đây là nội dung tín thư hăm dọa gửi từ văn phòng tình báo Mỹ tại thủ đô Washington đến công trình ICWATCH:

“Tao hứa rằng tao sẽ giết mọi kẻ liên hệ vối trang mạng của chúng mày.  Sẽ chẳng có nơi nào trên quả đất này  để chúng mày có thể trốn khỏi tao.” (I promise that I will kill everyone involved in your website. There is nowhere on this earth that you will be able to hide from me.)…

Cuộc tấn công  điện toán “chính qui” của guống máy đồ sộ an ninh mạng Nhà nước đã khiến Công Trình phản công này TẠM DỜI KHU TRỮ LIỆU TRANG vào Wikileaks để tạm trú với hơn một trăm ngàn (100000) danh tính tay sai an ninh thu lượm được!

Bất cứ ai muốn tự thử nghiệm bản thân mình, muốn xác chứng bản thân mình có yêu tự do, có tinh thần đối kháng hay không-  cứ vào sử dụng các phương tiện mạng của công trình phản công  này sẽ TỰ BIẾT   GAN MẬT và TINH THẦN của chính BẢN THÂN mình RA SAO, ĐỂ TỰ PHÁN XÉT!

Riêng Phi Quyền Chính, rất thú vị  sử dụng công trình này để lâu lâu, thi thoảng, gửi vài lá thư có MẬT HÓA với NỘI DUNG “BÍ MẬT” đến các địa chỉ tín thư này cho chúng biết và hiểu thế nào là “BỊ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ” mà chúng đã và đang xâm phạm TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI trên địa cầu này!

Thật đúng là “KỶ SỞ BẤT DỤC VẬT Ư THI NHÂN” (己所不欲、勿施於人) (LN: 15:24) – và  đúng là “kẻ còn óc người” cầu giả kỷ- “bọn bày đàn” cầu giả nhân   君子求諸己。小人求諸人 (LN: 15:21)

Phi Quyền Chính

====

 

ICWATCH

ICWATCH is a project to collect and analyze resumes of people working in the intelligence community. People working for intelligence contractors, the military, and intelligence agencies frequently mention secret codewords and surveillance programs in public resumes. These resumes are useful for uncovering new surveillance programs, learning more about known codewords, identifying which companies help with which surveillance programs, examining trends in the intelligence community, and more. We have collected over 27,000 of these resumes from LinkedIn and made them searchable with our search software, LookingGlass.

Links

Murderous spooks drive journalism project to WikiLeaks

20 May 2015

“I promise that I will kill everyone involved in your website. There is nowhere on this earth that you will be able to hide from me.”

Just two weeks after its launch, Transparency Toolkit’s ICWatch project, which documents more than 100,000 job profiles associated with the US “intelligence community” has been rehoused at WikiLeaks due to death threats and DDoS attacks on its infrastructure.

The death threat quoted above, sent from a US intelligence analyst in Washington DC to the project on May 13, perhaps perfectly encapsulates why the US intelligence community (IC) needs to be kept under close observation.

The ICWatch project has been expanded to 139,361 job profiles for today’s relaunch. These records reveal key details for hundreds of US spying, assassination, drone and detainee programs – providing important leads for journalists and prosecutors.

By hosting ICWatch WikiLeaks can shield the project from censorship and intimidation. ICwatch’s profiles have also been merged into the main WikiLeaks investigative search engine, boosting WikiLeaks’ analytical scope to 8.62 million records.

ICWatch launched at Berlin’s Re:publica conference to rave reviews on 6 May 2015. The project collects and cross references resumes posted on LinkedIn by people working in or associated with the intelligence and security sector. The dataset is intended as a tool for journalists, researchers and members of the public to better understand the secretive surveillance industry. The developers have simply made information that is already in the public domain easy to research.

M.C McGrath, the founder of Transparency Toolkit, who developed the project and presented it in Berlin, remarked that “open source intelligence is one of our biggest assets in understanding secret surveillance programs”.

Search ICWatch at icwatch.wikileaks.org (example, JPEL)

Search ICWatch using WikiLeaks advanced search (example, JPEL)

Search all of WikiLeaks including ICWatch (example, JPEL)

emailSend to FriendprintPrint

==

 MỘT THÍ DỤ:

Name: Alana Crede

0776cf0

Websites:

Profile URL: http://www.linkedin.com/pub/alana-crede/18/247/711

Timestamp: 2015-04-12

Degree: 0

Score: 0


Company: BW Films

Job Title: Freelance Teleprompter Tech

Start Date: 2013-04-01

End Date: 2013-04-01

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: AV Concepts

Job Title: Vendor

Start Date: 2013-01-01

Description: Dell World

Current Position: Yes

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Dell World”, “Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Prism Images, LLC

Job Title: DP, Editing, for FragileX Foundation Videos

Start Date: 2012-07-01

End Date: 2012-09-03

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: VTS Los Angeles

Job Title: Freelance

Start Date: 2012-01-01

Description: Labor Coordinator, Graphics, Camera Op,V1, V2, AV Tech

Current Position: Yes

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Labor Coordinator”, “Graphics”, “Camera Op”, “V1”, “V2”, “AV Tech”, “Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Prism Images, LLC

Job Title: Director of Photography, Producer, Project Manager of First Crush Video

Start Date: 2011-12-01

End Date: 2012-01-02

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Prism Images, LLC

Job Title: Director of Photography, Producer, Project Manager of Group RX workout videos

Start Date: 2011-01-01

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: IEP / PRG

Job Title: Vendor

Start Date: 2010-01-01

Description: Associate Producer Coca-Cola Anniversary Party, Graphics, Video, Teleprompter Tech / Vendor, Camera Op

Current Position: Yes

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Graphics”, “Video”, “Camera Op”, “Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: The Freeman Company

Job Title: Vendor – Camera, Graphics Op, Video & Teleprompter Tech

Start Date: 2002-01-01

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/company/107817?trk=ppro_cprof

Type: Privately Held

Company Size: 10,001+ employees

Company Address: 1600 Viceroy Drive Suite 200 Dallas, Texas 75235 United States

Company Founded: 1927-01-01

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Turner Broadcasting

Job Title: World Championship Wrestling

Start Date: 1998-01-01

Description: Videowalls, Projection, Camera, Labor Coordinator

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Videowalls”, “Projection”, “Camera”, “Labor Coordinator”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Active Production and Design

Job Title: Vendor – Handheld/Studio Config/ENG Camera Operator, Video & Teleprompter Technician

Start Date: 1996-01-01

Current Position: No

Company URL: http://www.linkedin.com/company/87423?trk=ppro_cprof

Type: Privately Held

Company Size: 11-50 employees

Company Address: 1300 Logan Circle NW Atlanta, GA 30318 United States

Company Founded: 1993-01-01

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Projection”, “Production Managment”, “Live Events”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]


Company: Prism Images, LLC

Job Title: Owner

Start Date: 1995-12-01

End Date: 2015-04-19

Description: Teleprompters – Presidential Executive Speech Systems & Camera Mounted Teleprompters, All configurations. Video Production Services, Live Events, Show Production services, Tradeshows / Conventions. Graphics & Video, Project Management

Current Position: Yes

Company URL: http://www.linkedin.com/

Modified?: Not Changed

Tools Mentioned: [“Live Events”, “Project Management”, “Projection”, “Production Managment”, “AV”, “Corporate Events”, “Video”, “Video Production”, “Camera Operating”, “Stage Management”, “Television”, “Editing”, “Entertainment”, “Sound Reinforcement”, “Event Planning”, “Photography”, “Trade Shows”, “Stage Lighting”, “Sound”, “Camera”, “Lighting Design”, “Professional Audio”, “Lighting”, “Audio Engineering”, “Event Producing”, “Festivals”, “Live Sound”, “HD Video”, “Post Production”, “Projectors”, “Videography”, “Camera Operation”, “Production Management”, “Pro Tools”]