laotutungcanhbao

Ngày hôm nay, cao trào phi quyền chính đang càng ngày càng nhận ra những nhận định cực kỳ chuẩn xác của Lão Tử từ hàng ngàn năm trước… Nhưng đại đa số loài người vẫn chưa nhìn ra. Người ta, hay đúng ra là bọn quyền chính đặc lợi và dúm khoa bảng tay sai “học giả” gọi hệ thống băng hoại toàn cầu này là “nền văn minh pháp quyền” của định chế nhà nước chính phủ.

DDK57x.jpg