Một kỹ thuật điện toán đã cho phép bạn dùng webcam thâu trực tiếp bất cứ ai và rồi NGAY TỨC THỜI sửa đổi “thái độ nhân vật” theo ý bạn muốn… và TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH!

Mức độ khả tín của “truyền thông phim và ảnh” đã bị chính qui sói mòn, và qua kỹ thuật này, sự khả tín còn được bao nhiêu?
==