Phi Quyền Chính mạnh mẽ đề nghị quí độc giả có khả năng Anh ngữ THAM KHẢO CẶN KẼ TÀI LIỆU dưới đây và thảo luận cùng bạn bè chung quanh.

Vấn đề này đã được chúng tôi tường thuật từng mảng trong thời gian qua.
Chúng Tôi khi có điều kiện sẽ Việt hóa chủ đề quan trọng này qua một bài khảo luận và nhận định đủ kích thước và chi tiết dữ liệu cần thiết cho độc giả Việt ngữ.
===

Phi quyền chính