PQC: Trang hình ảnh này sẽ mãi luôn là trang Nhất của Phi Quyền Chính để soi bóng cái chân diện mục của tồi bại ích kỷ đạo đức giả của tín lý nhà nước quốc gia, của giáo lý tín ngưỡng trong MỖI CHÚNG TA, nó đang nằm ở đâu!

“Chúng Ta” chỉ luôn  rêu rao, tìm đủ mọi thủ đoạn để thổi phồng và muốn mọi người THẤY RÕ TỘI ÁC, SAI TRÁI, dù nhỏ nhặt đến cỡ nào, của những kẻ đối nghịch mình, kẻ thù mình…Nhưng không muốn nghe, muốn thấy TỘI ÁC SAI TRÁI dù kinh tởm bạo ngược và rõ ràng hiển nhiên đến mức nào của chính Chúng Ta, phe phái, nhà nước chính phủ “của chúng ta”!

“Chúng Ta” tìm đủ mọi lý cớ để né tránh, để không muốn biết đến những sự thật khổ đau bất hạnh của người khác, của trẻ thơ vô tội con cái của những kẻ đối nghịch chúng ta, hoặc chỉ vì chúng ta đố kỵ không ưa thích họ vì khác biệt… Nhưng luôn luôn mong muốn kêu gào mọi người chú tâm biết đến những bất hạnh khi nó xảy ra cho bản thân gia đình mình dù bé nhỏ vớ vẩn đến như thế nào.

Đấy, tất cả nào là “lương tâm công chính”, “bi trí dũng”, “từ bi hỉ xả”, “lòng bác ái”, “yêu mọi người như chính bản thân” v.v  mà các “tôn giáo” của Chúng Ta đã dạy, các nền “dân chủ nhân quyền” đã thề thốt tuyên xưng!

Bằng  chứng hùng hồn nhất để minh chứng khẳng định gã Thượng Đế Chúa Giời hay tên Allah “lòng lành vô cùng tình thương vô hạn’ là không có thật, chính là sự khổ đau cùng tận từ thể xác đến tinh thần của trẻ thơ vô tội phải gánh chịu – Những đau khổ nhục hình tàn độc đổ lên đầu trẻ thơ vô tội, không chỉ từ thiên tai bất hạnh, mà ghê tởm hơn, đến từ chính bàn tay của những tên đạo đức nhân danh gã Chúa Giời tên Thượng Đế đủ loại từ trong giáo hội các tôn giáo cho đến các tên tướng lãnh, chính trị lãnh đạo quốc gia.

Bằng chứng kế tiếp chính là cuộc sống nhởn nhơ dư thừa vương giả ấm êm của những tên sát nhân tội phạm nêu trên, đã và đang tiếp tục thi hành những man rợ bạo ngược tấn công lên thân xác đời sống của hàng trăm triệu trẻ thơ khắp nơi.

Ngược lại, ví thử mà Nó, tên Chúa Giời này quả thật hiện hữu, thì thằng Chúa Giời tên Thượng Đế này phải là một gã hèn mạt băng hoại tâm thần và bạo ngược. Một loại côn đồ hạ cấp chỉ chuyên hiếp đáp tàn hại trẻ thơ vô tội, những người nghèo khổ, phụ nữ yếu đuối bất hạnh, chứ không dám đối đầu trừng phạt bọn quyền thế bạo ngược gian manh.

Phi Quyền Chính

March 13, 2016

NKPTC

s1.reutersmedia.netHalabja 3gaza-2e83e9c3c9c25a2f7998d1242ddef67c2-320x220x1children-of-gaza-2childofwarAfghanistan-Victims-of-a-February-2012-US-air-strike-that-killed-8-children-in-Kapisa-Afghanistan.afghan-civilians-killed-woundedwar

THAM KHẢO ĐỌC THÊM

14 Million Children; Victims of War in Syria and Iraq

The New Way of War: Killing the Kids

UNICEF Says Children Main Victims of War

Children are war’s greatest victims – OECD Observer

Children as victims of war: current knowledge and future

Children: victims of war

 =======