Tổng thống hài Mỹ Bill Maher tường trình cùng quốc dân hề Mỹ tại Quốc Hội Chèo:

 

Không chỉ trong tuồng hề, mà một cách nghiêm chỉnh, những nhà vận động Mỹ cũng mắng chửi bọn nhà nước chính phủ và não trạng quần chúng Mỹ nặng nề:  Người Mỹ Rỗng Tuếch về Mối Nguy Trầm Trọng đang Đối Diện Họ Họ mong mỏi thúc đẩy xã hội xứ sở và người dân của họ tốt hơn!