Sài Gòn 1969

Hồng Kông 1967

Đài Loan 1970

Seoul Nam Hàn 1969

So sánh theo ký ức từ thời điểm 1975- đến năm 2001 lần cuối cùng mục kích Sài Gòn Huế Hà Nội…

Từ 2001- đến 2016, 15 năm! Cũng chỉ có thế này? Hỗn độn, bẩn thỉu, và đa số dân chúng vẫn tất bật, thật sự lơ láo vật lộn để lấy tiền lẻ của khách du lịch và “kiều đậu phỏng đỏ!”

==
Sài Gòn
=

Hà Nội

 Như vậy, mà khi gọi đúng tên đúng “tài năng” “giống dòi đậu phọng đỏ” ngụy-phỉ – thì lại nổi điên tự ái!

Cảm Tạ Kangaroo Úc Thòi Lòi Troy Nguyễn !