by Stephen Lendman

lendmanTrong lịch sử, hiểm họa hủy diệt nhân loại vì chiến tranh nguyên tử chưa từng đang ở mức trầm trọng như hiện nay. Những quyền cơ bản mà người Mỹ nghĩ rằng họ có thực sự không hiện hữu.

Họ là những con người rỗng tuếch vô tâm xa rời thực tại một cách đáng khinh, là những kẻ ngụp lặn trong vui thú trụy lạc, là đám dốt nát ngu ngơ nhất đầy rẩy khắp mọi nơi, họ bị điều khiển bởi bọn tân phong kiến cài đặt sâu trong cái chính quyền lưỡng đảng của họ, những kẽ loạn nhân tính đe dọa phúc lợi, an sinh của họ và nền hòa bình thế giới.

Mức dốt nát của quần chúng Mỹ thật kinh hoàng, tại sao nhà nước Mỹ vẫn nhởn nhơ với những tội phạm nghiêm trọng trong và ngoài nước. Đường lối can thiệp bất chấp và xem thường pháp luật là chính sách nền tảng từ lâu của nhà nước Mỹ.

Những cuộc chiến vô tận của Mỹ tàn hủy nhân bản cứ cuồng bạo tiến hành. Nhân quyền và dân quyền bị xói mòn nhanh chóng và đang trên đà biến mất hoàn toàn. Nhà nước công an trị (phát xít) với phi lý bất công, bạo quyền so ở bất cứ tiêu chuẩn nào, và đang hướng tới nền cai trị toàn diện.

Bất cứ ai bị coi là một mối đe dọa cho quyền hạn của bọn chế độ quyền bính là có nguy cơ bị bắt bớ, bỏ tù hay tử vong. Hàng ngàn tù nhân chính trị đang chết mòn mỏi trong ngục tù Mỹ, một dạng tù ngục lớn nhất và tàn bạo nhất thế giới – bổ sung từ các ngục tù hành hạ tra tấn nạn nhân khắp nơi trên toàn cầu, ngục tù Guantanamo chỉ là cái chóp đỉnh của cả một tảng băng thôi, những sự kiện này bọn đĩ điếm truyền thông gian manh không bao giờ tường thuật tới.

Hành hạ tra tấn là chính sách chính thức của chính phủ. Và cả cái tài chính điều khiển độc đảng cai trị cũng là chính sách. Những cuộc bầu cử chỉ là các trò hề lố bịch. Người dân đi bỏ phiếu kỳ thật chẳng có tiếng nói quyết định bất cứ cái gì hết.

Tình trạng khẩn cấp cần SỰ THẬT đang hiện diện. Đàn áp SỰ THẬT là chính sách CHÍNH PHỦ. Lèo lái tin tức sai lạc và đại bịp thay thế cho thông tin chính đáng.

Tự do báo chí chỉ là điều tưởng tượng, thông tin thực sự, tin tức đích thực và nhận định phân tích hoàn toàn vắng bóng trong các vấn đề quan trọng nhất – chỉ có thể nghe thấy qua các nguồn thông tin độc lập đáng tin cậy thôi.

Nền thông tin chính qui bị mua chuộc đến tồi bại, thối nát chẳng hòng mà sửa chữa gì nổi nữa, chúng chỉ dành riêng phục vụ cho bọn tài phiệt, bọn quyền bính và đặc quyền – bọn thông tin đĩ điếm này làm cho gái điếm trên đường phố có giá trị hơn nếu cần so sánh giữa hai.

Cái gọi là Mỹ biệt lệ luôn là ngôn ngữ để biện minh cho những điều không thể biện minh được, của sức mạnh lấn át lẽ phải, của việc tiến hành những cuộc chiến tranh bất tận lên đầu nhân loại, coi thường quy tắc, nguyên lý của pháp luật, đàn áp, hiếp đáp những quốc gia khác ở một tốc độ chưa từng có, thuộc địa hóa họ, gây vô số bất ổn giữa những quốc gia với nhau, tiến hành, áp đặt định chế đế quốc, đế quyền của nó và sinh mạng nhân loại bị coi là một chi phí nhỏ nhoi không đáng kể.

Khiêu khích tham chiến đến Nga và Trung Quốc để có nguy cơ gây ra đại thế chiến toàn cầu. Loài người có thể sẽ trở thành loài sinh vật duy nhất hũy diệt chính mình nếu sự điên rồ này của Mỹ không bị cản trở và chặn đứng.

Người dân thật sự có quyền lực khi họ thật sự biết sử dụng nó. Nhà nhân chủng học lừng danh Margaret Mead (1901 – 1978) đã từng nói rằng, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những người có chí kiên quyết thay đổi thế giới– và cách duy nhất có thể làm được là từ nơi quần chúng nhân dân khắp nơi, không bao giờ từ thượng tầng quyền bính thay đổi xuống cả.

Sức lực gây đình trệ bây giờ rất quan trọng – bất tuân dân sự để bảo vệ tự do công lý. Chống lại bạo ngược là một QUYỀN của con người toàn cầu – cách mạng bất bạo động là giải pháp duy nhất.

Khi chính phủ phản bội chính người dân của nó, thì họ, những người dân này có quyền và trách nhiệm bắt buộc phải thay đổi nó. Martin Luther King gọi hành động thách thức ngăn chặn sự bất công phi lý chính là “sự tôn trọng pháp luật cao nhất.”

Thụ động không có trong sự lựa chọn. Victor Hugo đã từng nói “không có gì mạnh mẽ hơn một ý tưởng khi thời điểm chín mùi của nó đã đến.”

Sự sống còn hôm nay tùy thuộc vào việc thay thế nền bạo ngược chuyên chế của nhà nước Mỹ bằng nền tự do, công bằng và công lý – mà hiện nay hoàn toàn vắng bóng trong xã hội Mỹ, chỉ còn là một nền băng đảng trị do bọn tội phạm của lưởng đảng Mỹ điều khiển, một mối đe dọa chưa từng có cho nhân loại.

Stephen Lendman, nhà văn, nhà vận động Mỹ gốc Do Thái- cư ngụ tại Chicago. Liên lạc tác giả tại lendmanstephen@sbcglobal.net.

Đông Sơn phóng dịch

=

Americans Mindless About the Grave Dangers They Face

by Stephen Lendman
Never before in history has the danger of possible humanity destroying nuclear war been greater. Fundamental rights Americans think they have don’t exist.
They’re deplorably out-of-touch, the most over-entertained, uninformed people anywhere, controlled by neocon infested bipartisan governance, lunatics threatening their welfare, security and world peace.
Public ignorance is shocking, why America gets away with high crimes at home and abroad. Lawless interventionism is longstanding policy.
Endless US wars on humanity rage. Human and civil rights are fast eroding en route toward disappearing altogether. Police state injustice rules, tyranny by any standard, heading toward becoming full-blown.
Anyone considered a threat to regime authority risks arrest, imprisonment or death. Thousands of political prisoners languish in America’s homeland gulag, the world’s largest, one of its most brutal – supplemented by global torture prisons, Guantanamo the tip of the iceberg, what media scoundrels never report.
Torture is official policy. So is money-controlled one-party rule. Elections when held are farcical. Voters have no say whatever.
A truth emergency exists. Suppressing it is official policy. Managed news misinformation and Big Lies substitute for legitimate journalism.
A free press is pure fantasy, real news, information and analysis entirely absent on issues mattering most – available only through reliable alternative sources.
Mainstream one are too corrupted to fix, serving wealth, power and privileged interests exclusively – presstitutes making street whores look good by comparison.
American exceptionalism is code language for justifying the unjustifiable – might over right, waging endless wars on humanity, flouting rule of law principles, raping countries at an unprecedented rate, colonizing them, destabilizing scores of others, advancing its imperium, the human cost considered a small price to pay.
Belligerently challenging Russia and China risks global war. Humans may become the only species ever to destroy itself if US madness isn’t challenged and stopped.
Ordinary people have power when they use it. Famed anthropologist Margaret Mead (1901 – 1978) once said never underestimate the power of committed people to change the world – the only way possible, from the grassroots, never the top down.
Disruptive power today is vital – civil disobedience in defense of liberty. Resisting tyranny is a universal right – nonviolent revolution the only solution.
When government betrays its people, they’re entitled and obligated to change it. Martin Luther King called challenging injustice “the highest respect for law.”
Passivity is no option. Victor Hugo once said “nothing (is) more powerful than an idea whose time has come.”
Survival today depends on replacing tyranny in America with freedom, equity and justice – entirely absent in today’s society, a gangster state run by bipartisan criminals, an unparalleled global menace.
Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.
His new book as editor and contributor is titled “Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III.”
Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.
Listen to cutting-edge discussions with distinguished guests on the Progressive Radio News Hour on the Progressive Radio Network.

 

It airs three times weekly: live on Sundays at 1PM Central time plus two prerecorded archived programs.