by Paul Craig Roberts

– PaulCraigRoberts.org – http://www.paulcraigroberts.org
Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.
==

Sáng nay Tôi bị buộc phải nhìn chuơng trình “Tin Tức Fox” một đoạn và rồi lại với bọn NPR (Tin Tức Chính Phủ). Điều này đủ để khẳng định cho Tôi rằng hệ thống tuyên truyền của Quốc Xã Đức trong thời Hitler thật sự quá thường so với nguồn dối trá thường trực được bọn báo chính chính qui Mỹ tuôn ra liên tục.

Tờ Newyork Times, Washington Post, và một số loại tin tức của các “cơ quan nghiên cứu” được trình bày trong đài Tin Tức Chính Phủ (NPR). Bọn này  thực hiện một loại tuyên truyền thô thiển nhất có thể tưởng tượng được và chẳng có tí gì chất vấn về những tuyên bố của này của chíunh phủ.

Quí vị có biết-(theo tin chính qui! PQC)- rằng khủng hoảng vấn nạn ở Syria là do Nga và Assad? Và Mỹ chẳng có dính líu gì hết cả. Và rằng nhà nước Mỹ chỉ nỗ lực chống ISIL (đám thánh quốc được Mỹ tạo ra, xúi dục và yểm trợ), ngược lại đám Nga gian ác và chế độ Assad lại đang tấn công giết hại những nhóm “phiến loạn dân  chủ vô tội” đang cố đem dân chủ đế  cho Syria để thay thế một “chế độ độc tài tàn ác” (được đa số dân bầu). Đám Nga đang dội bom các trường học và bệnh viện, nhưng  khi lính Mỹ  giết thường dân bỏ bom bệnh viện trường học như vậy…thì “chỉ là  lỡ tay gây thiệt mạng dân chúng vô tội”, còn đám Nga thị bị tố cáo  là tội phạm chiến tranh. Bọn người to mồm tố cáo này chẳng có tí gì bằng chứng để xác chứng những lời cáo buộc Nga ngoài những tuyên bố không kiểm chứng của nhà nước Mỹ. Bất chấp những “vũ khí toàn diệt” không có của Iraq, những bom nguyên tử không hiện hữu của Iran, và việc sự dụng vũ khí hóa học giết dân  chưa bao giờ xảy ra của Assad, đám ký giả truyền hình chính qui cứ cắm đầu đọc tin như “thật” mà chẳng hề chất vấn bất cứ điều gỉ từ nhà nước chính phủ Mỹ .

Tôi đặc biệt thất vọng về ký giả Karen DeYoung. Lúc còn là một ký giả trẻ bà ta đã mạnh dạn tường trình về việc gian trá tiến công của bọn tân bảo thủ tại Nicaragua. Nhưng khi trở thành ký giả cao cấp  bang giao quốc tế cho tờ Washington Post bà này đã đầu hàng và  gia  nhập với đám đĩ điếm chính qui.

Quí vị có biết -(theo tin chính qui! PQC)- Trung Cộng đã quân sự hóa biển nam Trung Quốc với những xây dựng tại các hòn đảo nhỏ làm phi đạo và đặt vũ khí ở đó? Nhưng hành xử như thế này không gọi là “quân sự hóa” khi cái “quốc gia biệt lệ” (Mỹ)  dành 60% lực lượng hải quân rộng lớn của nó bao dàn cả Thái Bình Dương, rồi tuyên bố biển nam Trung Quốc , địa lý cách xa Mỹ hàng ngàn dặm, là một “khu vực quyền lợi” của Mỹ! và gửi tầu chiến Mỹ đến tuần tra!  À đây chỉ là phản ứng ngăn chặn sự “đe dọa” của Trung quốc thôi!

Quí vị có biết-(theo tin chính qui! PQC)- thì  làn sóng  phản đối um tùm của dân Anh về việc rút ra khỏi Liên Âu chẳng dính gì đến việc bảo tồn chủ quyền nước Anh và nền pháp lý bảo vệ dân quyền của người Anh? Mà tất cả chì là chống người tị nạn, một dấu hiệu của kỷ thị chủng tộc (theo tin chính qui! PQC).

Fox News còn cho chúng ta biê1t rằng vì quá trình phục vụ cao cả cho quốc gia Mỹ chúng ta, xác chánh án tối cao Antonin Scalia được quàn quốc táng tại Tòa Tối Cao để được điếu viếng từ các đại diện chính phủ và  quần chúng nạn nhân của một nền cảnh sát trị mà chính tên chánh án này là một trong những kẻ xây dựng lên. Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tòa án tối cao đã giúp quyền hành pháp nâng cao quyền hành của nó lên trên cả Hiến pháp Mỹ, ngay cả từ chối không xét xử những lời đối kháng lại việc giam bắt vô hạn định. Trong những “công trạng” của  Scalia là:

-Đình chỉ việc đếm phiếu ở Florida để sắp đặt George W. Bush vào ghế tổng thống (2000)

– Vụ xử Kentucky v. King Cảnh sát được quyền phá cửa xông vào nhà dân mà không cần trát tòa!

-Vụ Xử Florence v. Burlington, cho phép nhân viên nhà tù tự do hành động quan trọng hơn là bảo vệ công dân Mỹ chống lại những hành động lạm dụng lột quần áo mò xét thân thể.

Cũng như đám Tòa Án Tối Cao bọn đĩ điếm báo chí dã hùa theo phe của đám đại bản và quyền thế. “Tin Tức” Fox tường thuật rằng tên Marco Rubio, một ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hòa , tuyên bố rằng “để làm cho người nghèo giầu lên thì buộc phải làm cho người giầu nghèo đi, và rằng chúng ta không nên làm cho người giầu nghèo đi”. Rõ ràng Fox News tin rằng vơ Rubio vào với đám đại bản 1% sẽ giúp cho tiền đồ chính trị của hắn. Rồi Đài Fox News trình chiếu cảnh khán giả vỡ tay la ó tung hô lập luận bảo vệ nhóm đại bản 1% này.

Đây chính là “Nước Mỹ Dân Chủ” nơi mà người dân chẳng hề có đại biều gì (chì toàn đại biểu cho giới 1% thôi- PQC)

Paul Craig Roberts

==

Phi Quyền Chính phóng dịch

=====

Presstitutes At Work — Paul Craig Roberts

Presstitutes At Work

Paul Craig Roberts

This morning I was stuck in front of a Fox “News” broadcast for a short period and then with a NPR news program. It was enough to convince me that Nazi propaganda during Hitler’s Third Reich was very mild compared to the constant stream of dangerous lies that are pumped out constantly by the American media.

The New York Times, Washington Post, and a couple of think-tank types were represented on NPR. They delivered the most crude propaganda imaginable and questioned no US government statement.

Did you know that all the trouble in Syria is due to the Russians and Assad? The US has no blame whatsoever. The US is trying to fight ISIS (which the US created, aids and abets), but the evil Russians and Assad are fighting the innocent “democratic rebels” who are trying to bring democracy to Syria as a replacement for a “brutal dictator” (elected by a large majority vote). The Russians are also bombing schools and hospitals, “collateral damage” when the US does it but war crimes when the Russians are accused of doing it. The accusers had no evidence for their accusations against Russia beyond the unverified claims of the US government. Despite nonexistent Iraqi “weapons of mass destruction,” nonexistent Iranian nukes, and nonexistent use of chemical weapons by Assad “against his own people,” the talking heads continue to accept without question whatever the US government says. I was especially disappointed in Karen DeYoung. As a young reporter she aggressively covered the neoconservatives’ misadventures in Nicaguara. However, to become the Washington Post’s senior foreign affairs reporter she had to give up and join the presstitutes.

Did you know that China was militarizing the South China Sea by building up atolls to accommodate runways and by placing weapons on the site? It is not militarization when the “exceptional country” allocates 60% of its large fleet to the Pacific, declares the South China Sea, which is thousands of miles from America, to be an area of “American national interest,” and sends warships to patrol the sea. That’s simply “countering the Chinese threat.”

Did you know that the clamor by the British people for UK exit from the European Union has nothing to do with perserving UK national sovereignty and the legal protections of British civil liberty? It is all to do with rejecting refugees, a sign of racism.

Fox “News” informed us that due to his great service to our nation, Justice Antonin Scalia was lying in state in the Supreme Court to be paid homage by both the government representatives and public victims of the police state of which he was an architect. Under Republican leadership the Supreme Court has helped the executive branch elevate its authority above that of the US Constitution, refusing to even hear challenges to indefinite detention. Among Scalia’s accomplishments are:

— Stopping the Florida vote recount in order to install George W. Bush as President

— Kentucky v. King: police should have greater leeway to break into homes without a warrant

— Florence v. Burlington: allowing jail officials freedom of action is more important
than protecting American citizens from debasing strip searches.

Like the Supreme Court the presstitutes have aligned themselves with the rich and powerful. Fox “News” reported that Marco Rubio, a candidate for the Republican presidential nomination, declared that to make the poor rich requires making the rich poor and we shouldn’t make the rich poor. Apparently, Fox “News” believes that aligning Rubio with the One Percent is helpful to his political career. Fox showed Rubio’s audience cheering and applauding his defense of the One Percent.

This is “democratic America” where the people have no representation.