Thủ đoạn bịt miệng của YouTube và đội quân nằm ẩn trên mạng của đám quyền lực tấn công các trang độc lập.:

 StormCloudsGathering bị tấn công là điển hình Vấn đề không chỉ là bọn nhà nước và đám tập đoàn đại bản, mà ngay chính một số trong quần chúng đã vô tâm nối giáo cho những thủ đoạn bịt miệng này. Tất cả những trang độc lập đều KHÔNG LỢI NHUẬN!

Tất cả đều chiết bỏ thời gian của bản thân, gia đình, vốn liếng tài chính riêng tư, và những hiểu biết tổng quát cũng như chuyên môn do họ tự trau dồi hoặc kinh nghiệm khoa bảng cùng với hiểu biết tự trau dồi kỹ thuật điện toán v.v KHÔNG PHẢI ĐỂ KIẾM TIỀN, LÀM GIẦU CHO BẢN THÂN HỌ- mà để cống hiến thông tin đúng đắn cho xã hội! Việc làm mà người xem kẻ đọc cho là chuyện “nhỏ bé ai làm chẳng được”!


Dễ hay khó, tùy mỗi người tự thử nghiệm sẽ biết. Câu hỏi mỗi người nên tự hỏi là  Họ nhận được gì? – Ngoài những mất mát căng thẳng bị đe dọa từ bọn chính phủ ! Nhưng họ vẫn tiếp tục.. Tại sao? Động lực gì khiến họ bền bỉ?

Mỗi cá nhân tự nhìn và tự suy ngẫm để xem sự tồi bại xuống dốc của xã hội con người nói chung nằm ở đâu? Và ai là những người tận tâm gìn giữ cái gái trị của con người?

Mỗi chúng ta đã làm gì, đóng góp trợ lực gì, trong tiến trình này?

Cái Gốc của Băng Hoại Xã Hội và Nền Nhân Bản là ở chính cá nhân mỗi chúng ta vô tâm và hèn kém hơn con vật chỉ biết liếm bộ lông của mình rồi tự hãnh tiến với nó!

Nhân Chủ
====
xxx xxx