Phóng Sự Hình Ảnh Phim: Nước Úc ngày Cướp Đất Diệt Chủng (2016)!
==

Này những người Âu Châu hôm nay, quí vị đang la làng về viễn đồ “Hồi giáo tràn chiếm xã hội” của quí vị chỉ vì họ “đông dân”! Hãy duyệt lại cận sử THỰC DÂN của chính quí vị! Ai là những kẻ đi tràn chiếm người khác? Quí vị cần bao nhiêu “dân số”? Và nó chưa từng ngưng nghỉ! Vẫn tiếp diễn tàn bạo qua tay sai và bom đạn.

==