Giới Thiệu và Mời Quí Độc Giả Thưởng Thức Bản Nhạc “DÁM MƠ ƯỚC” Đầy Nguyên Lý Sống

Ta là người tin tưởng của chính ta
Trong tim ta lý trí
Ta sẽ đi theo ánh sáng từ trong đó

Ta không sợ sự yếu đuối
Ta sẽ nếm mùi mật ngọt
Của sức mạnh không bỏ cuộc
Ôi Ta sẽ thấy nó thấu suốt
Ta tin tưởng đây là thời điểm quyết định của ta
Dám ước mơ
Dám bay bổng
Dám làm làn không khí được chọn để đạt đến bầu trời
Dám vươn xa
Dám trổi lên
Tìm sức lực giải phóng ý chí
Dám ước mơ
Ta sẽ đi đường xa cách trở
Chấp nhận chống trả
Ta sẽ đặt hồn ta ra hành sự
Khi sự chờ đợi chấm dứt
và con khao khát đã lên tiếng
Ta sẽ dốc toàn lực, Ta sẽ bừng sáng chói
Và tim ta sẽ sáng chói như mặt trời
Hàng triệu tiếng nói cùng nhau như một
Ta tin, Ta Tin, Ta Tin, Ta Tin
Dám Mơ Ước, Dám Bay bổng Dám làm làn không khí được chọn để đạt đến bầu trời..
Dám vươn tới
Dám trổi lên
Tìm sức lực giải phóng ý chí
—-

 

 

Dare to dream


I am my own believer
In my heart the reason
I will follow the light from within
I’m not afraid of weakness
I’m gonna taste the sweetness
Of the power not to give in
Oh I will see it through
I believe this is my moment of truth
Dare to dream
Dare to fly
Dare to be the air chosen one to touch the sky
Dare to reach
Dare to rise
Find the strength to set my spirit free
Dare to dream
I will go the distance
Embrace resistance
I will lay my soul on the line
When the wait is over
And the hunger has spoken
If I give my all,I will shine
Oh I will see it through
I believe, this is my moment of truth
Dare to dream
Dare to fly
Dare to be the air chosen one to touch the sky
Dare to reach
Dare to rise
Find the strength to set my spirit free
Dare to dream,Oh
And my heart will shine like the sun
A million voices together as one
I believe, I believe, I believe, I believe
Dare to dream
Dare to fly
Dare to be the air chosen one to touch the sky
Dare to reach
Dare to rise
Find the strength to set my spirit free
Dare to dream
Dare to fly
Dare to be the air chosen one to touch the sky
Dare to reach
Dare to rise
Find the strength to set my spirit free
(Find the strength to set my spirit free)
Find the strength to do what I believe
(I believe)
Dare To dream
Dare To dream