Chris Hedges ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI THEN CHỐT của nền TỰ DO MỸ:

– Ai tài trợ và điều hành các cuộc bầu cử?
-Ai soạn thảo luật lệ pháp lý của chúng ta
-Ai quyết định chính sách quốc  phòng và ngân sách quân sự?
-Ai thật sự nắm quyền bộ nội an , nội chính, tình báo, bộ nông nghiệp, ý tế dược phẩm, hệ thống giải trí, hệ thống trường học nhà tù?
-Ai quyết định chính sách kinh tế và môi sinh của chúng ta?
-Ai áp đặt cắt giảm chi phí công cộng trong khi để cho đám phố WAll tước đoạt Ngân khố Mỹ và quịt thuế? 
-Ai qui tội phạm những người đối kháng?

Who funds and manages our elections? Who writes our legislation and laws? Who determines our defense policies and vast military expenditures? Who is in charge of the Department of the Interior? The Department of Homeland Security? Our intelligence agencies? The Department of Agriculture? The Food and Drug Administration? The Department of Labor? The Federal Reserve? The mass media? Our systems of entertainment? Our prisons and schools? Who determines our trade and environmental policies? Who imposes austerity on the public while enabling the looting of the U.S. Treasury and the tax boycott by Wall Street? Who criminalizes dissent?

Nhà xã hội và phân tâm học người Đức Erich Fromm đã nhận định rõ ràng như tiên tri về ảo tưởng này của những con người hãi sợ thường tự nguyện dâng hiến tự do tự chủ của họ cho nền độc tài để “được chăm sóc” theo tùy tiện của bọn quyền lực. Ông nói về não trạng nọa tính và cái ngã tính của đa số.

“Cá nhân hãi sợ thường tìm đến ai đó hay cái gì đó để bám víu liên kết cái ngã tính (bản thân) của họ; họ không thể chịu nổi cái ngã tính cá thể tự chủ con người của họ được nữa, và họ cố gắng vội vã ruồng bỏ nó và cảm thấy an toàn với việc vứt bỏ cái gánh nặng này: cái ngã tính bản thân của mình” (“The frightened individual seeks for somebody or something to tie his self to; he cannot bear to be his own individual self any longer, and he tries frantically to get rid of it and to feel security again by the elimination of this burden: the self.”). Lời tiên tri này chưa bao giờ chính xác ứng dụng hơn hôm nay dưới bất cứ xã hội nào, từ Âu qua Á, từ độc tài, thần quyền đến “dân chủ gián tiếp”

Và họ lọt bẫy của bọn quyền lực với chủ nghĩa nhà nước quốc gia và cái định chế nhà nước chính phủ “tận thiện” lo cho hạnh phúc nhân dân” này:
Thành phần quan yếu của nền tuyên truyền độc tài là tính gian ngoan. Bọn đặc quyền cai trị, chúng như đám siêu sao tài tnổi tiếng, dùng tuyên truyền để tạo một nhân dáng giả  và một cảm giác thân mật với công chúng ( The essential component of totalitarian propaganda is artifice. The ruling elites, like celebrities, use propaganda to create false personae and a false sense of intimacy with the public.)
Đây chính là bản lai chân diện mục của các “lãnh đạo” “vĩ nhân” “anh hùng dân tộc” tự cổ chí kim của nền chính sử và sân khấu chính trị quyền lực hiện tại dưới mô thức quyền lực nhà nước quốc gia! 

Nói gọn là của Quyền Lực và mặt “phải” của nó là ảo tưởng tự do dân chủ dưới hệ thống định chế nhà nước quốc gia.  Hay ảo tưởng ngây ngô kiểu Hobbes rằng muốn có tự do cần phải có định chế nhà nước “bảo vệ nền tự do”- Điều mà những người Phi Quyền Chính nắm rất rõ và lấy đó làm duyên cớ nhận thức và chỉ dấu răn đe nhận diện nền tảng một xã hội thật sự tự do, và có lẽ chính tác giả Chris Hedge dù vạch ra rất rõ, nhưng chưa hẳn đã hiểu! Nếu hiểu Chris đã là một người Phi Quyền Chính chứ không phải một mục sư đang đi tìm xây dng một định chế chính phdân chchí thiện dưới một thiên Chúa toàn năng!!!

Nhân Ch
========================== 
 

The Illusion of Freedom
http://www.truthdig.com/report/item/the_illusion_of_freedom_20151227/

Posted on Dec 27, 2015