Theo ông Paul Craig Roberts, một cựu quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ, một cựu đảng viên đảng Cộng Hòa Mỹ, cựu bỉnh bút và giảng sư, thì Chính Phủ Mỹ hiện nay là Một Tổ Chức Tội PhạmToàn Diện Nhất Trong Lịch Sử Loài Người! (bài Chính Phủ Nhà Nước Mỹ Là Một Tổ Chức Tội Phạm Toàn Diện Nhất Trong Lịch Sử Nhân Loại chị Đông Sơn đã dịch)

Điều này thật sự đúng với THỰC TẠI nhất là với vị trí “Tổ Chức Tội Phạm Toàn Diện Nhất”, và phải thêm là KIỆN TOÀN NHẤT, vì TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ ĐỀU LÀ TỒ CHỨC TỘI PHẠM. Mỹ CHỈ đứng hàng đầu! Chứ không phải tổ chức tội phạm nhà nước chính phủ duy nhất!

Tuy vậy, Ông nói vẫn chưa đủ rõ ràng một vài khía cạnh đặc biệt. Nhà nước Mỹ kiện toàn hơn cả Sô Viết  không chỉ về những thủ đoạn từ tiểu xảo bẩn thỉu cho đến những cuộc tàn sát hàng loạt đủ mọi giới người, xứ ngoài và ngay cả dân Mỹ, mà nó còn khống trị tất cả các mặt sinh hoạt của địa cầu này qua thông tin tài chính và tình báo, Nó chỉ đạo cho những nước tay sai của nó, áp buộc những “chính phủ từ dân do dân” khác phải làm theo ý Nó- mà ngay cả Thụy Sĩ, một nền “dân chủ trực tiếp” duy nhất  của nhân loại hiện đại, cũng không thoát! Chỉ vì Thụy Sĩ dù “trực tiếp dân chủ” vẫn là định chế Nhà nước với đám chính phủ, một đám tội phạm tay sai của quyền lực như TẤT CẢ CÁC CHÍNH PHỦ!

Và  Ông PCR cũng không chỉ quên rằng các nhà nước chính phủ khác cũng chỉ là những tổ chức tội phạm mà thật sự những thành viên then chốt của các nhà nước chính phủ này là tay sai và là thành viên của nhóm quyền lực ẩn tàng- The Cabal, nhóm điều khiển ngay cái gọi là “tổ chức từng hành xử kín mật nay đã công khai Bilderberg Group. Một giả thuyết âm mưu đã thành sự kiện âm mưu!

Không phải “ngẫu nhiên” hay “cường lực xuông” mà có thể ép được các nhà nước chính phủ “dân chủ gián tiếp và trực tiếp” khác TỰ TIỆN THAY ĐỔI LUẬT theo ý “Mỹ”(tập đoàn đại bản) nhất là với “nền trực tiếp làm luật” của Thụy Sĩ. Đây là một trong nhiều bằng chứng rõ rệt của những cái “vòi” con bạch tuộc quyền lực ẩn tàng!  TPP là một bằng chứng thứ hai của con “bạch tuộc quyền lực” đang vươn ra xa hơn đến các xứ nhỏ lạc hậu tuyển mộ thêm tay sai, như Việt Nam, Mã Lai, Tân Gia Ba v.v (Úc Tân Tây Lan là những tên kỳ cựu)

Những tên tuổi xuất hiện trong các buổi hội họp chính thức công khai cận đại của nhóm này, ĐA SỐ chỉ là những con NỘM để đánh lạc huớng dư luận. Những “tiêu chí” của nó công bố cũng chỉ dùng cho cùng mục tiêu. Nhóm Bilderberg này là liên quốc, nhưng không “rộng” đến như thế!

Mời quí vị tham khảo bài viết của ông Paul Craig Roberts và tập tài liệu sau, rồi tự có kết luận riêng.

Chú ý cách nhìn chi tiết và qui kết của ba (3) nghiên cứu trong ba phim tài liệu này! Quí vị thử làm một trò trắc nghiệm NỐI KẾT CÁC CHI TIẾT SỰ KIỆN giữa 3(ba) tác giả sẽ thấy hình dáng con BẠCH TUỘC và hướng đi của Nó rất rõ ràng!


https://player.vimeo.com/video/120931301

The Proof Is In: The US Government Is The Most Complete Criminal Organization In Human History — Paul Craig Roberts

The Proof Is In: The US Government Is The Most Complete Criminal Organization In Human History
Paul Craig Roberts
Unique among the countries on earth, the US government insists that its laws and dictates take precedence over the sovereignty of nations. Washington asserts the power of US courts over foreign nationals and claims extra-territorial jurisdiction of US courts over foreign activities of which Washington or American interest groups disapprove. Perhaps the worst results of Washington’s disregard for the sovereignty of countries is the power Washington has exercised over foreign nationals solely on the basis of terrorism charges devoid of any evidence.
Consider a few examples. Washington first forced the Swiss government to violate its own banking laws. Then Washington forced Switzerland to repeal its bank secrecy laws. Allegedly, Switzerland is a democracy, but the country’s laws are determined in Washington by people not elected by the Swiss to represent them.
Consider the “soccer scandal” that Washington concocted, apparently for the purpose of embarrassing Russia. The soccer organization’s home is Switzerland, but this did not stop Washington from sending FBI agents into Switzerland to arrest Swiss citizens. Try to imagine Switzerland sending Swiss federal agents into the US to arrest Americans.
Consider the $9 billion fine that Washington imposed on a French bank for failure to fully comply with Washington’s sanctions against Iran. This assertion of Washington’s control over a foreign financial institution is even more audaciously illegal in view of the fact that the sanctions Washington imposed on Iran and requires other sovereign countries to obey are themselves strictly illegal. Indeed, in this case we have a case of triple illegality as the sanctions were imposed on the basis of concocted and fabricated charges that were lies.
Or consider that Washington asserted its authority over the contract between a French shipbuilder and the Russian government and forced the French company to violate a contract at the expense of billions of dollars to the French company and a large number of jobs to the French economy. This was a part of Washington teaching the Russians a lesson for not following Washington’s orders in Crimea.
Try to imagine a world in which every country asserted the extra-territoriality of its law. The planet would be in permanent chaos with world GDP expended in legal and military battles.
Neoconned Washington claims that as History chose America to exercise its hegemony over the world, no other law is relevant. Only Washington’s will counts. Law itself is not even needed as Washington often substitutes orders for laws as when Richard Armitage, Deputy Secretary of State (an unelected position) told the President of Pakistan to do as he is told or “we will bomb you into the stone age.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5369198.stm
Try to imagine the Presidents of Russia or China giving such an order to a sovereign nation.
In fact, Washington did bomb large areas of Pakistan, murdering thousands of women, children, and village elders. Washington’s justification was the assertion of the extra-territoriality of US military actions in other countries with which Washington is not at war.
As horrendous as all of this is, the worst of Washington’s crimes against other peoples is when Washington kidnaps citizens of other countries and renditions them to Guantanamo in Cuba or to secret dungeons in criminal states such as Egypt and Poland to be held and tortured in violation both of US law and international law. These egregious crimes prove beyond any doubt that the US government is the worst criminal enterprise that has ever existed on Earth.
When the criminal neoconservative George W. Bush regime launched its illegal invasion of Afghanistan, the criminal regime in Washington desperately needed “terrorists” in order to provide a justification for an illegal invasion that constitutes a war crime under international law. However, there were not any terrorists. So Washington dropped leaflets over warlord territories offering thousands in dollars in bounty money for “terrorists.” The warlords responded to the opportunity and captured every unprotected person and sold them to the Americans for the bounty.
The only evidence that the “terrorists” were terrorists is that the innocent people were sold to the Americans by warlords as “terrorists.”
Yesterday Fayez Mohammed Ahmed Al-Kandari was released after 14 years of torture by “freedom and democracy America.” The United States military officer, Col. Barry Wingard, who represented Al-Kandari said that “there simply is no evidence other than he is a Muslim in Afghanistan at the wrong time, other than double and triple hearsay statements, something I have never seen as justification for incarceration.” Much less, said Col. Wingard, was there cause for a litany of multi-year torture in an effort to force a confession to the alleged offenses.
Do not expect the Western prostitute media to report these facts to you. To find out, you must go to RT https://www.rt.com/usa/328329-kuwaiti-detainee-guantanamo-transfer/ or to Stephen Lendman http://sjlendman.blogspot.com or here to this site.
The presstitute Western media are part of Washington’s criminal operation.

 
Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.
Advertisements