Chúng ta, mỗi một cá nhân, Tôi hay quí vị, hay dù bất cứ ai, lãnh vực nào, đều có những “vùng tối”- khu vực mù lòa-, hay gọi là khuyết tật và khuyết điểm trầm trọng, thường khó vượt qua. Trên đời này không bao giờ có vĩ nhân toàn diện. Nó tương tự, tương tự thôi, như lái xe, có những “vùng tối” (blind spots) chung quanh xe mà chúng ta bình thường “mù lòa” không thể thấy được, trừ khi cố gắng chú tâm quay ngược hẳn hay nghiêng hẳn người để nhìn thấy những vùng tối này để tránh gây hại cho người khác và cho chính chúng ta, vùng tối mà người bên ngoài xe thấy rất rõ!

Vấn đề là mỗi chúng ta có cố gắng tạm dừng lại, quay ngược hẳn hay quay nghiêng nhìn lại để nhìn được những vùng tối này mà thôi. Nhìn được và phải tiếp tục thi thoảng tái kiểm một cách miên tục. Có lẽ những vĩ nhân nhân bản và triết học như Phật là những kẻ hiếm hoi đạt được khả năng dừng lại, quay ngược, quay nghiêng một cách thường trực và miên tục để nhận thức những vùng tối, khu mù lòa này của chính họ. Chữ nhà Phật gọi là “U MINH”!

Nhận định một sự kiện “con người” như vậy, để chúng ta có thể tránh được những thánh hóa bất cứ một cá nhân nào, bất cứ một ai mà chúng ta cảm mến hay trân trọng, để công chính thấy những khuyết điểm của họ và của mỗi chúng ta, để học hỏi và điều chỉnh tối đa có thể được.

Ông Paul Craig Roberts, là một người trang Nhân Chủ cảm mến và trân trọng tinh thần và phương pháp sử dụng kiến thức kinh nghiệm của ông trong cuộc vận động dân quyền dân trí liên tục và miên tục. Vừa đây ông có viết một số bài nhận định mà chúng ta cần lý giải sâu hơn, để thấy dù đúng, nhưng còn thiếu bởi những vùng tối của ông. Bài  viết này chị Đông Sơn đã phỏng dịch. (The Rule Of Law No Longer Exists In Western Civilization — Paul Craig Roberts (1/5/2016).

Bài viết lấy sự kiện đang gây chấn động ở một làng thuộc bang Oregon, Mỹ- cùng những nhóm dân có vũ trang hợp pháp (militiamen) đã đối kháng lại chiếm cứ một khu vực công cộng của chính phủ Mỹ  quản lý để phản đối hành xử phi pháp luật và đàn áp cưỡng buộc người dân vô lối của quan chức và hệ thống nhà nước Mỹ. Dĩ nhiên , sự việc đều có kẻ bênh người chống. Mỗi người bênh và chống nhóm người dân vũ trang phản kháng này, đều có lập luận riêng theo nền tảng mà họ GIẢ ĐỊNH và TIN TƯỞNG.

Riêng ông P.C.Roberts, đồng thuận với quyền và hành xử của nhóm dân vũ trang này trên nguyên tắc chủ quyền dân sự và tự vệ. Nhân Chủ cũng đồng thuận trên nguyên tắc này, Chúng ta sẽ bàn về nguyên lý bất bạo động và nguyên lý tự vệ sau.

Điểm mà Nhân Chủ nhận ra vùng tối trong bài của ông là Ông khẳng định ” Tôi có thể đưa thân ra làm chứng với tự tin đầy đủ là nước Mỹ chẳng còn nền luật trị nữa” (I can attest with full confidence that the United States no longer has a rule of law.)

Ông nói như vậy có nghĩa là trước thời điểm này nước Mỹ đã có “luật trị”? Thời nào? Lúc mới độc lập chăng? Meet the Real Founding Fathers: The Shocking Truth- Did the Constitution Betray the Revolution?

Hay là cái thời Reagan “lý tưởng” mà đám Ngụy ngục vẫn thường nuối tiếc thở dài?

Dưới định chế quyền lực cưỡng buộc tập trung của định chế nhà nước chính phủ thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ LUẬT TRỊ! Dù bật cứ thể chế với tên tuổi dạng thức nào!

Giới cầm quyền và đặc quyền luôn luôn ngồi trên luật do chính chúng làm ra! Ngay cái thời của Ronald Reagan mà ông phục vụ, nó băng hoại tàn độc và ngồi trên pháp luật (Iran-Contra- Thảm Sát tại El Sanvadore, nuôi dưỡng khủng bố tại Afganistan Taliban v.v chỉ là vài điển hình nổi tiếng).

Reagan administration scandals –
10 Reprehensible Crimes Of Ronald Reagan
Ronald Reagan, Enabler of Atrocities
Reagan Administration corruption
The Reagan Legacy – Rense.com
21 Reasons Why Ronald Reagan Was a Terrible President
List of Reagan administration convictions.
Ronald Reagan: Guilty of Treason & War Crimes
THE RONALD REAGAN MYTH

Nhưng ông P.C.R không hề nhắc đến hay phê phán. Ông vẫn còn niềm tin vào định chế “nhà nước chính phủ” theo cái cách của ông, khiến không thấy được là trên mặt địa cầu này, từ khi hình thành quyền lực đại diện tập thể, nguyên lý luật trị chưa bao giờ hiện hữu trong thực tế. Ngay cả cái thời lý tưởng mà Khổng tử mơ về Nghiêu Thuấn còn lạm dụng giết người. Riêng trong thế kỷ 20 vừa qua, theo nghiên cứu của đại học Hawaii, thì hàng trăm triệu con người đã bị thảm sát đàn áp từ chính các định chế nhà nước chính phủ, thường là của chính họ! 20th Century Democide – University of Hawaii

Nhưng khi chúng ta xét một số các xã hội phi quyền chính qua các nghiên cứu nhân văn, nhân chủng học quá khứ và hiện tại  Anarchy 101Has anarchy existed before? | The Rule of Freedom Tài liệu xã hội phi quyền chính đã từng có trong Lịch Sử–  thì chỉ có những xã hội phi quyền chính – không có nhà nước quốc gia trung ương, nhưng có nền “luật lệ” chung (the rule of common laws) đồng thuận tự nguyện từ mỗi cá nhân chứ không phải do một nhóm quyền lực đặt ra hay hỗn loạn vô luật lệ như bị tuyên truyền xuyên tạc- là thật sự có nền LUẬT TRỊ.  LUẬT do chính họ tự nguyện đồng thuận đặt ra và tuân thủ THEO HỆ THỐNG BÌNH ĐẲNG HÀNG NGANG  (the Horizontal Structure) chứ không bằng bạo lực cưỡng ép từ nhóm thiểu số đặc quyền, theo hệ thống hàng dọc chung của định chế quyền lực tập trung (The Vertical Structure).

Nhưng vấn đề chính là KHÔNG CẦN PHẢI MINH CHỨNG là TRONG LỊCH SỬ ĐÃ CÓ PHI QUYỀN CHÍNH HAY CHƯA, mà ngay cả khi Phi Quyền Chính chưa từng có, thì chúng ta, hàng trăm năm nay cũng ĐÃ NGHĨ ĐẾN được, và CẦN THỰC HIỆN để thay đổi tốt hơn, như nhân loại đã từng kinh qua từng bước tháo bỏ cái cũ, tạo lập những sự vật, sự việc, hình thái qui luật hoàn toàn mới chưa từng hiện hữu trước đó – để sống chung tốt đẹp hơn. Và như vậy Phi Quyền Chính không cần là một ngoại lệ!

Điểm khả tín của Phi quyền chính cần thực nghiệm và thực hiện, ngay cả khi nó chưa từng hiện hữu, vì nó căn bản là nguyên lý tự nguyện và phi quyền lực cưỡng buộc của tập quyền, không tạo điều kiện tuyệt đối quyền chính cho bất cứ nhóm nào, cá nhân nào nhân danh để gây đau khổ tàn sát khủng hoảng người khác như tất cả các định chế xã hội con người đã thực nghiệm trải qua từ trước cho đến nay!

Mặt khác, ưu điểm nhẹ của ông PCR là, khi nói rằng niềm tin vào “một nhà nước chính phủ” của ông PCR theo cách riêng của ông vì nó khác hẳn (và có thể “tốt” hơn) những niềm tin về định chế nhà nước chính phủ của nhiều người khác. Điều này được thể hiện qua thái độ nhận định về sự kiện Ammon Bundy đối với cơ quan kiểm soát đất đai của nhà nước Mỹ.

Ông PCR ủng hộ hành sử dùng vũ trang để tự vệ và coi như một “hàng rào” ngăn cản sự bạo lực của nhà nước như đang xảy ra liên tục tại Mỹ như cảnh sát hành hung bắn người vô tội vạ mà người dân KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN hay TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN TỰ VỆ! Giả  định hũu lý của PCR là nếu như chỉ một hai người có vũ trang đối kháng thì họ đã bị bắn chết ngay với cái tội “đe dọa tính mạng nhân viên nhà nước” hay khủng bố rồi. Nhưng vì có số lượng đông và có vũ trang tự vệ đối kháng đã khiến bọn nhà nước dừng tạm bỏ cuộc đàn áp nhượng bộ tạm thời (Bundy), và như hiện nay đang tìm phương giải quyết, thay vì trấn áp tước tài sản và bỏ tù công dân một cách ngang nhiên ngược ngạo.

Điều này đúng với thực trạng. Những người dân vũ trang HỢP PHÁP là hoàn toàn vì tự vệ và bảo vệ tài sản sinh mạng của họ, không để bị làm dụng- điều này không và chưa thuộc lãnh vực bạo động, vì họ KHÔNG TẤN CÔNG GÂY HẤN!  Khác với BẠO LỰC BẠO ĐỘNG!   Vì đã rõ ràng nếu không có số đông cùng nhau hợp quần để tự vệ, thì họ đã bị đàn áp dẹp tan và ở tù với tài sản bị tước đoạt như đã từng xảy ra rồi. Vấn đề là đường dài sẽ ra sao, khi nhà nước đầy thủ đoạn đang tiến hành và KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ SỰ VIỆC TRỞ THÀNH “TẤM GƯƠNG” khuôn mẫu cho các vùng khác noi theo! Nhà nước sẽ tìm đủ biện pháp dù dơ bẩn tiểu xảo nhất để triệt hạ những nhóm người này!

Như một số các đề nghị có giong điệu của  kẻ tín đồ nhà nước tệ hại hơn – ra vẻ hòa hoãn bất bạo động để chính đáng hóa nhà nước như tác giả John W. Whitehead  trong bài nhận định ” Chơi trò của chính phủ: Khi dùng bạo lực, Chúng ta tất cả sẽ thua cuộc”-(Playing the Government’s Game: When It Comes to Violence, We All Lose) mà chị Đông Sơn đã tóm ý). Tác giả đúng ở phần đầu như ông PCR có nhận định, TẤT CẢ SẼ BỊ TIÊU DIỆT CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC.

Tác giả này, khác với PCR, trong hàm ý vừa ‘”vuốt” như xác nhận nhà nước băng hoại- các biện pháp kinh điển như bầu cử, kiến nghị, biểu tình v.v  nguyên tắc của  dân chủ gián tiếp đều vô hiệu quả- vừa nửa phần qui tội nhóm quần chúng vũ trang, vừa “đe dọa” quần chúng đối kháng với những quyền lực tàn bạo của quân đội cảnh sát!

Và cả hai đều hàm ý là với tình trạng băng hoại của hệ thống nhà nước và tập quyền đại bản, cần một cuộc cách mạng toàn diện của quần chúng, dù khác phương thức. Hay nói cho đúng là PCRoberts có đưa ra phương thức (vũ trang tự vệ) còn John W. Whitehead lấp lửng bỏ qua, chỉ vạch ra những tồi bại của hệ thống không còn chịu đựng nổi, nhưng lại từ chối “vũ trang tự vệ” và gán cho nó cái tên “bạo động”, trong đó hàm ý là nhóm quần chúng vũ trang cách nào đó có “nửa phần” sai trái trong nguyên ủy hành xử của họ!!!

Sự khác biệt nằm ở PHẦN SAU GIẢ ĐỊNH và GIẢ THIẾT bên trong của LẬP LUẬN của hai người John W. Whitehead và Paul Craig Roberts.

  • Ông PCR. giả định là cái chế độ trật tự phi luật trị hiện hành không thể sửa được, mà cần một cuộc cách mạng đối kháng để tái lập LUẬT TRỊ. Và kỳ vọng nhiều người công dân khác sẽ tham gia- vì NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỐ ĐÔNG THAM DỰ và VŨ TRANG TỰ VỆ, tất cả sẽ bị nghiền nát! Có nghĩa là đối kháng bất bạo động, không chủ động bạo động tấn công, nhưng cần vũ trang tự vệ và buộc đám tay sai cảnh sát vũ trang phải giới hạn bạo ngược tùy tiện – như đã và đang tùy tiện bắn dân, nhốt tù- cho đến khi cao trào lan rộng và thay đổi hệ thống chính phủ!

John W. Whitehead khác hẳn.  Khẳng định từ giả thiết BẠO ĐỘNG VŨ TRANG, tất cả sẽ thua, mà quên rằng họ chỉ thua khi chỉ có MỘT NHÓM NHỎ, nếu quần chúng ĐA SỐ đều ủng hộ đối kháng, thì dĩ nhiên kết quả sẽ phải khác. Đó là kết quả của các cuộc CÁCH MẠNG VÀ CÓ TỰ VỆ.

Hãy nhìn Ai Cập để thấy cách mạng chính đáng dân chủ, nhưng KHÔNG VŨ TRANG TỰ VỆ đã bị bọn quân đội tàn diệt như thế nào!!!

Chưa nói là John W. Whitehead hy vọng guồng máy định chế nhà nước chính phủ cần được cải sửa và sẽ cải sửa bằng một phương thức khác không phải vũ trang tự vệ (BỊ COI NHƯ BẠO ĐỘNG?) Vậy Phương thức nào, mô thức nào để dẫn đến thay đổi? Cái hệ thống băng hoại tùy tiện bạo lực mà Whitehead thừa nhận?  Không thấy đề ra, tuy  chính John W. Whitehead đã liệt kê tất cả các bạo ngược phi lý của Nhà nước chính phủ đầy dẫy, những chán ngán tuyệt vọng vô hiệu của bầu cử, kiến nghị, biểu tình v.v Và ngay cả nêu ra những ĐỐI SÁCH CHUẨN BỊ của Nhà Nước Chính Phủ đã đặt ra để đối phó đàn áp đối kháng dù “vũ trang” hay không vũ trang!!! Nghĩa là bọn chính phủ nhà nước BIẾT RẤT RÕ CHÚNG NÓ ĐI NGƯỢC NGUYỆN VỌNG QUẦN CHÚNG và SẼ BỊ CHỐNG ĐỐI, và đã hoạch định sẵn cách để tiêu diệt!!!

Giả thiết hiện thực nhất mà John W. Whitehead  gián tiếp đưa ra, dù biết rõ bản chất của guồng máy hiện tại, là những người vũ trang đối kháng nên trở về nhà chờ giải pháp “không bạo động”! Hay nói thẳng là KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN HỢP QUẦN VŨ TRANG TỰ VỆ, mà ở Mỹ hoàn toàn có truyền thống hợp pháp, hợp Hiến! Nhưng quên rằng ngay khi những người này trở về nhà thì họ đã bị lên bảng đen và sẽ bị xé lẻ bôi nhọ tiêu diệt bằng những “luật pháp” của chính phủ – ngay cả với những tội danh khác như “cực đoan” (extremists) hoặc “khủng bố”.

Cả hai đều nhìn nhận dù có hay không có vụ Oregon Nhà nước chính phủ nó cũng đã dàn trận tái phối trí quyền lực đàn áp! John W. Whitehead có nhận ra mà không dám qui kết nguyên ủy là cái bản chất của  ĐỊNH CHẾ NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ dù bất cứ thời điểm nào!

Ông PCR chủ trương mạnh mẽ dứt khoát hơn để vừa ngăn chặn sự hung hãn bạo ngược của nhà nước vừa giả thiết nếu như nhiều người tiếp tục tham dự và ủng hộ nhóm này, để dứt điểm cái guồng máy “chính phủ hiện tại”, và tái lập một chính phủ mới “luật trị”

Giải pháp của ông Paul Craig Roberts là “tiến hành cách mạng có tự vệ”. Giải pháp này riêng tại Mỹ với truyền thống quần chúng vũ trang, rất khả thi hợp Hiến, hợp chính ngay với nguyên lý nền tảng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập và nhiều phần thành công như trong quá khứ đã nhiều lần thành công, nếu nhiều người ủng hộ tham dự.

Chúng tôi khẳng định những chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Rằng Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền nhất định và bất khả phân ly, trong đó có quyền Sống, quyền Tự Do, quyền mưu cầu Hạnh phúc- Rằng để bảo đảm cho những Quyền này, Chính phủ được lập ra trong dân chúng với những quyền lực chính đáng được trao từ sự đồng ý của toàn thể người dân,- Rằng bất cứ khi nào mà bất cứ hình thức Chính Phủ nào trở thành tác hại đến những mục đích này, thì lúc đó chính là Cái Quyền của  Nhân Dân thay đổi hoặc hủy bỏ chính phủ đó để thiếp lập nên một Chính Phủ mới đặt nền tảng của chính phủ trên các nguyên lý và phối trí quyền hạn của Chính phủ theo những dạng thức sao cho tác dụng tốt đẹp nhất cho nền An Ninh và Hạnh Phúc của Nhân Dân.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. “”

Nhưng mục tiêu vẫn là tái lập định chế nhà nước chính phủ!!! Nó có khác gì bao nhiêu cuộc “cách mạng chính trị” đã qua của nhân loại với hoang tưởng thành lập một Nhà Nước Tận Thiện Luật Trị của quần chúng? Kết quả chúng ta đều đã biết qua lịch sử và đang thấy trước mắt khắp  nơi!

Khi còn nhà nước chính phủ là không thể có “luật trị”, và khi còn định chế chính phủ nhà nước thì còn độc quyền tập trung nhân danh tập thể xã hội. Luận điểm khác nhau, nhưng tiêu điểm của cả hai John W. Whitehead và Paul Craig Roberts là một: sửa chữa điều chỉnh hệ thống nhà nước chính phủ hoặc tái lập một chính phủ nhà nước mới...

Cả hai vẫn giữ nguyên trạng là ĐỊNH CHẾ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC, cái định chế mà hàng ngàn năm qua, đổi tên qua bao cuộc “cách mạng” bạo động và không bạo động, nhưng không bao giờ đổi hành xử bản chất và mục đích của nó! Chống nó, “diệt một cái tên của nó” tưởng là thay đổi, khi nó buộc phải nó hòa hoãn, rồi tái phối trí và tiếp tục giơ nanh vuốt càng ngày càng cao cấp chặt chẽ và bạo ngược hơn như đã từng xảy ra và đang thấy hôm nay!

Tại sao người ta, tiêu biểu là qua hai tác giả trên, không thấy được là nhân loại qua hàng ngàn năm tốn bao nỗ lực xương máu làm “cách mạng” để tạo dựng Nhà Nước Chính Phủ đều qui vào một hệ quả! Vậy tại sao không tốn năng lực để phế bỏ hẳn định chế nhà nước để thành lập một xã hội Phi Quyền Chính đã được nghĩ đến lý giải cả ngàn năm, hay ít ra là cả trăm năm nay- một xã hội trực tiếp hành xử luật trị do chính họ đồng hành xử  tạo ra mà KHÔNG THÔNG QUA MỘT NHÓM NGƯỜI NÀO hay đại diện nào? Tại sao họ không tin vào chính họ có thể tự chủ hành xử tương tác một cách luật trị, mà lại phải tin tưởng giao quyền chính vào tay một số  kẻ khác chỉ vì chúng mang danh xưng “chính phủ, nhà nước”?  Điều mà một nhà phi quyền chính trẻ, giáo sư nhân chủng học David Graeber từng chất vấn trong bài “Bạn có phải là một người Phi Quyền Chính Không?

@@@

Cái vùng tối của cả hai tác giả là điển hình của đa số những tín đồ chủ thuyết chính trị quyền chính!

Họ không thể rời được QUYỀN, cái “QUYỀN TẬP TRUNG CHÍNH ĐÁNG” hoang tưởng đã được chứng nghiệm qua hàng ngàn năm và ngay hiện tại với biết bao sinh mạng con người và đau khổ vô tận, khủng nhoảng nối đuôi khủng hoảng, chiến tranh nối đuôi chiến tranh, đàn áp bất công nối đuôi bất công đàn áp! Cái QUYỀN CHÍNH NHÀ NƯỚC  chỉ là “hạnh phúc, tự do” cho một thiểu số cực nhỏ  (1%) và là hệ thống “tạm dung, tạm đủ “cho một thiểu số khác ăn bám theo, thiểu số ăn theo này  lớn hơn (10%) – nhóm thiểu số đặc quyền thu tóm gần như toàn bộ tài sản tài nguyên của địa cầu!…Và đại đa số quần chúng còn lại luôn bị làm nạn nhân trả giá.

Cái niềm tin rằng QUYỀN CHÍNH là cần thiết, nhân danh xã hội, nhân danh tín lý rằng “bản chất con người gian xảo xấu xa, không thể tin cậy được“, nên phải cần có quyền đại diện tập trung, cần pháp luật cưỡng chế v.v và v.v  Như thế, nó không chỉ đánh giá thấp vô lối vô bằng khả năng tự chủ của người khác mà của ngay của chính bản thân họ. Họ không tin ai, không tin chính họ, nhưng tin vào một thiểu số “lãnh đạo” cũng là “người gian xảo xấu xa” như họ!!! Những kẻ đã được chứng minh với bằng chứng xuyên suốt lịch sử và ngay hiện tại là những kẻ  băng hoại tâm thần và bạo ngược tệ hại hơn bất cứ ai- như Lord Acton đã nhận định (Quyền là lạm, quyền tuyệt đối băng hoại tận cùng)-  Bản chất quyền lực này cũng được các nghiên cứu về “băng hoại tâm thần” của giới quyền lực, bất kể là quyền lực gì nêu rõ bằng chứng! Hay rõ nhất, cái mặt thật của “quyền lực chính đáng” này đã được Niccolò Machiavelli vẽ thật chi tiết qua tác phẩm “Ông Hoàng-The Prince) và đã trở thành kinh điển, mẫu mực của bọn cầm quyền và gián tiếp được bọn a dua dùng như phương pháp lý giải cho mục tiêu “bình thường hóa “quyền bạo ngược phi luân” của chính phủ nhà nước, của giới “lãnnh đạo” tài ba- Nó đã trở thành câu lý giải nôm na cửa miệng thiên hạ : “chính trị là vậy, làm chính trị không thể tránh được” “vô độc bất trượng phu” v.v và v.v

The Startling Accuracy of Referring to Politicians as psychopaths

Are Politicians Psychopaths? | David Freeman

Research Suggests Politicians are More Likely to Be Psychopaths…

Politicians are like psychopaths? – ViewZone

Psychopaths Rule Our World – Medicine, Politics and War

Nhân Chủ- Chủ Quyền Cá Nhân Con Người: Vô nhân tính …

Tính băng hoại, bạo ngược của “giới lãnh đạo quyền chính” đã được bình thường hóa trong một trạng thái “bán chấp nhận”!

Cái mâu thuẫn trong vùng tối của hai tác giả này là chính họ vạch ra khá đầy đủ chi tiết những băng hoại của nhà nước chính phủ, nhưng lại không muốn loai bỏ nó- đồng thời lại mơ về một hệ thống nhà nước chính phủ tận thiện tốt đẹp trong quá khứ không có thật!

Cả hai không đủ can đảm thừa nhận giải pháp phi quyền chính.  Ngay cả nó, xã hội phi quyền chính chưa bao giờ hiện hữu, thì tại sao không thực nghiệm “sai thử” với nó, như từng thực hiện SAI THỬ với chủ thuyết nhà nước quốc gia  dù  đã và đang SAI liên tục hàng ngàn năm đến nay với định chế nhà nước chính phủ, một định chế xã hội đã quá dư bằng chứng càng THỬ  lại… càng SAI – (ngay với cái thể dạng tốt nhất là Thụy Sĩ- dân chủ trực tiếp)- với hàng triệu hàng tỉ sinh mạng đau khổ cùng cực và mất mát tự do chủ quyền và nhân phẩm qua hàng thế kỷ?

Tùy mỗi quí vị chất vấn suy nghiệm và kết luận!

Nhân Chủ

Nhu Cầu Nền Phi Quyền Chính

The More Complex Society Becomes, the Greater the Need for Anarchy

==

The Rule Of Law No Longer Exists In Western Civilization — Paul Craig Roberts

The Rule Of Law No Longer Exists In Western Civilization
Paul Craig Roberts
My work documenting how the law was lost began about a quarter of a century ago. A close friend and distinguished attorney, Dean Booth, first brought to my attention the erosion of the legal principles on which rests the rule of law in the United States. My columns on the subject got the attention of an educational institution that invited me to give a lecture on the subject. Subsequently, I was invited to give a lecture on “How The Law Was Lost” at the Benjamin Cardozo School of Law in New York City.
The work coalesced into a book, The Tyranny Of Good Intentions, coauthored with my research associate, Lawrence M. Stratton, published in 2000, with an expanded edition published in 2008. We were able to demonstrate that Sir Thomas More’s warning about prosecutors and courts disregarding law in order to more easily convict undesirables and criminals has had the result of turning law away from being a shield of the people and making it into a weapon in the hands of government. That is what we witness in the saga of the Hammonds, long-time ranchers in the Harney Basin of Oregon.
With the intervention of Ammon Bundy, another rancher who suffered illegal persecution by the Bureau of Land Management but stood them off with help from armed militia, and his supporters, the BLM’s decades long persecution of the innocent Hammonds might have come to a crisis before you read this.
Bundy and militiamen, whose count varies from 15 to 150 in the presstitute media, have seized an Oregon office of the BLM as American liberty’s protest against the frame-up of the Hammonds on false charges. As I write the Oregon National Guard and FBI are on the way.
The militiamen have said that they are prepared to die for principles, and the rule of law is one of them. Of course, the presstitute media is making the militiamen into the lawbreakers—and even calling them terrorists—and not the federal government’s illegal prosecution of the Hammonds, whose crime was their refusal to sell their ranch to the government to be included in the Masher National Wildlife Refuge.
If there are only 15 militiamen, there is a good chance that they will all be killed, but if there are 150 armed militiamen prepared for a shootout, the outcome could be different.
I cannot attest to the accuracy of this report of the situation: https://www.superstation95.com/index.php/world/723 The resources required to verify the information in this account of how the government escalated a “crisis” out of the refusal of a family to bend is beyond the resources of this website. However, the story fits perfectly with everything Lawrence Stratton and I learned over the years that we prepared our book on how the law was lost. This account of the persecution of the Hammonds is the way government behaves when government has broken free of the rule of law.
I can attest with full confidence that the United States no longer has a rule of law. The USA is a lawless country. By that I do not mean what conservative Republicans mean, which is, if I understand them, that racial minorities violate law with something close to impunity.
What I mean is that only the mega-banks and the One Percent have legal protection, and that is because these people control the government. For everyone else law is a weapon in the hands of the government to be used against the American people.
The fact that the shield of law no longer exists for American citizens is why, according to US Department of Justice statistics, only 4 percent of federal felonies ever go to trial. Almost the entirety of federal felonies are settled by coerced plea bargains that force defendants to admit to crimes that they did not commit in order to avoid “expanded indictments” that, if presented to the typical stupid, trusting, gullible American “jury of their peers,” would lock them away for hundreds of years.
American justice is a joke. It does not exist. You can see this in the American prison population. “Freedom and Democracy” America not only has the largest percentage of its population in prison than any country on the planet, but also the largest number of prisoners.

If you consider that “authoritarian” China has four times the population of the United States but fewer prisoners, you understand that “authoritarian” China has a more protective rule of law than the United States.
Compared to “freedom and democracy America,” Russia has hardly anyone in prison. Yet, Washington and its media whores have defined the President of Russia as “the new Hitler.”
The only thing we can conclude from the facts is that the United States Government and those ignorant fools who worship it are evil incarnate.
Out of evil comes dictatorship. The White House Fool, at best a two-bit punk, has decided that he doesn’t like the Second Amendment to the US Constitution any more than he likes any of the other constitutional protections of US citizens. He is looking for dictatorial methods, that is, unlegislated executive orders, to overturn the Second Amendment. He has the corrupt US Department of Justice, a criminal organization, looking for ways for the dictator to overturn both Congressional legislation and Supreme Court rulings.
The media whores have fallen in line with the would-be dictator. All we hear is “gun violence.” If only Karl Marx were still with us. He would ridicule those who turn inanimate objects into purposeful actors. It is extraordinary that the American left-wing thinks that guns, not people, kill people.
The position of the “progressive left-wing” in the United States is perplexing. Here are Americans, immersed into a police state, as are the Hammonds, and the progressive left-wing wants to disarm the population.
Whatever this “progressive left-wing opposition” is, it has nothing in common with revolutionaries. The American left-wing is totally irrevelant, a defeated force that sold out and no longer represents the people or the truth.
Even more astonishing, judging by comments on RT’s report on the situation and the readers comments, all RT and American blacks want to know is where is the National Guard in Oregon? Why isn’t it called out against the White militia protests as it was called out against the Black Ferguson protests? https://www.rt.com/usa/327809-bundy-militia-oregon-reaction/
If protesting the murder of a young black American by Ferguson police is not legitimate and the protesters are “terrorists,” why aren’t the Oregon protestors terrorists for trying to protect jailbirds from their “lawful sentence”? This is the wrong question.
It really is discouraging that the American black community is unable to understand that if any American can be dispossessed, all Americans can be dispossessed.
It is also discouraging that RT decided to play the race card instead of comprehending that law is no longer a shield of the American people but is a weapon in the hands of Washington.
Why doesn’t RT at least listen to the President of Russia, who states repeatedly that America and the West are lawless.
Putin is correct. America and its vassals are lawless. No one is safe from the government.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.
BÀI ĐỌC THÊM:
submitted 4 months ago * by AnCom9
What are the things that could help prevent the Mafia (I.e. protection rackets) from forming and taking over an anarchist society?
I know that one thing for GiftEcon advocates may be the absent of a money economy I.e. there may be no financial incentive for the mafia to exist.
What are some other preventions that Anarchists in general might use?
Note: For those planning on giving the answer “The only reason the Mafia exists is because of government intervention. E.g. Making drugs illegal.” Something I think you should keep in mind is that the “government intervention causes it” answer might be correct specifically for the American mafia, but not so for the Mafia in general. It’s been shown in post-feudal Sicily (where the mafia was considered to originate in) and 90’s Russia that government collapse and a lack of government intervention was what led to mafia existence. Even in the U.S., it’s been said that the reason the Mafia still exists despite government backlash is because of the federal government shifting funds from anti-mafia programs to anti-terrorist programs post 9-11. Again, just something to keep in mind. It’s also interesting to keep in mind that the Chicago Mafia generally doesn’t even rely on drug selling, instead relying on things like protection racketeering, loan sharking, gambling, etc.
Edit
Thanks to everyone for answering!
Well, in 90’s Russia people were starving to death, no jobs, no source of income. That was the reason for mafia. I don’t remember if all anarchists advocate for gun use, but from what I know if guns are allowed in the society/community, it becomes much harder to racket someone. Especially in Gift Economy.
Let’s say this is a newly formed Anarchist society have had huge problems while forming – lack of supplies, bad food logistics, total chaos. There is a good chance that criminal organizations would try to come into existence, control territories, goods. Society will have to realize that this is problem, and formulate the solution for it. It might choose to provide weapons to people in that area, form community-owned/controlled police/militia, rehabilitate these criminals.
Again, no government does not mean no rules. If you don’t follow community rules, you more or less will be punished for it.
I would love to see what others say, but I generally think it’s a problem of bad environment – no jobs, no money/food, bad neighborhood, lack of choices in life which leads to the criminal activity. On the other hand I think that certain monopolies in capitalism can be considered mafias, but still are legitimized. Some monopolies government breaks, others it leaves alone. So it’s also greed, money that leads to these problems. Without money there is less incentive. Of course you can try to hold a certain industry, monopolize certain goods, but again community can break such monopoly.
[–]PlotinusGallacticus 4 points 4 months ago
Unless the entire world is full of flat hierarchical anarchies, I’d imagine there would be worker controlled militias to protect from invasions by neighboring states. This would be one deterrent, but the general desire of the anarchist populace to prevent a violent hierarchical state would hopefully prevent the mafia from rising.
Also, without private property, how would the mafia control enough resources to keep it’s operations going.
edit: Also, what people in their right mind would trust a mafia-organization to take care of them over an anarchist society. I get that people living under capitalism, might see it as a good alternative, but if all your needs are already taken care of, and you are free to do what you want, why would you want to risk it all, and for what?

Again, no government does not mean no rules. If you don’t follow community rules, you more or less will be punished for it.

Can you give me some examples of punishment for breaking the rules, and how that works?

In general punishments are in the form of rehabilitation. Rehabilitation applies to mostly all crimes.
Look at the drug system today and say that it is fare. instead of prisons people should be rehabilitated. See what Portugal does to drug offenders. It is far from the best solution, but at least people are not behind bars.
A short list of what government does (I made list shorter to point examples that I kind of agree with):

  • Suspension of the right to practice if the user has a licensed profession (e.g. medical doctor, taxi driver) and may endanger another person or someone’s possessions.
  • Ban on visiting certain places (e.g. specific clubbing venues).
  • Ban on associating with specific other persons.
  • Requirement to report periodically to the committee.
  • Cessation of subsidies or allowances that a person receives from a public agency.

Another example of punishment is to avoid the offender, or stop certain services – not taking garbage out, ignoring a person, etc. Of course it will depend on a number of factors, but some of these forms of punishments are acceptable IMO.

 

Government is the mafia. Taxation is a protection racket. Capitalism is the institutionalization of corruption. Anarchism is explicitly opposed to such things.
But the government is an overt mafia, whereas he is asking about covert mafia, I take it.
[–]gigacannon 5 points 4 months ago
All criminal organisations operate covertly outside of controlled territory and overtly within it. The same is true for states as it is for mafias (or terrorist organisations).
[–]Buffalo__Buffalo 1 point 4 months ago
The difference between a business with a police force and a judicial system protecting them and a cartel is that one exists (mostly) within the law and the other exists (mostly) outside of the law.
The black market is the shadow cast by capitalism.
Cartels have laws of their own, often informal. No snitching, no sleeping with other men’s wives, that sort of thing. The difference is a matter of scale and longevity; the larger and longer a hierarchical organisation exists for, the more laws it tends to generate (and the more that decay from over-complication and obsolescence).
A black market is an inevitable product of any society which forbids certain activity or class of objects, such that the very intention of making something illegal may well be to sequester it for the rich and/or powerful classes, and perhaps for this reason alone.
So how do you prevent new mafias from rising in an anarchist society?
In an anarchist society, that would be easy, because any bullies would be horribly outnumbered, and everyone would be willing to cooperate in order to stop them. Also, it’s unlikely that people would wish to form an organisation of oppression within an anarchist culture. Culture has been shown to strongly constrain what sort of actions people will take even if they’re physically capable of them.

We have witnessed that in times of instability criminal organisations often step in to provide for the people whatever the state is unable to provide for them or whatever the people are unable to provide for themselves. Unless power is dispersed amongst the population then the destruction of a centralised authority merely creates a vacuum which is filled by the next authority willing and able to provide for the people:

Power that is not retained by the people is power that is given over to the state. Conversely, whatever power the people gain is power that must be taken away from the state. There can be no institutional vacuum where power exists: it is either invested in the people or it is invested in the state.

– Murray Bookchin, From Urbanization to Cities
Criminal organisations in this instance can be considered a form of state control as they are carrying out all of the functions of the state in its absence. To prevent such a situation from arising it is necessary for the people to be able and willing to organise their own affairs, this is the only way to prevent a third party from stepping in to organise your life for you, on your own terms:

When a community has needs and its members do not know how to organize spontaneously to provide them, someone comes forward, an authority who satisfies those needs by utilizing the services of all and directing them to their liking. If the roads are unsafe and the people do not know what measures to take, a police force emerges which in return for whatever services it renders expects to be supported and paid, as well as imposing itself and throwing its weight around; if some article is needed, and the community does not know how to arrange with the distant producers to supply it in exchange for goods produced locally, the merchant will appear who will profit by dealing with the needs of one section to sell and of the other to buy, and impose his/her own prices both on the producer and the consumer. This is what has happened in our midst; the less organized we have been, the more prone are we to be imposed on by a few individuals. And this is understandable. So much so that organization, far from creating authority, is the only cure for it and the only means whereby each one of us will get used to taking an active and conscious part in the collective work, and cease being passive instruments in the hands of leaders.

– Errico Malatesta, Anarchism and Organisation
Thus the only way to prevent ourselves from being subordinated to a higher authority, whether that is a criminal organisation or state, is to be organised and create the means for our own existence. If somebody comes to us and tells us that they can protect us, but for a price, we will turn to them and say: “But we can protect ourselves”, if they come to you and say that they can provide us with everything we need, if we obey them, we can say: “But we can already provide for ourselves”. It is only when we are unable to look after ourselves do people have the ability to provide for us.

Very informative answer! Thanks!
[–]insurgentclass 3 points 4 months ago
Anytime comrade. 🙂
I conjecture that in order to realistically bring a functional Anarchist society into the real world, there would need to be a great deal of cultural reform, in the sense that the idea of control would become tabuu, and as such, even if such a group did arise, the majority would easily squash it out, because they simply wouldn’t have the same numbers as modern Mafias.

What are the things that could help prevent the Mafia (I.e. protection rackets) from forming and taking over an anarchist society?

This is what a government is, so presumably the same thing that keeps a government from forming.

Criminal societies have a tendency to draw in people of less functioning intelligence, and prosperous anarchism requires a certain level of functioning group intelligence.
The only reason the mafia exist is because of government intervention. Without private property and it’s wealth accumulating properties, it wouldn’t be possible to have a organization like that. The mafia is dependent on finances.