Phim nói về nhà viết truyện phim nổi tiếng của Hollywood Dalton Trumbo của thập niên 40s . Ông và đồng nghiệp bị “cao trào chống cộng” tại Mỹ trù dập và nền công lý dân chủ gián tiếp của Mỹ bỏ tù: “The Hollywood 10” với tội danh “cộng sản”, dù đảng Cộng Sản hoạt động công khai và hợp pháp cũng như hợp Hiến. “Tu chính án thứ nhất” nghiêm cấm quốc hội không được làm luật ngăn cấm hay chen lấn vào đời sống tự do ngôn luận tư tưởng của công dân! Nhưng… quyền lực nhà nước vẫn là quyền lực tuyệt đối.. Hiến pháp khi Nhà nước không cần, chỉ còn là tờ giấy lộn…Sự thật lạ lùng hơn truyện giả tưởng! Sự thật đằng sau các nền dân chủ gián tiếp nó chẳng khác gì Sô-Viết, Trung Cộng hay Việt Nam. Quyền lực là một. Chỉ có nhận thức của những con người như Trumpo là tạo ra sự khác biệt.

Mới quí vị thưởng thức phim Trumpo (2015) http://vodlocker.com/embed-z4railp7hv63-640×360.html