“ISIS là MỸ CHÚNG TA” Sự Thật Kinh Hoàng đằng sau đội quân Khủng Bố”.. Đó là tựa đề của quyển sách do nhóm tác giả người Mỹ tổng hợp các bằng chứng qua những diễn biến “thăng trầm” của thánh quốc khủng bố Hồi giáo ISIS hay DAESH do Mỹ Do Thái trực tiếp điều động .

Có lẽ tác giả cho là “kinh hoàng” vì nhìn từ căn bản của một công dân Mỹ với niềm tin vào định chế và hiến pháp Mỹ …Thì quả thật kinh hoàng cũng như một tín đồ thánh hóa lãnh tụ như đám con dân Việt Nam thờ Diệm hoặc thờ Hồ, sẽ “kinh hoàng” khi phải đối diện với những tội ác của “thần tượng”, nhất là những hành xử vặt vãnh của “vĩ nhân” ngược hẳn với niềm tin tận thiện về “chính phủ và vĩ nhân”

Có gì là kinh hoàng nếu như đã biết được bản chất của nhà nước chính trị và bản chất của quyền lực, nhất là sự thật, không phải sách vở tuyên truyền về tiến trình nhà nước Mỹ từ khi được thành lập cho đến nay. Lịch sử băng hoại và bạo ngược của định chế Nhà nước nói chung và nhà nước Mỹ nói riêng đâu phải chỉ khởi đi từ vụ 911 năm 2001.

Với Nhân Chủ, hay có lẽ với những ai có hiểu biết quan tâm và đang đóng góp vận động xã hội, sự kinh hoàng không phải nằm sau đội quân khủng bố ISIS, mà chính là KHOẢNG TRỐNG TRONG ĐẦU của ĐẠI ĐA SỐ QUẦN CHÚNG  trước những chứng cớ rõ rệt về sự gian dối, tội ác và tội phạm của chính phủ và các tập đoàn đại bản!

Dù vậy, sách cũng cho chúng ta khá đầy đủ những tư liệu về “khủng bố” và hệ thống quyền lực Âu Mỹ. Nó giúp những ai muốn hiểu xa hơn về quyền lực nhà nước, và dĩ nhiên xa hơn cả tác giả, nghĩa là không dừng lại ở một định chế nhà nước Mỹ.

Nhân Chủ
====

ISIS IS US: The Shocking Truth Behind the Army of Terror Kindle Edition

By C. Herman on December 29, 2015

I’m a National Board Certified Teacher in US Government, History, and Economics (also credentialed in Mathematics), who is familiar with all the authors’ works; beginning over ten years ago with Webster Tarpley. Their documentation of objective factual evidence meets the highest professional standards, their explanations are crystal-clear, and their work heroic to reveal that .01% US “leaders” conceal ongoing policy for empire (with required criminal collusion of corporate media – including school text publishers).

As in any historic empire, official propaganda claims the US is somehow “helping” their victims through unlawful Wars of Aggression of armed attacks, invasion, then political control through puppet governments. Of course, the US needs fictitious “bad guys” to justify war, and “terrorists” are the new “communists” of yesteryear. The facts from the authors are not disputed, as far as I professionally know; that is, the US .01% criminal empire only continues through public ignorance and paper-thin propagandistic lies of omission and commission from corporate media. This condition of having all the facts on one side and only tragic-comic propaganda on the other is best expressed by former IMF Chief Economist Simon Johnson when he explained to 30+ Emmy-winner Bill Moyers that colleagues and he can never get those defending the “big banks” to debate because Simon’s side has all the facts while the big banks’ side only has money and sound bites.

Since the Age of the Enlightenment, the standard of being educated is to examine objective and independently verifiable evidence. These authors do so with game-changing power to catalyze public recognition of US neocolonialism. All Americans who value our Constitution and the responsibility to defend it should arm themselves with these powerful facts.

The stakes are high: annual millions killed, billions harmed, and trillions looted.

The game is deceptively simple to win: are you willing to stand with those of us pointing to “Emperor’s New Clothes” obvious facts until enough of the public look to see for themselves? Do you have a better use for your education?