1- Hủy bỏ việc nuôi dưỡng ủng hộ bọn “phiến quân khủng bố” phá phách lật đổ Assad tại Syria-Dùng những số tiền hàng tỉ mỹ kim này vào tái thiết xây dựng – Dân chúng sẽ chẳng ai bỏ đi tị nạn nữa!!!

2- Ngưng ngay việc đồng tình của Thổ Nhĩ Kỷ và Jordan ủng hộ tiếp tế và huấn luyện bọn “khủng bố” thánh quốc Daesh.

3- Ủng hộ tiếp cận chế độ Assad để ổn định khu vực! Làm như Nga đang làm-

4- Đầu tư trực tiếp vào khu vực cho dân sinh.. Bố khỉ, ISIL là của bọn chúng đẻ ra mục tiêu để quật nát khu vực và chia cắt lại bản đồ- buộc người dân phải bỏ xứ đi làm tị nạn..,

Cái mà thiên hạ gọi là KHỦNG HOẢNG, chính là mực tiêu của bọn quyền lực Âu Mỹ Do Thái..Điều mà người ta gọi  là TAN HOANG chính là THÀNH QUẢ của chúng nó…ISIL được dựng ra để thi hành công tác này!