Khi biến cố “khủng bố Paris” xảy ra, mọi nơi khắp chốn, từ chính trị gia, các hội đoàn nhất là các vị “lãnh đạo tôn giáo cùng giáo dân tín đồ” chen nhau gửi lời chia buồn và cùng “cầu nguyện” cho “hòa bình thế giới”. Riêng Đalai Latma, khi được hỏi có nên cầu nguyện cho Paris hay không. Ông Phật sống đã làm “phiền lòng đa số người ta khi trả lời:

“Người ta đều muốn sống an bình. Những kẻ khủng bố rất thiển cận, và đây là một trong những nguyên nhân của hành động ôm bom giết người. 

Chúng ta không thể giải quyết vấn nạn chỉ bằng những lời cầu nguyện. Tôi là một người Phật tử, Tôi tin vào việc cầu nguyện. Tuy nhiên con người tạo ra vấn nạn này, và giờ lại xin Thượng Đế giải quyết nó. Điều này không thuận lý. Thượng Đế có thể trả lời rằng quí vị hãy tự giải quyết lấy vì chính quí vị đã tạo ra nó ngay từ đầu.

Chúng ta cần một phương cách có hệ thống để xiển dương giá tri nhân bản, xiển dương tính hợp nhất và sự hài hòa.

Nếu chúng ta khởi sự thực hiện việc này ngay từ bây giờ, thì có hy vọng rằng thế kỷ này sẽ khác thế kỷ trước. Đây là quyền lợi của mọi người.

Cho nên hãy cùng nhau làm việc cho nền hòa bình từ giữa các gia đình và xã hội, và đừng chờ đợi sự giúp đỡ từ Chúa, Phật, hay Nhà nước chính phủ.

(People want to lead a peaceful lives. The terrorists are short-sighted, and this is one of the causes of rampant suicide bombings.

We cannot solve this problem only through prayers. I am a Buddhist and I believe in praying. But humans have created this problem, and now we are asking God to solve it. It is illogical. God would say, solve it yourself because you created it in the first place.

We need a systematic approach to foster humanistic values, of oneness and harmony. If we start doing it now, there is hope that this century will be different from the previous one. It is in everybody’s interest.

So let us work for peace within our families and society, and not expect help from God, Buddha or the governments.)

-Dalai Lama 

Một cách thẳng thắn mà nói, nhận định của Dalai Lama chân thực và giải pháp đúng đắn. Thế nhưng thiếu sót và mất hẳn sự chân xác của vấn nạn, khiến giải pháp đúng đắn trở nên bất khả thi.

Đúng thật VẤN NẠN là do CHÚNG TA tạo ra. Nhưng phải rành mạch là “chúng ta” là ai và tạo ra vấn đề như thế nào? Dalai Lama thiếu hẳn tính trong sáng rành mạch chân xác của nguyên tắc lý giải truy nguyên của Phật giáo.  

Khủng Bố thiển cận, nhưng ai là khủng bố? 

Những kẻ ôm bom Hồi giáo, nếu thật sự đúng là thủ phạm, họ chỉ là nạn nhân của một hệ thống quyền lực khủng bố to lớn và tàn bạo tiêu diệt khủng bố hàng triệu, tỉ người!

Chúa, Phật, Hệ Thống Quyền Lực Nhà nước chính là  nền tảng của VẤN NẠN.

“Khủng Bố Paris” hay bất kỳ sự kiện bạo lực khủng bố nào xảy ra đều là tác phẩm, hệ quả của quyền lực mưu toan nhà nước chính phủ và/hoặc tín lý tôn giáo!

Làm sao xây dựng nền hòa bình từ tính hợp nhất và hòa đồng của con người khi mà  các hệ thống tín lý Chúa, Phật, Alah v.v đầy hoang tưởng, hư cấu phi lý lẽ, phi luận lý, phi khoa học mang tính chia rẽ đố kỵ và kiêu căng độc quyền chân lý không tương nhượng, không chỉ còn tồn tại mà đang nhập chính thao túng quyền lực càng ngày càng sâu?

Làm sao xây dựng nền hòa bình từ tính hợp nhất của con người và hòa đồng NHÂN LOẠI là MỘT-khi mà các hệ thống tín lý hoang tưởng hư cấu về các “giống nòi bản sắc” với “tự hào văn hóa đặc thù”, với các “quốc gia nhà nước” chủ thể “oai hùng vĩnh cửu” của mỗi “dân tộc” còn đó -với bản chất bạo ngược phình nở lấn chiếm, áp đặt quyền lực phi nhân gây chia rẽ căm thù đố kỵ giữa các cộng đồng con người và giữa những con người cho mục tiêu CAI TRỊ ?

Vấn nạn do chính “chúng ta” tạo ra. Vì chúng ta tạo ra những tín lý hoang tưởng dối trá! Vì chúng ta không chất vấn và cắm đầu tin vào những tín lý hoang tưởng đó một cách điên rồ mù quáng, và vẫn đang giết nhau đó kỵ nhau vì những tín lý này. 

“Chúng Ta” mới là những kẻ thiển cận! Thiển cận hơn những kẻ ôm bom, vì khi phải ôm bom, họ đã trải qua thời kỳ nạn nhân và tuyệt vọng vì bị tước hết mọi cơ hội  làm người bình tâm suy lý.

“Chúng ta” có cơ hội bình tâm suy lý để làm người hợp nhất hòa đồng, nhưng chối bỏ vì tín lý gian trá, ích kỷ an thân.

Dalai Lama đã không dám nêu đích danh nguyên nhân của vấn nạn: Tôn Giáo thần quyền, và tín lý thế quyền về ái quốc dân tộc, và niềm tin vào cái định chế nhà nước quyền uy chính đáng và miên viễn đó, chính là nguyên nhân của VẤN NẠN CON NGƯỜI từ hàng ngàn năm qua! 

Tôn Giáo và Nhà nước là những mê tín dị đoan gây tác hại cho nền nhân bản từ hàng ngàn năm qua, và sự tác hại bạo ngược phân hóa của nó hiện nay đang diễn ra kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Muốn có giải pháp và thực hiện giải pháp cho một vấn nạn, cần phải có trí dũng xác định nguyên ủy của vấn nạn. Không thể tránh né vòng co và mong thực hiện giải pháp hữu hiệu.

Nhân Chủ

==============

What the Dalai Lama said when he was asked whether we should pray for Paris

Following the terror attack which left more than 100 people dead on the streets of Paris last week, one of the first reactions of many people, as in many horrific disasters, was to turn immediately to prayer.While the hashtag #PrayForParis was prominent on social media and world religious leaders were praised for their condemnation of the attack, the Dalai Lama says the world must not ask God to fix man-made problems.
The Tibetan spiritual leader, speaking to German state broadcaster Deutsche Welle, said in reaction to the Paris attack:

People want to lead a peaceful lives. The terrorists are short-sighted, and this is one of the causes of rampant suicide bombings.
We cannot solve this problem only through prayers. I am a Buddhist and I believe in praying. But humans have created this problem, and now we are asking God to solve it. It is illogical. God would say, solve it yourself because you created it in the first place.
We need a systematic approach to foster humanistic values, of oneness and harmony. If we start doing it now, there is hope that this century will be different from the previous one. It is in everybody’s interest.
So let us work for peace within our families and society, and not expect help from God, Buddha or the governments.

The 80-year-old added that many of the world’s problems have been caused by “superficial differences” of religion and nationality.
His message for the world is clear:

We are one people.


You can read the full Deutsche Welle interview here

Dalai Lama on Paris attacks: ‘Work for peace, and don’t expect help from God and governments’

Following the deadly Paris attacks, the Tibetan spiritual leader tells DW that people should not expect God to resolve man-made problems, and that a systematic approach is needed to foster humanistic values.
The Dalai Lama in Jalandhar, India (Photo: Murali Krishnan/DW)
For millions of his devotees across the world, the Dalai Lama is the embodiment of humanity and compassion. The Dalai Lama, whose real name is Tenzin Gyatso, received the Nobel Peace Prize in 1989, and is known for his decades-long struggle for Tibet’s autonomy.
The spiritual leader believes that his middle-way approach is the best way to peacefully resolve the Tibetan issue and promote co-existence between the Tibetan and Chinese people. The Dalai Lama fled to India in 1959 and has been since living in exile in Dharamsala, a city in the Indian state of Himachal Pradesh.
In an DW interview, the 80-year-old spiritual leader talks about his role as the Dalai Lama, the Tibetan issue, and the rise of violence globally.
DW: How do you view the terror attacks on Paris?
The Dalai Lama: The twentieth century was a violent one, and more than 200 million people died due to wars and other conflicts. We now see a spillover of the previous century’s bloodshed in this century. If we emphasize more on non-violence and harmony, we can herald a new beginning. Unless we make serious attempts to achieve peace, we will continue to see a replay of the mayhem humanity experienced in the 20th century.

Watch video 00:32

‘Global issues should come first’

People want to lead a peaceful lives. The terrorists are short-sighted, and this is one of the causes of rampant suicide bombings. We cannot solve this problem only through prayers. I am a Buddhist and I believe in praying. But humans have created this problem, and now we are asking God to solve it. It is illogical. God would say, solve it yourself because you created it in the first place.
We need a systematic approach to foster humanistic values, of oneness and harmony. If we start doing it now, there is hope that this century will be different from the previous one. It is in everybody’s interest. So let us work for peace within our families and society, and not expect help from God, Buddha or the governments.
Your main message has always been of peace, compassion and religious tolerance, yet the world seems to be going in an opposite direction. Has your message not resonated with the people?
I disagree. I think that only a small percentage of people subscribe to the violent discourse. We are human beings, and there is no basis or justification for killing others. If you consider others as brothers and sisters and respect their rights, then there is no room for violence.
Furthermore, the problems that we are facing today are the result of superficial differences over religious faiths and nationalities. We are one people.
We see world leaders obsessed with economic growth and not concerned about morality. Are you worried about this trend?
Our troubles will increase if we don’t put moral principles over money. Morality is important for everyone, including religious people and politicians.

Watch video 00:20

Dalai Lama advocates dialogue with China

You say the ‘Middle Way’ approach is the best way to solve the Tibetan issue. Do you think your strategy will eventually be successful?
I believe it is the best way. Many of my friends, including Indian, American and European leaders believe it is the realistic way. In Tibet, political activists, Chinese intellectuals and students support our ‘Middle Way’ policy.
When I meet Chinese students, I tell them that we are not seeking independence from China. They understand our approach and they feel close to our cause. It is not only about Tibet; we are living in the 21st century and all conflicts must be resolved through dialogue, not by force.
Who is going to succeed you as the Dalai Lama?
I am not concerned about it. In 2011, I officially announced that it was up to the Tibetans if they wanted to keep the institution of the Dalai Lama. If the people think that this institution is no longer relevant, it should be abolished. I am no more involved in political matters. I am only concerned about Tibet’s well-being.
India is witnessing a rise in religious intolerance. What are your thoughts on that?
It is not the real picture of India. Only a few individuals are causing this problem. The elections in the state of Bihar prove that the majority of Hindus believe in harmony and co-existence.
His Holiness, the Dalai Lama, is the spiritual leader of the Tibetan people.
The interview was conducted by Murali Krishnan in Jalandhar, India.