Chủ Nghĩa Dân Tộc và Quốc Gia Nhà Nước và Chiến Tranh – nó như cái lò sát sinh, tất cả các cá nhân “công dân” sinh ra chỉ để làm tài sản công cụ cho Nhà nước tổ quốc sử dụng tùy tiện. Sự khác biệt lớn giữa Con Vật Người Hai Chân và các loài vật trong cái lò SÁT SINH CƯỠNG CHẾ  kềm chặt đó, là CON VẬT cuối cùng, SAU KHI ĐƯỢC NUÔI BÉO,  nó cũng nhận thức được BỊ CƯỠNG BỨC ĐEM ĐI CHẾT, NÓ CỐ GẮNG VÙNG VẪY TÌM LỐI THOÁT TỰ DO…VÀ RỐNG TIẾNG BI THƯƠNG CÙNG TẬN … Trong khi Con Vật Người Hai Chân cho mình là ĐỘNG VẬT CAO CẤP CÓ “LÝ TƯỞNG QUỐC GIA NHÀ NƯỚC” lại tự nguyện hí hửng ĐƯỢC CAI TRỊ NUÔI BÉO, rồi lại “tự hào” cắm đầu thi đua nhau, xúi dục nhau vào cùng chết cho kẻ CAI TRỊ GIẾT HẠI MÌNH:  Định chế nhà nước quốc gia và cái lý thuyết tổ quốc giống nòi hoang tưởng!

Tất cả đang diễn ra trước mặt mọi người, bằng chính đời sống sinh mạng của mọi người!

Nhân Chủ
======