Tính Khả Tín và Chính Xác của Hệ Thống Chính Trị Âu Mỹ

Vừa qua kết quả cuộc điều tra guồng máy hành pháp an ninh quân sự Mỹ do văn phòng thanh tra liên bang thực hiện cho thấy gần như đa số các báo cáo về cuộc chiến chống Thánh quốc Daesh đều ĐƯỢC CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP SỬA ĐỔI BÁO CÁO LÁO cho phù hợp với nghị trình chiến tranh của chính phủ. Những báo cáo này hoàn toàn do tưởng tượng hư cấu nhằm không chỉ thúc đẩy sự đồng thuận của lập pháp mà còn tạo TINH THẦN CHIẾN TRANH và TÍNH BIỆT LỆ HOANG TƯỞNG của “sức mạnh Mỹ:…

Cả một xã hội với toàn bộ hệ thống chính phủ nhà nước báo chí chính qui cùng nhau mặt dầy nói láo trơ trẽn trước toàn bộ thế giới về vũ khí toàn diệt của Sadam Husein…Hư cấu tạo những vụ khủng bố giả địch… Thế mà …chẳng một ai bị truy tố..chẳng một đứa nào hổ thẹn hối hận ăn năn…

Hậu quả của tiến trình hư cấu lừa bịp này không chỉ hoang phí hàng ngàn tỉ Mỹ kim chiến phí mà còn giết hại oan uổng bao nhiêu là nhân mạng …Hãy chờ xem có đứa quan chức nào chịu trách nhiệm hay bị truy tố ..,

Theo kinh nghiệm hàng ngàn năm qua về bản chất quyền lực, nhất là theo “nguyên tắc dân chủ gián tiếp với tuổi đời trên 200 năm..cho thấy việc “điều cha điều mẹ” chỉ là trò thoa dầu cho những con dân đầu bò còn nghiện ngập chủ nghĩa quốc gia nhà nước và niềm tin mù quáng vào cái gọi là nền dân chủ gián tiếp mà thôi..
===

Pentagon officials have been tight-lipped in recent weeks about the status of an ongoing investigation into Centcom deliberately doctoring intelligence of the ISIS war to mislead policy makers about how the war was going. This weekend, it was revealed the probe has not only continued but is growing precipitously.
The Pentagon’s Inspector General, in charge of the investigation, seized a massive number of Centcom emails from military computers, along with other documents related to the intelligence. The Inspector General has also added a significant number of new investigators to the once small inquiry.
Reports on Centcom’s activities first emerged publicly back in August, when the Inspector General informed Congress that the intelligence they’d received on the ISIS war was likely “reworked” by senior officers to sound more upbeat than reality was.
Complaints got to the Inspector General by way of the DIA, the Pentagon’s internal intelligence agency, as workers there complained that their reports and conclusions on the ISIS war were taken by Centcom, and the conclusions  totally rewritten before being passed on to Congress and the White House. They said Centcom had made it clear to them that bad news “wasn’t welcome” in their reports.
Centcom officials have offered a mixed array of public statements on the matter, with some denying any edits were made and others insisting that since the ISIS war is in their theater of operations they were permitted to change the intelligence to say whatever they wanted.