xxx

Hơn 10 năm qua, kể từ biến cố 911, thế giới luôn bị nhồi vào tai và trí não họ một điệp khúc: “Nền dân chủ Âu Mỹ Úc do nhà nước Mỹ lãnh đạo đang bị ĐE DỌA bởi một làn sóng KHỦNG BỐ HỒI GIÁO!

Đây là điệp khúc ăn khách của bọn quyền lực dựa vào sự sợ hãi và lòng ích kỷ của những kẻ vừa ích kỷ vừa tối dạ bán khai còn nặng lòng với chủ nghĩa nhà nước, căn bệnh mà cả nhân loại đã bị “chủng” vào mạch máu, vào não trạng của họ từ hàng ngàn năm qua. Với những người đã khai mở nhận thức, vấn đề luôn rõ ràng hơn: Âu Mỹ Úc không hề bị đe dọa bởi khủng bố bất cứ loại nào, mà chính Mỹ và các nhà nước tay sai của nó đang đe dọa thế giới”. Định chế nhà nước quốc gia chính là một hệ thống khủng bố thường trực đời sống người dân.

Oliver Stone, nhà đạo diễn nổi tiếng từng làm nhiều phim về chiến tranh và lịch sử, đặc biệt về cuộc chiến Việt Nam, đã hoàn tất một bộ phim lịch sử gồm 10 tập về lịch sử tội phạm gian trá của hệ thống nhà nước Mỹ, với tên là “Lịch Sử dấu kín của Mỹ” (Oliver Stone’s Untold History of the United States (2012 series), trải dài xuyên suốt tiến trình bành trướng của Mỹ từ sau thế chiến II cho đến hiện nay. Dù trong đó Oliver Stone không điều tra thêm về vụ 911, một biến cố quyết định sinh thái của thế giới hiện nay trong hơn 10 năm qua, thật sự là do ai, nhưng kết luận thật chính xác về hệ quả của nó, của toàn bộ cái gọi là lịch sử chính qui của Mỹ và cái tính “Mỹ biệt lệ” (exceptionalism): Nhà nước Mỹ (Âu Úc) được biệt lệ dùng bạo lực và vi phạm bất kỳ tội ác nào “vì tự do dân chủ và hạnh phúc của nhân loại”!

“Chúng ta gây rối loạn toàn bộ thế giới, tạo ra hỗn loạn trộn và rồi đổ vấy cho ISIS những hỗn loạn do chúng ta tạo ra” (We’ve destabilized the entire region, created chaos. And then we blame ISIS for the chaos we have created,”)

 Với những bằng chứng lịch sử và nhãn tiền đang diễn ra hôm nay, Oliver Stone kết luận với nước Mỹ và người Mỹ của ông:

 “Tính Mỹ Biệt Lệ phải bị xóa bỏ khỏi chương trình giáo dục thông tin của chúng ta. Chúng ta không hề bị đe dọa, Chúng ta chính là mối đe dọa” (American exceptionalism has to be driven out of our curriculums. We’re not under threat. We are the threat.”

Bộ phim tài liệu lịch sử Mỹ của Oliver Stone có những giới hạn nhất định của nó về những chiều sâu của tiến trình “đế quốc”, cái “đế quốc” này không phải là Mỹ như một xã hội, mà là một tập đoàn quyền lực khôn khéo tận dụng hệ thống nhà nước Mỹ và các nhà nước tay sai Âu Úc. Dù vậy, 10 tập tài liệu này với bằng chứng cũng cho chúng ta thêm nhiều dữ kiện lịch sử để từ đó chúng ta, nếu có nhận thức, sẽ bước lên nó để truy thêm và khẳng định về bản chất tội ác của hệ thống nhà nước quốc gia, đặc biệt Mỹ, điều khẳng định mà chính Oliver Stone có thể chưa biết, hoặc thật sự biết nhưng chưa dám khẳng định công khai, dù trong tay ông, trong 10 tập sử chứng của ông, đã quá dư thừa chứng cớ.

Nhà nước Mỹ chính là mối đe dọa không chỉ đối với các xã hội khác, mà chính là mối họa đang lũng đoạn chính xã hội của người Mỹ; cũng như bất cứ quần chúng xã hội nào, kẻ thù, kẻ lũng đoạn nô lệ và thường trực đe dọa đời sống an nguy hạnh phúc tự do và nhân phẩm của họ KHÔNG PHẢI NGOẠI BANG NÀO KHÁC, mà chính là hệ thống nhà nước, quân đội công an của chính họ. Nhân Chủ xin một lần nữa giới thiệu lại tập phim lịch sử này làm một trong những nền tảng cần thiết cho những ai muốn thật sự tìm hiểu về nguyên nhân của những biến động đang diễn ra trên thế giới hôm nay.

Nhân Chủ.

Những Tên Cai Trị Mới của Thế Giới : Tập Đoàn Lợi Nhuận và Chủ Nghĩa Toàn Cầu Hóa Kinh Tế

https://player.vimeo.com/video/16366422