Dân Trí: Tín Lý Thần Quyền và Quyền Lực Nhà Nước!


Nhân Loại đã bước vào thế kỷ thứ 21 đã hơn một thập niên rưỡi. Đại đa số các chứng bệnh của con người và muôn loài sinh thực vật cũng đã được biết đến nguyên nhân cũng như giải pháp chữa trị, đặc biệt là các chứng bệnh tâm lý.

Thế nhưng bọn quyền lực thế tục chính trị và thần quyền vẫn tìm đủ mọi cách để cũng cố “quyền uy” của chúng. Phương cách nền tảng vẫn là “ngu dân”. Trường hợp điển hình bán khai man rợ “trừ tà” ngay tại ngôi chùa, một ngôi bảo vật hàng đầu trong “tứ bảo” của giống An Nam “đậu phọng đỏ” (An Nam tứ bảo đệ nhất chùa Quỳnh), và cũng là niềm “tự hào” lớn của Phật giáo Việt Nam nói chung và thiền phái Trúc Lâm nói riêng. Nói gọn lại chùa Quỳnh là “tự hào bản sắc” của cả đám “đậu phọng đỏ” từ bọn “quốc gia dân tộc” đến lũ “tín ngưỡng tâm linh”.

Nhưng cả cái lũ quan chức và giới chức tăng lữ giống dòi đậu phọng đỏ chính qui lờ tít, và mặc nhiên để sự việc man rợ bán khai này tiếp diễn “bình thường” như một nét “bản sắc văn hóa tín ngưỡng” của xã hội!!! Phải công tâm với “người quay phim” và đưa lên mạng sự kiện này. “Tác giả” phải là người có nhận thức cao mới dám vạch áo cho mọi người xem lưng ghẻ lở của xã hội mình như một tiếng la to cảnh tỉnh toàn bộ xã hội.

Vấn đề là ai lắng nghe? Nhà nước, ôi thôi, chúng còn cho phép bọn “trừ tà” này hành nghề chính thức! Lũ đẩu trọc thần quyền thì mặc nhiên coi như củng cố “quyền lực tín lý” của “niềm tin Phật pháp”!!! Tất cả là muốn DÂN NGU để cai tri và bóc lột. QUYỀN LỰC, QUYỀN HẠN phải được củng cố dù với bất cứ giá nào. Cô gái này là nạn nhân của một gia đình ngu muội, một xã hội thấp kém, và trên hết là của bọn thủ phạm Nhà nước và đám tôn giáo bất lương, phi đạo lý, vô nhân tâm.

Cả cái giống dòi đậu phọng đỏ, không lẽ chỉ còn mỗi một “người quay phim” (bằng điện thoại di động) là còn đủ nhận thức và lương tâm hay sao? Hay là “niềm tự hào bản sắc” “lòng yêu quốc gia” đã che hết trí tuệ và lương năng của họ?

Nói như vậy, không có nghĩa là vấn nạn man rợ này chỉ xảy ra ở Việt Nam, nó vẫn đang xảy ra khắp nơi khi bọn thần quyền tôn giáo và thế quyền nhà nước muốn củng cố quyền lực bằng sự ngu dân. Tại những vùng thiên chúa giáo Âu Mỹ, các vụ trừ tà (Exorcism – Wikipedia,) vẫn “hợp pháp”, hợp “giáo lý” xảy ra với những nạn nhân tâm bệnh. Các xứ Hồi giáo dĩ nhiên còn kinh khiếp man rợ hơn nữa!

Nhưng ít ra, nơi những xã hội Âu Mỹ, họ còn có rất nhiều người dân trách nhiệm, họ lên tiếng thường trực để lên án những tín lý man rợ này rộng rãi cũng như cố gắng nâng dân trí của xã hội họ.

Tùy quí vị tham khảo và tự qui kết về vấn nạn này .

Nhân Chủ