Trên một hệ thống truyền hình Mạng Viễn Thông Nam Mỹ Latinh (teleSUR) một chương trình tường thuật mới do cô Abby Martin đảm trách – Những tập hồ sơ Đế Quốc – ra mắt quần chúng về Dấu vết lịch sử của đế quốc Mỹ và sự hiện diện ngày càng tăng của các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp toàn cầu – September 5, 2015.

==========

Empire Files with Abby Martin Launches First Show

In teleSUR’s new show, Abby Martin traces the history of the U.S. empire and the growing presence of military bases around the globe –   September 5, 2015 

 

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=14663