Giải Pháp cho Nhân Dân Nước Mỹ: Nếu Quí Vị Không Đấu Tranh cho Hòa Bình, Quí Vị Sẽ Chết trong Chiến Tranh


Chủ bút của tờ Trends Journal, Gerald Celente đang vận động cho kế hoạch hành động thay đổi tình trạng nước Mỹ. Kế hoạch giải pháp này sẽ được chính thức tiến hành vào ngày 20-9-2015 tậi thành phố lịch sử Kingston, NewYork www.occupypeace.us, với tiêu chí xây dựng một nền hòa bình thật sự
Chấm dứt chiến tranh từ gốc rễ: Nhà nước Mỹ.

Cuộc tụ hội này được thị trưởng thành phố Kingston ủng hộ, vì thế chắc chắn sẽ không có những màn hành hung của bọn côn đồ cảnh sát công an.

Đây không phải là buổi diển hành hay cầu nguyện cho hòa bình vớ vẩn, mà là một cuộc hội thảo bắt tay hành động cho một giải pháp thật sự cho nước Mỹ, trong đó tiêu chí sử nền tảng là KHÔNG CAN DỰ GÂY RỐI vào VIỆC CỦA CÁC XÃ HỘI KHÁC.. tất cả, theo Gerald Celente, được thực hiện trên những mục tiêu và nguyên tắc nền tảng:

1- KHÔNG xen xía can dự vào chuyện nước ngoài
2-RÚT TOÀN BỘ QUÂN ĐỘI  MỸ về nước và trưng dụng họ tham gia vào các công trình tái thiết xã hội Mỹ.
3- Tháo gỡ quyền lực chiến tranh từ hành pháp- Tái lập nguyên tắc Mỹ chỉ tham chiến khi Quốc Hội quyết định.
4- Thiết lập nguyên tắc trực tiếp dân chủ tại tiều bang để buộc Quốc Hội phải bỏ phiếu theo nguyện vọng chỉ đạo của quần chúng.

Kết quả ra sao, đây cũng chỉ là GIẢI PHÁP cho Người Mỹ, nước Mỹ của ông Celente, Paul Craig Roberts..


Còn chúng ta? Giải pháp nào cho chúng ta khi bọn quyền chính nhà nước vẫn còn toàn quyền thao túng tài sản sinh mạng chúng ta cho tham vọng của chúng?

Nhân Chủ
==

Fight For Peace, Not For War

Occupy Peace
Paul Craig Roberts
Commentators are bemoaning the death of the American peace movement. However, Gerald Celente is in the process of reviving it. You can participate on September 20 at High Noon in Kingston, New York, at the intersection of Crown and John Streets, the four most historic corners in the United States with pre-Revolutionary stone buildings on every corner. Many historic happenings occurred in Kingston.
This is not a mere rally or prayer meeting. Celente is giving a solution—an Action Plan. Go to www.occupypeace.us and become acquainted with the program.
You don’t have to worry about being beaten by goon thugs or tasered, or tear gassed, or arrested, because the Mayor of Kingston, Shayne Gallo, is supporting Occupy Peace. The streets are legally blocked off by the Mayor of Kingston.
This is what you will miss if you are not there: https://www.youtube.com/watch?v=AoiLW9m3i7I
People are forever asking for solutions. Celente has solutions. Go and support them.
During the two days prior to Occupy Peace, the Trends Research Institute is holding a conference in Kingston that will examine the current trends unfolding in the world. I am speaking on Friday. The three days together provide a rare opportunity to both learn and to stand up for peace.
Listen to Steven Whitaker’s song https://www.youtube.com/watch?v=36gwr25M0Js and show up at Gerald Celente’s Occupy Peace www.occupypeace.us.

 
Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.