Ralph McTell Streets of London

Thế giới âm nhạc, thế giới của ngôn ngữ muôn loài không biên giới, với khả năng vô biên, ngắn gọn nhưng diễn đạt thật chi tiết đầy đủ và sống động những vấn nạn của chúng ta mà chẳng cần rườm rà hùng biện. Nhưng để hiểu ngôn ngữ chung của muôn loài này, chúng ta cần một nhân tâm trong sáng và mẫn tiệp của tính nhân bản.
===

Hãy để Tôi dắt bạn đi xuống phố Luân Đôn để chỉ cho bạn vài điều sẽ là bạn đổi ý.
Nhiều người bất hạnh hơn bạn vẫn đang phải sống từng ngày không niềm vui nhân phẩm.
Và thế giới này dường như chẳng quan tâm đến!

Have you seen the old man
In the closed-down market
Kicking up the paper,
with his worn out shoes?
In his eyes you see no pride
Hand held loosely at his side
Yesterday’s paper telling yesterday’s news

So how can you tell me you’re lonely,
And say for you that the sun don’t shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I’ll show you something to make you change your mind

Have you seen the old girl
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags?
She’s no time for talking,
She just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags.

Chorus

In the all night cafe
At a quarter past eleven,
Same old man is sitting there on his own
Looking at the world
Over the rim of his tea-cup,
Each tea last an hour
Then he wanders home alone

Chorus

And have you seen the old man
Outside the seaman’s mission
Memory fading with
The medal ribbons that he wears.
In our winter city,
The rain cries a little pity
For one more forgotten hero
And a world that doesn’t care

Chorus