Có lẽ chưa có thời điểm nào nước Mỹ và Âu Châu lại sản sinh nhiều kẻ “phản quốc” như thời điểm này. Khi Mỹ và Âu đang có thêm hai kẻ thù hung hiểm “tư bản Nga” và “cộng sản Tầu” sau cái thánh quốc Hồi ISIL, thì lại phải “đối đầu” với những kẻ “phản quốc” như ký giả Đức Andre Meister, kẻ đã “rỏ rỉ” tội phạm vi phạm hiến pháp và qui ước nhân quyền với lý cớ an ninh quốc gia của chính phủ Đức, và đang bị điều tra truy tố tội phản quốc sau khi đăng tải nhà nuóc Đức rình mò trộm cắp thông tin đời tư công chúng.

Tại Mỹ, ngoài Edward Snowden, Bill Benney, Kiarou v.v Thomas Drake đã không chỉ lên tiếng tố cáo chính phủ Bush, mà liên tục xuất hiện trên truyền thông để tố cáo toàn bộ hệ thống nhà nước Mỹ.  Đó là chưa nói những kẻ khác như Noam Chomsky, William Blum v.v  tố cáo xã hội và hệ thống Mỹ cực kỳ chi tiết với đầy đủ chi tiết dẫn chứng cụ thể!

Riêng Paul Craig Roberts, một kẻ “phản quốc” hạng nặng, không chỉ từng là chuyên gia cao cấp thư lại sở bộ, mà từng nắm giữ những chức vụ then chốt trong guồng máy nội các quyết định chính sách quốc gia của chính phủ Mỹ.  Kẻ “phản quốc” này không chỉ đơn thuần lên tiếng chỉ trích nhà nước Mỹ, mà vạch rõ những “kế hoạch mật” của hệ thống Mỹ cho các đối thủ của Mỹ là Nga và Hoa hiểu rõ, đồng thời công khai đề ra những phương cách để Nga Hoa và nhất là quần chúng Nga Hoa hóa giải mưu đồ này và chống lại Âu Mỹ!

Trong bài viết mới nhất của Paul Craig Roberts, với tựa đề “Hệ thống nằm vùng của Mỹ tại Nga và Hoa” (Washington’s Fifth Columns Inside Russia and China) Paul Craig Roberts không chỉ  nói về các tổ chức NGO mà thẳng thừng vạch rõ đám NGOs chính là những mặt nổi của tình báo nhà nước Mỹ hoạt dộng dưới chiêu bài “nhân quyền dân chủ” lạm dụng những đối kháng chính đáng của dân địa phương và  những sai trái của chế độ chính trị bản xứ để gây rối trong mục tiêu gây suy yếu các xứ sở này hầu lập ra những loại chính phủ tay sai cho Âu Mỹ.

Không chỉ dừng lại những “trò phản quốc” chống chính phủ Mỹ vạch rỏ âm mưu sâu xa của Mỹ một cách độc đáo này, ông Paul Craig Roberts còn xỉa xói khinh bỉ nhục mạ cả cái “dân tộc hủ lốn Mỹ” của ông ta, cái dân tộc mà Michael Moore đã làm hẳn một phim tài liệu để mạt sát là “bọn Trắng Ngu Đần” (Stupid White Men)– Paul Craig Roberst luôn dùng những ngôn ngữ nhục mạ khinh bỉ để nói về các thành phần xã hội của Mỹ. Tổng thống, nội các, quốc hội v.v Paul Craig Roberts gọi là lũ  “đần độn” (morrons),  hoặc bọn băng hoại tâm thần (spyschopaths); quân đội cảnh sát Mỹ, ông ta gọi là bọn sát nhân côn đồ du thủ du thực (murderers, thugs).. Riêng cái tòa “quốc hội Mỹ” ông ta gọi là cái Nhà thổ đồ sộ trên sông Potomac”  (The big Whorehouse on the Potomac). Và cả cái đám dân chúng Mỹ của ông, ông xỉa sói là lũ ngớ ngẩn vô tâm, cả tin và đần độn (gullible, iinsouciant, stupid).

Chửi mắng xỉa xói chính phủ mà nhục mạ quần chúng Mỹ chỉ là một phần của tội đồ “phản quốc”, Paul Craig Roberts và “những kẻ như ông ta” còn tận lực giúp “kẻ thù” của Mỹ nữa.  Những kẻ phản quốc này đề ra những giải pháp cho các kẻ thù, đối lập Âu Mỹ về kinh tế, tài chính trong mục tiêu làm đình trệ và phá hỏng những kế hoạch của nhà nước Âu Mỹ đang tiến hành!!!

Ôi với lực lượng “phản quốc” như vậy, liệu chính phủ Mỹ và các nhà nước tay sai Âu Châu của Mỹ làm sao sống còn đây? Và tại sao cai đám nhà nước Âu Mỹ và dân chúng Âu Mỹ không giết quách những kẻ “phản quốc” “nhục mạ dân tộc này đi cho rảnh nợ đời!

Nhân Chủ
========

PaulCraigRoberts.org – http://www.paulcraigroberts.org
Washington’s Fifth Columns Inside Russia and China Paul Craig Roberts
Posted By pcr3 On August 3, 2015 @ 6:57 am In Articles & Columns
Washington’s Fifth Columns Inside Russia and China
Paul Craig Roberts

It took two decades for Russia and China to understand that “pro-democracy” and “human rights” organizations operating within their countries were subversive organizations funded by the US Department of State and a collection of private American foundations organized by Washington. The real purpose of these non-governmental organizations (NGOs) is to advance Washington’s hegemony by destabilizing the two countries capable of resisting US hegemony.
Washington’s Fifth Columns pulled off “color revolutions” in former Russian provinces, such as Georgia, the birthplace of Joseph Stalin and Ukraine, a Russian province for centuries.
When Putin was last elected, Washington was able to use its Fifth Columns to pour thousands of protesters into the streets of Russia claiming that Putin had “stolen the election.” This American propaganda had no effect on Russia, where the citizen back their president by 89%. The other 11% consists almost entirely of Russians who believe Putin is too soft toward the West’s aggression. This minority supports Putin as well. They only want him to be tougher. The actual percentage of the population that Washington has been able to turn into treasonous agents is only 2-3 percent of the population. These traitors are the “Westerners,” the “Atlantic integrationists,” who are willing for their country to be an American vassal state in exchange for money. Paid to them, of course.
But Washington’s ability to put its Fifth Columns into the streets of Moscow had an effect on insouciant Americans and Europeans. Many Westerners today believe that Putin stole his election and is intent on using his office to rebuild the Soviet Empire and to crush the West. Not that crushing the West would be a difficult thing to do. The West has pretty much already crushed itself.
China, obsessed with becoming rich, has been an easy mark for Washington. The Rockefeller Foundation is supporting pro-American Chinese professors in the universities. US corporations operating in China create superfluous “boards” to which the relatives of the ruling political class are appointed and paid high “directors’s fees.” This compromises the loyalty of the Chinese ruling class.
Hoping to have compromised the Chinese ruling class with money, Washington then launched its Hong Kong NGOs in protests, hoping that the protests would spread into China and that the ruling class, bought with American money, would be slow to see the danger.
Russia and China finally caught on. It is amazing that the governments of the two countries that Washington regards as “threats” were so tolerant of foreign-financed NGOs for so long. The Russian and Chinese toleration of Washington’s Fifth Columns must have greatly encouraged the American neoconservatives, thus pushing the world closer to conflict.
But as they say, all good things come to an end. The Saker reports that China finally has acted to protect itself from Washington’s subversion: http://www.vineyardsaker.co.nz/2015/07/30/chinas-ngo-law-countering-western-soft-power-and-subversion-by-eric-draitser/ [1]
Russia, also, has acted in her defense: http://www.globalresearch.ca/kicked-out-of-russia-moscow-challenges-washingtons-orwellian-national-endowment-for-democracy/5466082 [2]
Also: http://www.globalresearch.ca/why-russia-shut-down-national-endowment-for-democracy-ned-fronts/5466119 [3]
We Americans need to be humble, not arrogant. We need to acknowledge that American living standards, except for the favored One Percent, are in long-term decline and have been for two decades. If life on earth is to continue, Americans need to understand that it is not Russia and China, any more than it was Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, Yemen, Pakistan, and Somalia, that are threats to the US. The threat to the US resides entirely in the crazed neoconservative ideology of Washington’s hegemony over the world and over the American people.
This arrogant goal commits the US and its vassal states to nuclear war.
If Americans were to wake up, would they be able to do anything about their out-of-control-government? Are Europeans, having experienced the devastating results of World War I and World War II, capable of understanding that the incredible damage done to Europe in those wars is minuscule compared to the damage from nuclear war?
If the EU were an intelligent and independent government, the EU would absolutely forbid any member country from hosting a US anti-ballistic missile or any other military base anywhere close to Russia’s borders.
The Eastern European lobby groups in Washington want revenge on the Soviet Union, an entity that is no longer with us. The hatred transmits to Russia. Russia has done nothing except to have failed to read the Wolfowitz Doctrine and to realize that Washington intends to rule the world, which requires prevailing over Russia and China.


Article printed from PaulCraigRoberts.org: http://www.paulcraigroberts.org
URL to article: http://www.paulcraigroberts.org/2015/08/03/washingtons-fifth-columns-inside-russia-china-paul-craig-roberts/
URLs in this post:

Copyright © 2013 PaulCraigRoberts.org. All rights reserved.