Nhóm Đột Nhập Điện Toán Ukraine CyberBerkut
vừa tung ra mạng một đoạn phim “bằng chứng dàn dựng vụ cắt cổ các con tin” của ISIL.  Họ tuyên bố lấy đươc từ trong máy Sách tay của John McCain.

 Trong công bố có đoạn nói trực tiếp với McCain

“Chúng tôi CyberBerkut đã nhận được một đống hồ sơ mà giá trị của nó không thề nói hết được! Thưa ông McCain! Chúng tôi đề nghị ông lần sau khi đi công du nước ngoài, và đặc biệt trong lãnh thổ Ukraine, đừng đem theo hồ sô sơ mật. Một trong những dụng cụ của đồng nghiệp của ông, chúng tôi tìm được nhiều thứ thú vị. Một đoạn phim – chúng tôi quyết định nó nên trở thành tài sản của cộng đồng thế giới! (We CyberBerkut received at the disposal of the file whose value can not be overstated!Dear Senator McCain! We recommend you next time in foreign travel, and especially on the territory of Ukraine, not to take confidential documents. In one of the devices of your colleagues, we found a lot of interesting things. Something we decided to put: this video should become the property of the international community!”)

Quí vị xem kỹ và tự quyết định giả thật hay thật giả!
Cần nhớ là những vụ cắt cổ này đã được các giới nghiên cứu Âu Mỹ chỉ ra là giả cảnh tạo dựng. Riêng đoạn phim của nhóm CyberBerkut, cũng nên được xem xét trong tinh thần hoài nghi chất vấn hàm ý của sự việc.

Nhân Chủ
====