Go Back To Where You Came From | TV Documentary | SBS

Vấn nạn “chống di dân” đang “diễn tuồng” khắp thế giới. Từ đâu và vì cái gì?
Chính trị gia, chính sách, tín lý: Một thử nghiệm thực tế. Chương trình “Cút Về Nơi Mày Ở” do đài SBS Úc Thòi Lòi thực hiện nhiều kỳ về tiến trình Kỳ Thị, Giao Tiếp Thấu Hiểu giữa những Con Người. Chương trình do một nhóm thiện nguyện thực hiện, được trình chiếu tại Anh, Úc, Mỹ, Âu Châu từ vài năm nay.

Kết quả của cuộc thử nghiệm trực tiếp này ra sao? Quí vị tham khảo và tự quyết định! Vì vấn đề nằm tại chính ngay trong  não trạng của mỗi cá nhân chúng ta. và “giải pháp” có lẽ cũng từ chính chúng ta quyết định!

Nhân Chủ
=====