Khi đã phải ước mơ, giả thiết hẳn nhiên là chưa có thật, chưa hiện hũu, hoặc chưa hiện hũu ở một mức độ phổ quát.
    Theo cách nhìn của Tôi, vấn đề không phải là những điều John Lennon giả thiết, có thể có thật hay chưa có thật, hoặc không thể có thật.
   
    Chúng ta cứ việc khẳng định rằng John Lennon và những ngưởi suy nghĩ như John Lennon chỉ là những kẻ mơ mộng hão.
   
    Vấn đề là tại sao John Lennon và những người như anh ta lại “mơ mộng”? và giả thiết rằng:
    1- Không có thiên đàng, địa ngục
    2- Không có xứ sở quốc gia
    3- Không có tôn giáo
    4- Không có sở hũu của cải
   
    Chúng ta nhìn lại xuyên suốt lịch sử, bằng chứng cho thấy rằng:
   
    1- ý niệm, niềm tin vào  “thiên đàng, địa ngục” đã và đang khiến người ta áp bức tạo đau khổ cho nhau, cạnh tranh, gây chia cách, thù oán, và chém giết nhau.
    2-Ý niệm quốc gia, xứ sở đã và đang khiến người ta áp bức tạo đau khổ cho nhau, cạnh tranh, gây chia cách, thù oán, và chém giết nhau.
    3- Ý niệm cũng như thực thể tôn giáo đã và đang khiến người ta áp bức tạo đau khổ cho nhau, cạnh tranh, gây chia cách, thù oán, và chém giết nhau.
    4- Riêng về “Nhu cầu sở hũu”, có lẽ phải nhìn chi tiết hơn, vì khi NHU CẦU SỞ HŨU trở thành lòng THAM LAM không giới hạn- thì SỠ HŨU lúc đó mới khiến người ta áp bức tạo đau khổ cho nhau, cạnh tranh, gây chia cách, thù oán, và chém giết nhau.
   
    Xét như vậy, mói thấy, nó không chỉ là giấc mơ của những kẻ hay mơ mộng hão huyền, mà hầu như những ý niệm và hiện thể đang có trước mặt chúng ta, mà John Lennon phải đưa ra “giả thiết”-  chính là VẤN NẠN của loài người phải tìm cách giải quyết- Và những điều John Lennon và những kẻ mơ mộng ao ước đến- lại chính là NHU CẦU mà chúng phải thực hiện.
   
    Sớm hay muộn, cách này hay cách khác tất cả chúng ta phải giải quyết những vấn nạn này và thực hiện những ước mơ đó, nếu chúng ta muốn sống như một xã hội của LOẢI NGƯỜI chứ không phải là một thế giới của loài vật tương tranh tàn sát theo bản năng sinh tồn và vô thức.
    nkptc
1-11-2012
====

“Imagine”
   

Imagine there’s no heaven
    It’s easy if you try
    No hell below us
    Above us only sky
    Imagine all the people
    Living for today…
   
    Imagine there’s no countries
    It isn’t hard to do
    Nothing to kill or die for
    And no religion too
    Imagine all the people
    Living life in peace…
   
    You may say I’m a dreamer
    But I’m not the only one
    I hope someday you’ll join us
    And the world will be as one
   
    Imagine no possessions
    I wonder if you can
    No need for greed or hunger
    A brotherhood of man
    Imagine all the people
    Sharing all the world…
   
    You may say I’m a dreamer
    But I’m not the only one
    I hope someday you’ll join us
    And the world will live as one