Mưu toan vặt vãnh lôi kéo trang Nhân Chủ vào vũng lầy “đôi co chống cộng” hoàn toàn vô ích và tự hủy. Quí vị muốn “yêu nước chống cộng”, đó là quyền chọn lựa của quí vị, vô số các diễn đàn Yahoo, Paltalk, Facebook đang nồng nhiệt chờ đón quí vị.

Trang Nhân Chủ chủ trương không “chống cộng” và không phí thời gian phân tâm năng lực đôi co trong bãi rác tàn dư của các phần tử chế dộ Ngụy VNCH.

Đây là thông báo cuối cùng để không PHÍ PHẠM THỜI GIAN NĂNG LỰC CỦA ĐỘC GIẢ và MỌI NGƯỜI VÀO NHỮNG ĐÔI CO VÔ ÍCH, Trang Nhân Chủ thẳng thắn đề nghị quí vị tự hiểu và tự rút ra khỏi trang Nhân Chủ  ngay trong thời gian ngắn nhất kể từ thông báo đề nghị cuối cùng này.

 

9 giờ sáng ngày 27-7-2015 (Việt Nam)

Nhân Chủ

NKPTC

======