Trang Nhân Chủ là một tụ điểm tự do trao đổi tư tưởng, nhưng không phải là nơi để mượn từ “THAM KHẢO”  đăng những thứ rác rưởi chống cộng của những não trạng bán khai lưu manh vặt vãnh. Những loại bài vở này không đáng đăng tải và làm bẩn mắt độc giả trang Nhân Chủ. 

Nhũng ai muốn THAM KHẢO hoặc thích thú những loại tư tưởng “ngụy ngục tàn dư chống cộng” này, họ có rất nhiều DIỄN ĐÀN VIỆT KIỀU CHỐNG CỘNG để “tham khảo”, không cần trang Nhân Chủ phí chỗ .

Trang Nhân Chủ dù là một tụ điểm tự do, nhưng không phải là khu đất hoang để xả rác, dở trò lưu manh vặt của ngụy ngục!

Tôi , chủ trang Nhân Chủ yêu cầu người đăng tháo gỡ ngay trong hai (2) giờ đồng hồ kể từ thông báo cảnh cáo này ! Nếu còn giở trò lưu manh vặt vãnh mượn cớ dùng trang Nhân Chủ chống cộng kiểu vớ vẩn, Trang Nhân Chủ sẽ tiễn đưa vĩnh viễn ra khỏi sinh hoạt viết đăng bài!

 Thông báo lúc 23giờ Việt Nam- 26-07-2015

 Nhân Chủ

NKPTC

===