Buổi seminar vừa qua, với chủ đề “Tiến trình chuyển đổi nhận thức trong Tôn giáo”, do chị Hà Thủy Nguyên (chủ tịch của Book Hunter Club) tổ chức tại TP Sài Gòn,  đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng lưới xã hội Facebook.
Đặc biệt có một số “trí thức” và thanh niên của nhóm Lừa Mới đã phản đối mạnh mẽ dự án này.

Với mục đích tìm hiểu và để cập nhật tình hình “dân trí” trong nước, chúng tôi vui lòng xin mời quí độc giả tham khảo cuộc tranh luận và những lời phê phán dưới đây, giữa 2 nhóm “trí thức” Lừa Mới BookHunter Club

Thú vị hơn hết vẫn là bàn tay của những thành viên của Nhân Chủ như Khánh Duy, anh Thiên Chương (Kho Ghe Gum Vu),  và anh Vũ Quang Tùng, đã cùng nhau “tham gia” để đóng góp ý kiến và viết vài comment thật khôn ngoan.

Chúng tôi sẽ cố gắng sáng tạo và xây dựng một “sân chơi trung lập”, đặc biệt là sẽ làm một biên khảo nhỏ về công trình vận động dân trí trong nước cũng như thành lập một “môi trường dân chủ đầu tiên” trên mạng ảo , khi có đủ thời gian điều kiện cho phép.

Vài tháng trước tôi có đề nghị một buổi Hội Nghị Chuyên Đề trên Skype giữa 4 nhóm: 
Nhân Chủ –  WSC Awakening  –  Lừa Mới – Book Hunter Club.


Dĩ nhiên, khi cá nhân tôi, nói chuyện riêng với mọi người, thì tôi đã nhận được sự đồng ý và sự nhiệt tình của tất cả mọi phía 
Do đó, tôi cũng đã chuẩn bị poster và nhờ anh Thiên Chương viết thư mời:


Nhưng cuối cùng, bởi nhiều lý do, chúng tôi đã tạm ngưng dự án này.

Mời quí độc giả tham khảo những cuộc tranh cãi dưới đây để tự tìm hiểu nắm trước một số vấn đề. Hoặc có nhã ý viết một tham khảo về lãnh vực này cống hiến quí độc giả Việt nam.


VTN

=======

Sau buổi hội thảo của BookHunter đồng chí NCT rút ra kết luận sau:
“Hà Thủy Nguyên quá dốt để phản bác. Trời ơi.”
Tóm tắt buổi seminar của Hà Thủy Nguyên – Admin Bookhunter.
1. Tên đề tài: ” Tiến trình chuyển đổi nhận thức trong tôn giáo”
2. Nội dung:
2.1. Trình bày lịch sử các tôn giáo theo niên đại như là một diễn trình của nhận thức loài người.
2.2. Trình bày sự huyền diệu của dòng Sufi ( trong phần Islam giáo).
2.3. Các xu hướng vận động của tôn giáo trong bối cảnh hiện đại.
3. Phản bác của mình:
3.1. Tên đề tài sai về mặt ý nghĩa:
3.1.1. Các tôn giáo hoàn toàn không biến đổi về bản chất theo thời gian nên không có cái gì gọi là chuyển đổi nhận thức trong tôn giáo. Không có tôn giáo đa thần nào tự chuyển biến nó thành tôn giáo nhất thần cũng như chiều ngược lại. Tôn giáo nguyên thủy, hay các tín ngưỡng, tôn giáo đủ kiểu trước hay sau, nó vẫn giữ nguyên các nguyên lý cơ bản không có chuyển đổi nhận thức của chính bản thân nó. Nên tên đề tài sai khi xác định đối tượng nghiên cứu.
3.1.2. Với nội dung trình bày, đơn thuần chỉ là trình bày tóm tắt sự phát triển của từng tôn giáo, cắt khúc nó ra theo niên đại chứ hoàn toàn không có sự tiến trình chuyển đổi nhận thức VỀ tôn giáo của nhân loại nếu trong trường hợp dùng sai chữ.
3.1.3. Tóm lại ngay ở tên đề tài là hoàn toàn mơ hồ và ko làm rõ được cái đối tượng đang được tư duy và nghiên cứu.
3.2. Phản bác nội dung các tôn giáo bị trình bày xuyên tạc và sai lệch:
3.2.1. Chủ nghĩa Híppi là bắt chước Jesus Christ, để tóc dài và yêu thương lẫn nhau. (Tào lao vô đối)
3.2.2. Tin Lành và Công giáo tranh cãi nhau về trinh tiết của Đức Mẹ Maria. ( Tào lao siêu vô đối, TL và CG khác nhau ở việc sự kết nối giữa Thiên Chúa và Con chiên và các vấn đề liên quan sự nối kết này)
3.2.3. Có tồn tại một thứ tôn giáo vô thần—> PG là tôn giáo vô thần—-> con người gắn các loại Phật vào PG là tiến trình hữu thần hóa các tôn giáo vô thần. ( PG khi ra đời vốn dĩ là một tôn giáo hữu thần.)
3.2.4. Các tôn giáo nhất thần bành trướng theo con đường xâm lăng xâm lược ( Islam, Kito).
3.2.5. Kiến thức về các niềm tin tiền tôn giáo (cái này chưa nói hết trong chiều nay)
3.2.6. Sự xung đột giữa CG, TL, và HG, đặc biệt nhấn mạnh tính khủng bố của HG ( Tào lao vô đối)
3.3. Các cách tiếp cận lỗi thời và không nổi bật được các vấn đề đặt ra. Chủ yếu ca ngợi sự ưu việt của Sufi (chả biết liên quan mịa gì với Sufi trong Islam không)
4. Kết luận: Kiến thức chắp vá từ từng mảng riêng lẻ thu thập trên mạng. Hệt như một chiếc áo được chắp vá từ đủ thứ loại vải khác nhau nhằm mục đích ca ngợi cái hướng tôn giáo HTN đang theo.
5. Ps: Thời buổi nào rồi còn dùng “chân gỗ” để nâng bi cho bài thuyết trình nữa không biết. Xuất hiện một thằng nói linh ta linh tinh về sự chết và tự nhận theo tất cả loại tôn giáo.

Hà Thuỷ Nguyên quá dốt để phản bác. Trời ơi colonthree emoticon