Eugene Victor Debs – sinh ngày 5 tháng 11, năm 1855 – mất ngày 20 tháng 10- năm 1926). Lãnh đạo phong trào Lao động công đoàn tại Mỹ – Ứng viên tổng thống Mỹ đại diện Đảng Chủ Nghĩa Xã Hội.

Eugene Victor Debs  https://en.wikiquote.org/wiki/Eugene_V._Debs

Dưới đây là một số trích dẫn những suy nghĩ của Eugene Victor Debs- Đúng hay Sai- tùy quí vị suy ngẫm lý giải theo quan điểm riêng tư.


1-  “Tôi chẳng có đất nước gì để chiến đấu bảo vệ; đất nước của tôi là địa cầu này; Tôi là công dân của thế giới” (I have no country to fight for; my country is the earth; I am a citizen of the world.)


2- “Vấn đề là Chủ nghĩa Xã Hội đối đầu với Chủ nghĩa Tư Bản (cả hai là hệ thống kinh tế xã hội- không phải hệ thống chính trị- social economic systems-nkptc). Tôi chủ trương theo Chủ nghĩa xã hội vì Tôi chủ trương nhân bản. Chúng ta bị nguyền rủa với nền cai trị của vàng đã quá đủ rồi. Tiền không kết tạo thành nền tảng đúng đắn của văn minh, Đã đến lúc cần tái tạo xã hội- chúng ta đang trong điểm giao thời của thay đổi toàn cầu. (The issue is Socialism versus Capitalism. I am for Socialism because I am for humanity. We have been cursed with the reign of gold long enough. Money constitutes no proper basis of civilization. The time has come to regenerate society — we are on the eve of universal change. –  Open letter to the American Railway Union, Chicago Railway Times (1 January 1897)


3- “Tôi không phải là lãnh đạo cao trào Lao Động; Tôi không muốn quí vị theo tôi hay theo bất cứ ai; Nếu quí vị đi tìm một vị cứu tinh như Môisen để lãnh đạo quí vị ra khỏi khu rừng man dã của tư bản, thì quí vị sẽ chỉ dậm chân chờ tại chỗ mà thôi. Tôi sẽ không dẫn dắt quí vị đến miền đất hứa ngay như nếu Tôi có khả năng, bởi vì nếu quí vị để Tôi dẫn quí vị vào, thì quí vị cũng sẽ để kẻ khác dẫn quí vị ra. Quí vị phải dùng cái đầu cũng như đôi tay của mình, và TỰ DẪN MÌNH ra khỏi tình trạng hiện tại; vì tình trạng hiện tại là bọn tư bản đang tận dụng cái đầu và đôi tay của quí vị. ( I am not a Labor Leader; I do not want you to follow me or anyone else; if you are looking for a Moses to lead you out of this capitalist wilderness, you will stay right where you are. I would not lead you into the promised land if I could, because if I led you in, some one else would lead you out. You must use your heads as well as your hands, and get yourself out of your present condition; as it is now the capitalists use your heads and your hands.—  As quoted in “Life of Eugene V. Debs” by Stephen Marion Reynolds, in Debs : His Life, Writings and Speeches (1908) edited by Bruce Rogers and Stephen Marion Reynolds, p. 71

4- “Bất cứ nơi nào chủ nghĩa tư bản xuất hiện, thì nơi đó có chủ nghĩa xã hội, nẩy sinh từ thống khổ, vun tưới bằng nước mắt, và vươn lên bằng vận động đối kháng cũng được thấy, công bố chủ trương đấu tranh giai cấp và tuyên bố nhiệm vụ giải phóng của nó. (Wherever capitalism appears, in pursuit of its mission of exploitation, there will Socialism, fertilized by misery, watered by tears, and vitalized by agitation be also found, unfurling its class-struggle banner and proclaiming its mission of emancipation.-  “The American Movement” (written 1898, first published 1908)


Eugene V. Debs


=


Một sự kiện cần phải ghi nhận và KHẲNG ĐỊNH trước  khi lý giải theo quan điểm cá nhân của mỗi người – rằng trong nửa thế kỷ qua TẤT CẢ CÁC XÃ HỘI DÂN CHỦ GIÁN TIẾP ÂU MỸ đều ứng dụng và vận hành trên hai (2) “phần” (nghĩa là không toàn diện và ít nhiều khác nhau) hệ thống mâu thuẫn nhau: Thị trường Tư bản (capitalist market) và Chủ nghĩa Xã Hội (socialism) một cách biện chứng nghịch thuẫn (dialectic-hegelian) – đúng hay sai- tốt hay xấu- tùy quan điểm mỗi người- chưa bàn ở đây- ta chỉ nói SỰ KIỆN (FACTS) 

– Sự kiện rõ ràng rằng TẤT CẢ các định chế nhà nước Âu Mỹ liên tục ứng dụng chính sách xã hội chủ nghĩa từng phần vào cứu giúp bao cấp (bail out- protective legalese) cung ứng (contracting) cho các tập đoàn đại tư bản khống trị chi phối sinh hoạt xã hội nhiều hơn là trong chính sách “san sẻ bao cấp” cho quần chúng (social welfare- progressive tax system).


Như thế, xét theo nhận định của chính Mussolini, tên độc tài phát xít chính hiệu, thực thụ cầm quyền, và cũng là tác giả của quyển sách lý thuyết về chủ nghĩa Phátxit  ” Tín lý của Chủ Nghĩa Phátxit” (Doctrine of Fascism) rằng  “Chủ nghĩa phátxit (độc tài chuyên chế) nên được gọi là chủ nghĩa đại bản tập quyền cho đúng đắn hơn, bởi vì nó là sự tháp hợp của quyền lực nhà nước và tập đoàn đại bản” (Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power” ― Benito Mussolini- Thì rõ ràng toàn bộ các định chế nhà nước từ trước đến nay (bất kể tên nhãn hiệu định chế qua từng thời đại- bao gồm cả hệ thống phong kiến- giữa vương quyền và lãnh chúa địa chủ- cộng sản Soviet- Nhà nước kiêm đại bản quốc doanh- tất cả là QUYỀN và LỰC) đều vận hành với nền tảng “phátxit”- Nghĩa là luôn có, hay NÓI CHO CHÍNH XÁC, là luôn luôn dựa trên nền tảng là sự chặt chẽ tháp hợp ĐỘC QUYỀN BẠO LỰC NHÀ NƯỚC CHÍNH TRỊ và TẬP QUYỀN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TƯ BẢN.


Vậy vấn nạn nằm ở đâu? Có lẽ câu hỏi này đã được những người có khuynh hướng phi quyền chính trả lời- Và cũng chính từ đây- điểm then chốt này NGUYÊN LÝ PHI QUYỀN CHÍNH mới nảy sinh và phát triển mạnh tại Âu Châu trong nhiều thế kỷ cận đại, dù cách đây gần  ba (3) ngàn năm về trước Lão Tử đã khai phá nguyên lý này trong thời phong kiến chiến tranh và bóc lột lan tràn tại Á châu Trung Hoa.


Quí vị tùy nghi diễn giải XẤU TỐT và tự qui kết riêng.

Nhân Chủ